31.12.2015

BALTALIK ORMANLARDA GENÇLEŞTİRME NASIL YAPILIR

Global Bilgiler  /  at  21:47  /  No comments

Global Bilgiler
Baltalık ormanlar, yapraklı koru ormanlarının (meşe, kayın, gürgen, kestane, kızılağaç ve okaliptüs gibi) düzensiz ve devamlı tahrip edilmesi (düzensiz kesimler ve aşırı otlatmalar) sonucu ortaya çıkan bir işletme şeklidir.
Baltalıkların gençleştirilmesi, oluşum şekillerine uygun olarak vejetatif yoldan, yani kütük, gövde ve kök sürgünlerinin gelişmesi suretiyle olur. Bu nedenle kütük, gövde ve kök sürgünlerinin oluşumları ve özellikleri ile tanımlanmalarında yarar vardır. 
Kütük Sürgünleri: Kesilen ağacın kütüğü üzerindeki tomurcuklarının uyanması ve gelişmesi ile oluşan sürgünlerdir. Kütüğün kök boğazından çıkan bu sürgünler kütük etrafında ocak oluştururlar
Gövde Sürgünleri: Kesilen ağacın topraktan yüksek gövde kısmındaki sürgün tomurcuklarının uyanması ve gelişmesi ile oluşurlar. Proventif menşeli olup ayrı bir kök sistemi geliştirmeleri çok zor ve hatta imkânsız olduğundan kütük ve kök filizleri gibi makbul sayılmazlar.
Kök Sürgünleri: Ağaç köklerinden çıkan ve gelişen sürgünlerdir. Köklerin toprak yüzeyinde kalan kısımlarından veya toprak altında fakat yüzeye yakın kısımlarından çıkarak gelişirler. Kök sürgünleri, ana köke sahip oldukları gibi, kısa sürede ayrı kök geliştirebilirler. Bu sürgünler kesimlerden evvel ve sonrada oluşurlar.
Normal Baltalıklarda Gençleştirme (Yenileme)
Global Bilgiler

