31.12.2015

ARDIÇ ORMANLARINDA GENÇLEŞTİRME

Global Bilgiler  /  at  21:46  /  No comments

Global Bilgiler
Ülkemiz ardıç ormanlarının %97'sini bozardıç (Juniperus excelsa Bieb.) ve yağ ardıcı (Juniperus foetidissima Willd.) ormanları oluşturur. Bu alanların ise % 87,3'nün bozuk olduğu bilinmektedir. Bu durum ise verimli ardıç ormanlarının gençleştirilmesini, bozuk alanların ise rehabilitasyonunu gündeme getirmektedir.

Orman Genel Müdürlüğünce yürürlükten kaldırılan 5010 sayılı tamim ile ardıcın gerek biyolojisi, gerek ekolojisi gerekse silvikültürü hakkında yeterli bilginin olmaması ve herhangi bir uygulamanın yapılmaması nedeni ile ardıç ormanlarımızın geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve verimli ormanlar hâline dönüştürülmesine yönelik her türlü kesim, teknik ve sosyal sorunlar çözülünceye kadar yasaklanmıştı.

Ancak son yıllarda yapılan çalışmalar sonucunda, ardıç türlerimizin tohumlanndaki çimlenme engelinin giderilerek kitle hâlinde fidan üretimine başlanmış olması, başarılı gençleştirme ve ağaçlandırma çalışmalarını mümkün kılmıştır.

Ardıçların ülkemizin topografya, toprak, iklim ve sosyal baskı yönünden en marjinal yetişme ortamlarında bulunması nedeniyle daha dikkatli, farklı ve entansif çalışmalar yapılması gereklidir. Bu şartlarda orman kurma gençleştirme ve rehabilitasyon çalışmalarında tek bir yöntemin kullanılması düşünülemez. Bu nedenle orman kurma ve gençleştirme yöntemlerinin bileşiminden yararlanılmalıdır.

Toprak işlemenin mümkün olduğu alanlarda ağaçlandırma tercih edilmelidir. Gençleştirme, ağaçlandırma ve rehabilitasyon çalışmalarındaki dikimlerde tüplü fidan kullanılmasının başarıyı sağlamada önemli olduğu görülmektedir. Toprak işlemenin mümkün olmadığı kayalık alanlarda ise tohumdan gençleştirme yöntemlerine başvurulmalıdır. 

Orman içi Ağaçlandırma Sahalarında

Kapalılığı %10 ve daha altında olduğu için amenajman planları ile "Ağaçlandırma, Rehabilitasyon ve Erozyon Kontrol Çalışmaları Tablosuna (22 no.lu tablo)" alınan sahalarda ağaçlandırmalar yapılmaktadır. Bu sahalarda bulunan ekonomik yönden değerlendirilebilir ağaç ve ağaççıklar kesilerek sahadan uzaklaştırılmaktadır.

Ancak bu alanlarda tabii vejetasyon içerisindeki endemik türlerle birlikte ıhlamur, kestane, yabani kiraz, alıç, üvez gibi yapraklı türlerin yanında ardıçların da kesilmeden olduğu gibi muhafaza edilmesi gereklidir.

Diğer taraftan ardıç plantasyonlarının kurulacağı sahalarda çalışmaya engel olan ardıçlar bulunduğu ve kesilmesi zorunlu olduğu takdirde sadece bu fertler kesilebilecektir. Bu gibi sahalarda doğaya yakınlık prensibi içinde çalışılacak ardıçların tamamen tıraşlanarak kesilmesine müsaade edilmeyecektir. Düzenlenen tutanak ve krokilerde ardıçların korunacağı açıkça belirtilecektir.

Ardıç İşletme Sınıfında

Amenajman planlarında ardıç işletme sınıfı olarak ayrılan ormanlarda gençleştirme alanları, bozuk veya (1) kapalı meşcerelerden öncelikle suni gençleştirmeye uygun yerlerden alınacaktır. Bozuk ve bir kapalı ardıç meşcereleri var iken bunların dışındaki meşcerelerden gençleştirme alanı seçilmeyecektir.

Kapalılığı %41'in üzerindeki ardıç meşcerelerinde gerektiğinde meşcere sağlığına etki eden fertlerin alınmasına yönelik zayıf veya mutedil müdahaleler şeklinde meşcere bakımları yapılabilecektir. Ancak planlamalarda kesinlikle kuvvetli müdahaleler önerilmeyecektir.

Karışık ve Diğer İşletme Sınıflarında

Bozuk alanlardan verilen gençleştirme alanlarıyla bu gençleştirme alanları civarındaki bozuk sahalarda bölme bütünlüğünü sağlamak amacıyla yapılan gençleştirme çalışmalarında varsa mevcut ardıçlar korunacaktır.

Ancak gençliğin gelmesine engel olacak kadar yoğun diri örtü şeklindeki ardıçlar çimlenme yatağını oluşturmak için temizlenebilecektir. Bu çalışmalar sırasında mevcut ardıç fertlerinden düzgün gelişme gösterenler teklenerek bırakılacak ve ardıçların tamamen temizlenmesinden kaçınılacaktır. Ardıcın karışıma girdiği meşcerelerde ardıç gençliklerinin getirilmesi için çalışmalar yapılacaktır. Bu tür meşcerelerin gençleştirilmesinde ardıç gençlikleri de (tabii veya suni olarak) getirilerek yeni generasyonda da karışımın devamı sağlanacaktır. Bu meşcerelerde yapılacak tamamlama dikimlerinde ardıç fidanı da kullanılacaktır.

Gerek gençleştirme gerekse rehabilitasyon çalışmaları esnasında makineli toprak işlemesi suretiyle arazi hazırlığı yapılarak tesis edilen sahalarda, makineli çalışmaya engel olan ve getirilen gençlik ve dikilen fidanların ışık ihtiyacını ve gelişimlerini olumsuz engelleyecek ardıç ağaçlan kesilebilecektir.

Ayrıca ardıcın karışıma girdiği meşcerelerde ara hasılat etası, karışıklığı devam ettirmek kaydı ile alınacaktır.

Çevrenin bütün olumsuz etkilerine karşın oldukça dayanıklı ve uzun ömürlü olduğu bilinen ardıç ormanlarında kayda değer bir tabii enkaz (kırık, devrik, dikili kuru vb.) oluşmamaktadır. Dolayısı ile ardıçlara yönelik her türlü enkaz ve olağanüstü raporları, bölge müdürlüğünce görülüp onaylanmadıkça kesinlikle üretimine başlanmayacaktır.

Ardıç alanlarında usulsüz müdahalelere yönelik koruma ve denetimler artırılarak devam ettirilecektir.

Özellikle çit kazığı temini veya başka maksatlar için ardıçta özel üretim yapılmayacaktır.
Kaynak:298 Nolu Silvikültür Tebliği

Share

0 yorum:

ZIRAI DON DOLU EROZYON ÇIĞ DÜŞMESİ SU TAŞKINLARI KURAKLIK HORTUMLAR SİS KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA ORMAN YANGINLARI HEYELAN SEL BASKINI YANARDAĞ PATLAMASI DEPREMLER TSUNAMİ TRUF MANTARI KUŞ CENNETİ NEMRUT KRATER GÖLÜ COMBATING DESERTIFICATION

Copyright © 2013 Global Bilgiler. WP Theme-junkie converted by Bloggertheme9
Blogger templates. Proudly Powered by Blogger.