31.12.2015

FİDAN DİKİMİ NEDİR? DİKİMDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR NELERDİR

Global Bilgiler  /  at  21:49  /  No comments


Fidan Dikimi

Dikim çalışmaları, arazi hazırlığı yapılan alanlarda, yörenin iklimine ve yüksekliğine bağlı olarak, vejetasyon döneminin sona erdiği sonbahar, kış aylarında başlayıp tekrar vejetasyon döneminin başladığı ilkbahar aylarına kadar tamamlanmış olacaktır.

Dikimde kullanılacak aralık-mesafeler, İlgili Mevzuat (tamim, Tebliğ, vb..) doğrultusunda uygulanmalıdır.

Ancak yangın önleme tesislerinde (YDZT,  YOAT,  ZOAT) ve tesis içi yangın engellerinde kapalılığın bir an önce oluşturulup diri örtü baskısının azaltılması amacıyla dikim sıklıkları (aralık-mesafeler) suni gençleştirme ve ağaçlandırma çalışmalarında uygulanan aralık-mesafelere göre daha dar tutulabilir.

Fidan Dikiminde Dikkat Edilecek Hususlar:

- Tohum transfer rejyonlarına uygun olarak üretilmiş uygun orijinli fidanlar kullanılmalıdır.

- Dikimde uygulanacak aralık ve mesafelerde Genel Müdürlüğümüz talimatı esas alınacaktır.

- Toprak mutlaka tavda olmalı, rutubet en az 30-40cm derinliğe kadar işlemiş olmalıdır.

-Fidan canlılığını etkileyecek derecede rüzgârlı, işçi sağlığı ve verimliliğini olumsuz etkileyecek derecede soğuk günler ile donlu günlerde dikim yapılmamalıdır.

- Fidanlar kök boğazına kadar toprağa gömülmelidir. Dikilecek fidanların, fidanlıklarda kök budaması ve seleksiyonu yapıldığı için ayrıca sahada selekte edilmemelidir. Çok kısa bir süre bile açıkta, güneşte ve rüzgârda kalan fidanların tutma yüzdelerinin çok düşük olacağı unutulmamalıdır. Ayrıca ibreli fidanlarda nakil sırasında tepe tomurcuğu kırılmışsa bu fidanlar asla dikilmemelidir.

-Fidanlıklardan balya ambalajlı gelen fidanlar, rüzgâr almayan bir yerde günlük dikebilecekleri kadar işçilere dağıtılacak, nemli yosun, telis bezi veya çuval parçası ile sarılmış olarak dikim sandıklarına konacaktır.

- Teras üzerinde fidanlar, teras tepe noktasından yamaç dibine kadar olan mesafenin 1/3'lük kısmına, diğer bir ifade ile yamacın terası kestiği noktaya dikilmelidir.

-Dikim çukuru içerisinde ve çukura doldurulan toprakta kök dal ve taş parçalan bulunmamalı ve çukur derinliği fidan kök boyundan en az 5cm fazla olmalı ve fidan çukur içerisine yerleştirilirken köklerin kıvnlmamasına dikkat edilmelidir.

-Dikimde kullanılan çukur açma kazması, dikim çapası gibi aletler işe uygun ve bakımlı olmalıdır.

-Dikim postalan arazinin toprak türü, taşlılık ve toprağın tav durumuna göre (1 kazıcı+ 1, 2 veya 3 fidan dikici) ayarlanacak ve işçilerin beklemesinden dolayı zaman kaybı önlenecektir.

-Toprak işlemesi yapıldıktan sonra, toprağın oturması için üzerinden bir kış mevsimi geçmesi veya 2-3 defa yeterli yağmurlar yağıp toprağın oturduğu kontrol edildikten sonra fidan dikilmelidir.

-Dikimi takiben işçi fidan köküne zarar vermeden ayakla fidanın çevresini toprak türünü (ağır veya hafif bünyeli) dikkate alarak sıkıştıracaktır.
Donların kuvvetli olduğu yörelerde, don atması veya çıplak don zararı dediğimiz olay meydana geliyorsa terasların ince dal parçalan, ağaç kabuğu, ot, taş vb. ile örtülmesi / malçlanması faydalı olur.

-Fidanlıktan fidanın sökülmesi ile sahada fidanların dikilmesi arasındaki zaman çok kısa olmalı, bu nedenle hava hâlleri ve işçi potansiyeline göre fidan planlaması yapılarak mümkün olduğu kadar taze fidan kullanılmalıdır.

-Dikilen fidanların işçinin sahaya geliş ve gidişinde zarar görmemesi için yolun saha ile bağlantı durumuna göre dikime başlama yeri ve devam yönü belirlenecektir.

-Fidanlar balyalar hâlinde gelmişse, balyalar serin ve kuytu yerlerde, birbirine değmeyecek şekilde kapalı ve havadar bir yerde saklanacak, gün aşın alt üst edilecek ve balyalar ıslatılacaktır. Daha uzun süreli saklamak için soğuk hava depolarına konulacaktır.

-Soğuk hava deposuna alınma imkânı olmayan ibreli fidanlar ile çıplak köklü yapraklı fidanlar uygun yerlerde ve uygun şekilde gömüye alınacaktır. Soğuk hava deposu bulunmayan yerlerde gömüye alınması gerektiği takdirde, mümkünse sahaya yakın, kuytu yerler tercih edilmelidir.

-Dikim sahası ile gömü yeri mümkün olduğu kadar birbirine yakın olmalıdır. Gömü yeri rüzgâr ve güneşten korunaklı olmalıdır. Yamaçlar ile fazla güneşli bakılardan ve durgun su bulunan yerlerden kaçınılmalıdır. Gömü yerinin düz, toprağın taze ve süzek olması önemlidir. Fidanlar gömüye alınıncaya kadar doğrudan güneş ve rüzgâra maruz bırakılmamalıdır.

Kalın kar tabakasının olduğu birikintilerde ise öncelikle "kar gömüsüne" alınması daha uygundur. Fidanlar tekniğine uygun olarak gömüde 2-3 hafta, soğuk hava depolarında 5-6 haftalık bir süre saklanabilir.

-Söküm aşamasından gömüye ve gömüden dikilinceye kadarki süreçte her aşamada fidanlar titizlikle korunmalı ve fidanların tazeliği mutlak surette sağlanmalıdır. Fidanların kızışmasını önlemek ve kök rutubetini korumak için gerektiğinde köklere su serpilmelidir. Ancak köklerin ıslatılmasında tazyikli su kullanılmamalıdır.

-Yanan ormanların yeniden tesisi veya yangına hassas ormanların yangına dirençli hâle getirilmesi projesi (YARDOP) kapsamında tesis edilen yangın önleme tesisleri (YDZT,
YOAT, ZOAT) ve tesis içi yangın engellerinde yapılacak dikimlerde suni gençleştirme teknik ve esasları uygulanacaktır.

Share

0 yorum:

ZIRAI DON DOLU EROZYON ÇIĞ DÜŞMESİ SU TAŞKINLARI KURAKLIK HORTUMLAR SİS KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA ORMAN YANGINLARI HEYELAN SEL BASKINI YANARDAĞ PATLAMASI DEPREMLER TSUNAMİ TRUF MANTARI KUŞ CENNETİ NEMRUT KRATER GÖLÜ COMBATING DESERTIFICATION

Copyright © 2013 Global Bilgiler. WP Theme-junkie converted by Bloggertheme9
Blogger templates. Proudly Powered by Blogger.