29.12.2015

Büyükbaş Hayvan Ahırların Özellikleri

Global Bilgiler  /  at  13:41  /  No comments

Ahırın konuşlandırılacağı muhtemel yerler detaylı olarak irdelenmelidir. Sığırcılık sitesi; drenajı zor, düz arazilere yapılmamalıdır. Tesislerin kurulacağı arazinin hafif eğimli ve toprağının geçirgen olması oldukça önemlidir. Olanak var ise, eğimin güney cephesi yönünde olması tercih edilmelidir.
Barınaklardan, hakim rüzgarlar ile yerleşim birimlerine olası toz ve koku taşınımını en aza indirecek bir yer seçilmelidir. Seçilen yer, tarıma elverişsiz olmalıdır.
Barınaklar özellikle içme suyu kaynaklarına, aşırı sıcak noktalara veya dere yataklarına inşa edilmemelidir.
Barınaklar ana yoldan ve yerleşim yerlerinden en az 500 metre mesafede olmalıdır. Ayrıca sanayi bölgelerinden, kalabalık, tozlu ana yollardan ve fazla gürültülü alanlardan uzakta olmalıdır.
Bölgedeki diğer modern işletmelerdeki barınaklar gözlemlenerek karar sürecine dahil edilmelidir.
İşe başlarken barınakta hayvanların yattığı, yem yediği, gezindiği ve sağıldığı yerler ile yem dağıtımı, gübre temizliği, sağım ve diğer bakım işlerinin kolaylıkla yürütülebileceği alanların doğru bir tasarımı yapılarak makine, ekipman, enerji ve işgücünden tasarruf edilmelidir.
Sığırların hareketine, barınak içi ve dışındaki iş trafiğine, sütün sağılması ve soğutulmasına, yemin muhafazasına yetecek alanlar hesaplanmalıdır.
Barınaklar; hayvanı aşırı sıcaktan, soğuktan ve güneşten, kirli havadan, yüksek nemden, çamurdan ve hava cereyanından koruyacak şekilde inşa edilmelidir.
Barınaklar, depolar ve silolar; başta iş sağlığı ve güvenliği olmak üzere işgücü verimliliğini esas alacak tarzda işletme avlusu içerisinde bir harmoni teşkil etmelidir.
Ülkemiz iklim koşullarına daha uygun olan yarı açık veya açık ahır sistemleri tercih edilmelidir.
Sundurmalı açık serbest bölmeli barınakların kuzey güney yönünde yerleşimi ile güneşin ısıtıcı ve kurutucu etkisinden yararlanılmalıdır. Serbest duraklar üzerinde maksimum hava akımı ile soğutma etkisi yapacak şekilde gölgelikler oluşturularak sıcaklık stresi azaltılmalıdır.
Barınaklar; kaliteden ödün verilmeden, yerelde kolay ve ucuz bulunan malzemeler kullanılarak hayvanların yaşam tarzına ve davranışlarına uygun olarak inşa edilmelidir.
Barınaklar gösterişten uzak, işlevsel olmalıdır.
Ülkemizde yatırımcılar çoğunlukla işe barınak yapımıyla başladıklarından sermayesini çok büyük bir iştahla sükseli inşaatlara harcamaktadır. İnşaat giderleri artıkça kaba yem üretimi, kaliteli iş gücü ve damızlık hayvan için gerekli olan kaynak kısılarak işletme henüz kuruluş aşamasında iken iflasa sürüklenmektedir. Bu tarz işletme kurulumundan uzak durulmalıdır.
Süt Sığırı Ahırında;  Sağmal hayvan bölmesi, buzağı bölmesi (ferdi buzağılık bölmesi/buzağı kulübesi, serbest dolaşımlı buzağılık bölmesi), genç hayvan büyütme bölmesi, doğum bölmesi, hasta hayvan bölmesi, karantina bölmesi ve sağım ünitesi ile yem ve gübre depoları olmalıdır.
Sağım salonuna girmeden önceki bekleme yerleri, sağım hızına göre ölçeklendirilmelidir. Bu bölümde inekler maksimum 1 saat bekletilmelidir.
Barınaklarda durak ölçüleri hayvan refahını karşılamalıdır.
Durak sayısı toplam hayvan sayısından %10 daha fazla olmalıdır.
Hayvanların kaşınması için uygun yerlere kaşınma fırçası konmalıdır.
Süt soğutucu tankı; işletmede üretilecek 2 günlük sütü depolayacak kapasitede olmalıdır.
Barınak sistemlerine göre yemlik ve suluklar, yem ve sudaki kirlenme ile hayvanlar arasındaki rekabeti en az düzeye indirecek şekilde dizayn edilmelidir.
Yemlikler; mekanik ve kimyasal dayanıklılığı yüksek, alkali ortamlara, seyreltik asitlere ve darbelere dayanıklı, hijyenik, tozumayan anti bakteriyel ve antifungal ortamlar sağlayan ve temizlenmesi kolay olan epoksi boya (kaplama) ile boyanmalıdır.