Amenajman planlarına göre normal ve bozuk baltalıklar, genellikle 20 yıllık idare süresine göre kesim düzenlerine alınmış olduklarından, kesim düzenindeki baltalıkların 1/20'sinde (alan olarak) her yıl tıraşlama suretiyle yenileme (gençleştirme) kesimlerinin yapılması önerilmiştir.
Bu sebeple, amenajman planında kesim mekân ve zamanlan belirtilen parsellerde ve bahse konu yıllarda kesimler uygulanacak, yılı gelmeden hiçbir parselde kesim yapılmayacaktır.
Kesimlere başlamadan önce yıllık kesim parselleri arazide tespit edilecek ve özel işaretlerle belirlenecektir.
Planlarda maktalı işletme esasına göre kesilmesi önerilen parsellerde uygulanacak tıraşlama kesimlerde aşağıdaki önlemler alınacaktır:
-  Kesimler, vejetasyon devresi dışında yani ağaçlara su yürümeden önce ve genellikle kış aylarında ancak don olmayan günlerde yapılacaktır.
-  Kütük ve kök sürgünlerinin oluşmasını sağlamak maksadıyla ağaçlar kök boğazından yani toprak hizasından kesilecektir.
-  Kesim yüzeyi eğimli ve düzgün olacak (mantar enfeksiyonunu önlemek bakımından), kesim sırasında dip kütükteki kabuğun kambiyumdan ayrılmamasına (don zararına karşı) özen gösterilecektir.
-  İlkbaharda oluşacak ve gelişecek sürgünlere zarar vermemek için, kesim sonunda elde olunan değerlendirilebilecek ürünler vejetasyon mevsimi başlamadan önce yani kış aylarında kesim alanlarından çıkarılmış olacak, şayet bu dönemde çıkarılamamış ise vejetasyon döneminin sonuna kadar beklenecek ve sürgünlerin odunlaştığı ve elastikiyet kazandığı sonbahar ve kış aylarında kesim alanı dışına taşınacaktır. Kıymetlendirilmesi mümkün olmayan ince dallar, çürüyüp toprağa karışması için kesim alanına dağıtılacaktır.
-  Amenajman planlarının kesim düzenine bağladığı baltalık alanlarındaki boşluklar ekim ve dikimler ile tamamlanacaktır.
Üretim işleri biter bitmez saha hayvan otlanmasına karşı emniyet altına alınacaktır.
 Bozuk Baltalıklarda Gençleştirme (İmar-İhya)
Verimli baltalıkların, geçmiş yıllarda aşırı otlatma ve usulsüz kesimlerle tahrip edilerek bozuk baltalıklara dönüştükleri, bunun neticesinde milyonlarca hektar orman alanımızın verimsiz hâle geldiği malumdur.
Amenajman planlarında bozuk baltalık alanlar, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon ve Erozyon Kontrol Çalışmaları Tablosuna, bozuk baltalıkların bir kısmı ise verimli baltalıklarla birlikte normal kesim düzenlerine alınmışlardır.
Amenajman planlarında Ağaçlandırma, Rehabilitasyon ve Erozyon Kontrol Çalışmaları Tablosuna alınmış olunan bozuk meşe baltalık alanlarını biran önce ve en ekonomik şekilde verimli hâle getirebilmek için bu sahalar içinde, istenen meşe türlerine ait yeterli kök sistemi bulunan, ekolojik şartların elverişli olduğu tespit olunan alanlar, rehabilitasyon çalışmalarına konu edilecektir.
Amenajman planlarında normal kesim düzenine alınmış bozuk baltalık alanları ile yine kesim düzeninde bulunan verimli baltalıklardan aktüel durumu bozuk baltalığa dönüşmüş alanlar, plan değişikliği yapılmak şartı ile rehabilitasyon çalışmalarına konu edileceklerdir.
Gençleştirme Yöntemi:
Bozuk baltalıklar, tabii (vejetatif) ve suni (ekim, dikim) gençleştirme yöntemlerinin bir arada uygulanması ile gençleştirilirler. Bu maksatla, bozuk baltalık alanlarında mevcut yapraklı ağaç türlerine (istenen türlere) ait canlı sürgün verme niteliğini kaybetmemiş kovuk ve çürük öz odunlu ağaçlar, kök boğazından tıraşlama kesilerek (yenileme kesimi ile), yine aynı alanda mevcut olup sürgün verme niteliğini kısmen kaybetmiş kütük ve kökler kazma veya çapa ile çürükleri temizlenerek ve yaralanarak (canlandırma kesimleri ile) sürgün vermeye zorlanırlar.
Söz konusu kesimlerin vejetasyon mevsimi dışında ve genellikle kış aylarında (donlu günler haricinde) yapılması gerekir. Bu uygulamalar neticesinde, eski kök ve kütüklerden meydana gelen sürgünler ocaklar hâlinde gelişeceğinden ileriki yıllarda tekleme vb. bakım işlemlerine tabi tutulurlar.
İmar-ihya alanlarındaki boşluklar, istenen türe ait tohumlar ekilerek (ocak veya çizgi ekimleri ile) veya fidanlar dikilerek doldurulur.

Bozuk baltalıklarda gençleştirme yapılacak alanların zaman mekân düzenlemesini yapmak üzere arazide meşcereler incelenerek aktüel yapılarına göre gençleştirme öncelikleri belirlenip yıllık program tespitleri yapılacaktır. Tespit edilen bölmeler için (Ek:11) no.lu tablo düzenlenecektir. Bu tablo ile birlikte bir önceki yılın bozuk baltalık uygulama sonuçları (enerji ormanı tesisi) için aynı örnek tablo düzenlenecek ayrıca işletme şefliği, işletme müdürlüğü ve bölge müdürlüğünde arşivlenmesi sağlanacaktır.

Share

0 yorum:

ZIRAI DON DOLU EROZYON ÇIĞ DÜŞMESİ SU TAŞKINLARI KURAKLIK HORTUMLAR SİS KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA ORMAN YANGINLARI HEYELAN SEL BASKINI YANARDAĞ PATLAMASI DEPREMLER TSUNAMİ TRUF MANTARI KUŞ CENNETİ NEMRUT KRATER GÖLÜ COMBATING DESERTIFICATION

Copyright © 2013 Global Bilgiler. WP Theme-junkie converted by Bloggertheme9
Blogger templates. Proudly Powered by Blogger.