31.12.2015

Ekim Yoluyla Orman Kurma

Global Bilgiler  /  at  21:49  /  No comments

Global Bilgiler
Dikim yoluyla suni gençleştirmeye uygun olmayan alanlarda ekim yoluyla suni gençleştirme yapılabilir.

Ekimle suni gençleştirme; mutlak toprak derinliğinin sığ ve orta, fizyolojik derinliğin yeterli olduğu alanlar ile karstik arazilerde uygulanabilir olması, işçilik ihtiyacının düşük olması ve fidanların tabii kök gelişimlerini daha iyi sağlayabilmeleri nedenleriyle tercih edilmektedir.

Ancak, kurak ve yan kurak alanlarda, yüksek sıcaklığın, kurutucu rüzgârların hâkim olduğu yer ve bakılarda, fazla eğimli çıplak yamaçlarda, yabanlaşmış, ıslak ve sıkı istiflenmiş topraklarda, fizyolojik derinliğin yetersiz, yatay tabakalı, ana kayanın çatlaksız olduğu alanlarda ekimle suni gençleştirme yapılmamalıdır.

Ekim yoluyla suni gençleştirme, tam alanda yapıldığı gibi şeritler ve ocaklarda da yapılabilir.

Ülkemizde yan kurak bölgelerdeki gençleştirme çalışmalarında yapılan çizgi ekimlerinde, diğer ekim metotlarına göre daha başarılı sonuçlar alınmıştır. Bu metotta, kullanılan tohum miktarı daha az, kültür bakımı çalışmaları nispeten daha kolay ve ucuzdur. Tohum ekimi, işlenmiş olan şeritlerin ortasında açılan sığ ve 3-5 cm genişlikteki çizgi içine yapılır. Çizgi çapa, lata, saban, pulluk vb. ekipmanlarla da açılabilir. Amaca göre değişmekle birlikte en çok kullanılan çizgi aralıkları; kayında 100-120 cm, meşede 120-140 cm, sarıçam ve karaçamda 130-150 cm, kızılçam ve fıstıkçamında 150-200 cm arasında değişir. Elle çizgi ekiminde işçi, şerit boyunca yürüyerek torbasından aldığı tohumu çizgiye bırakır. Tohumun ekim çizgisindeki dağılışı ve ekim derinliği önemlidir. Dağılış, mümkün olduğunca eşit fidan aralıkları sağlayacak şekilde (sarıçam, karaçam ve kızılçamda 1-2 cm, fıstıkçamında 5-8 cm, kayın ve meşede 8-10 cm) olmalıdır. Daha sonra arkadan gelen bir işçi veya aynı işçi geri dönerek çizgi içindeki tohumlan el, çalı çırpı, tırmık ve tohum kapatma merdanesi vb. ile toprağı kapatır.

Share

0 yorum:

ZIRAI DON DOLU EROZYON ÇIĞ DÜŞMESİ SU TAŞKINLARI KURAKLIK HORTUMLAR SİS KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA ORMAN YANGINLARI HEYELAN SEL BASKINI YANARDAĞ PATLAMASI DEPREMLER TSUNAMİ TRUF MANTARI KUŞ CENNETİ NEMRUT KRATER GÖLÜ COMBATING DESERTIFICATION

Copyright © 2013 Global Bilgiler. WP Theme-junkie converted by Bloggertheme9
Blogger templates. Proudly Powered by Blogger.