Silaj ve yem depoları (silolar); silajın kendine has özel kokusunun ahır ve sağımhaneye gelmemesi ve esen rüzgarı kesmemesi için hakim rüzgar yönünün tersine inşa edilmelidir.
Silaj ve yem depoları yan yana kurularak iş gücünden tasarruf edilmelidir.
Barınaklarda havalandırma; Ahırdaki bir inek ortalama 20-25 m³ ahır gazı üretir. Bu bağlamda kapalı ahırlarda; ahırın rutubeti ve ısısı dikkate alındığında hayvan sağlığı için gün ışığı ve temiz bir havanın sürekli bir şekilde sağlanması elzemdir. Bu amaçla barınak yapımında;
Duvarsız veya 1-1,5 m yükseklikte duvar üzerine aşırı soğuk ve rüzgarlı havalarda kapatılmak üzere brandalı yapılar tercih edilmelidir. Branda ile kapatılacak kısımlara ayrıca pencere, çerçeve gibi yapılar konulmamalıdır.
“Aşırı havalandırma çok az havalandırmadan her zaman daha iyidir” prensibiyle kapalı ahırlarda mutlaka yeterli düzeyde havalandırma sistemleri kurulmalıdır.
Hava giriş açıklıkları, dış ve iç sıcaklık farkı göz önünde bulundurularak taze hava girişini garanti edecek yeterlilikte olmalıdır.
Hava akımının fazla olması özelikle düşük sıcaklıklarda, barınağın belli kısımlarında hava cereyanına (hızlı hava akışı) yol açar. Hava cereyanları vücut ısısını aniden düşüreceğinden hayvanlarda strese yol açmaktadır. Bu nedenle barınaklar hayvanları hava cereyanından korumalıdır.
Geçerli rüzgar yönü dikkate alınarak, ana giriş kapıları ve havalandırma girişleri ayarlanmalıdır.
Metabolizma hastalıklarını önlemek için özellikle gebeliğin son dönemlerinde serbest gezinecekleri alanlar olmalıdır. (1 hayvan için en az 9-10 m2 gezinme alanı),
Düşüp kaymaları, çeşitli ayak hastalıklarını ve mastitisi önlemek için uygun zeminler seçilmelidir.
Barınak ve sağımhane zemini dümdüz olmamalı, belli aralıklarla pürüzlü bir zemin olmalıdır. Beton zemin olan yerlerde, ineklerin kaymaması için 1 cm derinlikte baklava dilimi şeklinde yivler açılmalıdır.
Küçük gruplarda bile dominant hayvanların baskınlığına karşı her bölmede en az iki adet suluk konulmalıdır. Oluk halinde kullanılacak suluklarda her 15 baş inek için 1 m’lik uzunluk hesaplanmalıdır. Suluklar dakikada 20 litre su sağlayacak debiye sahip olmalıdır.
İyi altlık materyeli inek refahı için elzemdir. Bu amaçla sağmalların/kurudakilerin iyi dinlenebilmeleri için yatak yerlerinde yumuşaklık ve kuruluk sağlayan; sap-saman, kauçuk, kum, talaş, kuru gübre kullanılmalıdır.
Ahırın uzunlamasına yani idrar kanalının gübre çukuruna doğru eğimi %1 olmalıdır. Durakların gübrelik ve idrar kanalına doğru eğimi %1-2 arasında olmalıdır.
Kapılarda eşik bulunmamalıdır.
Kapı girişlerine antiseptik içeren ayak banyoları konulmalıdır.
Besi hayvanı barınaklarında (ahırları/yapıları); gerek yapımının kolay ve ucuz olması gerekse sağlıklı bir besicilik yapılmasına imkan vermesi nedeniyle serbest veya açık sistemler tercih edilmelidir.
İşletme atıklarının depolanacağı alanlar belirlenirken, tesislerdeki kokunun çevreyi rahatsız etmemesi için bölge hakim rüzgarlarının yönü dikkate alınmalıdır.
Sağmal bir inek günde ortalama canlı ağırlığının % 8 (600 kg canlı ağırlıktaki bir inek 48 kg dışkı ve idrar ) kadar atık üretir. Katı ve sıvı gübre deposu, 6 aylık atık stoklayacak kapasitede yapılmalıdır.
Hiçbir şekilde hayvansal atık ve gübreler yeraltı suyuna karışmamalı, gübrenin dışarı akıtılması için gezinti yerlerinde, sağım salonlarında kolay yıkama tesisatı oluşturulmalıdır.
Gübre en az 2 ay olgunlaşmadan tarlaya verilmemelidir.

Share

0 yorum:

ZIRAI DON DOLU EROZYON ÇIĞ DÜŞMESİ SU TAŞKINLARI KURAKLIK HORTUMLAR SİS KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA ORMAN YANGINLARI HEYELAN SEL BASKINI YANARDAĞ PATLAMASI DEPREMLER TSUNAMİ TRUF MANTARI KUŞ CENNETİ NEMRUT KRATER GÖLÜ COMBATING DESERTIFICATION

Copyright © 2013 Global Bilgiler. WP Theme-junkie converted by Bloggertheme9
Blogger templates. Proudly Powered by Blogger.