30.12.2015

Fidanlık Kuruluşlarında Yer Seçim Kriterleri

Global Bilgiler  /  at  17:05  /  No comments

Fidanlık yeri seçimi

Fidanlıklarda yer seçimi açık alanda çıplak köklü fidan üretimi ve açık alana şaşırtma bakımlarından kaplı fidan üretimine kıyasla daha ayrıntılı çalışmalar gerektirebilmektedir. Fidanlık olarak seçilecek yerin mevki, iklim, toprak ve su gereksinimi koşulları açılarından incelenmesi gerekir (Saatçioğlu 1976, Ürgenç 1998b, Davidson ve Ark.1988).

Mevki koşulları: Fidanlıklarda mevki ile ilgili olarak aşağıdaki konuların dikkate alınması gerekir.

· Potansiyel ağaçlandırma alanlarına göre merkezi konumda olması arzu edilir. Ulaşım koşulları bu konuda esneklik sağlayabilmektedir. Fidanlıkların ağaçlandırma alanlarına yakın ancak biraz daha düşük yükseltilerde kurulması uygundur.
· Her mevsim ulaşım sağlanabilmeli ve ana yollarla bağlantılı olmalıdır.
· Ekim parsellerinde eğim %1-2, şaşırtma parsellerinde %5’ten fazla olmamalıdır. Eğimli alanlarda geniş yüzeyli teraslar yapılarak eğim belirtilen düzeylere indirilmelidir.
· Deniz tarafından esen tuzlu rüzgârların etkisi altında kalmayacak uzaklıkta olmalıdır. Zorunluluk halinde yörelere göre akkavak, Fırat kavağı, kızılağaç, dişbudak, ılgın gibi türlerle rüzgâr perdeleri oluşturulması, tuzlu rüzgârların etkisini azaltabilir.

İklim koşulları: Kaliteli fidan üretimi açısından fidanlıklar için yer seçiminde, iklim koşullarının önemle dikkate alınması gerekir.

· Fidanlık en az yarım gün güneş görmelidir.
· Fidanlık alanı don çukuru özelliğinde olmamalıdır.
· Soğuk veya yakıcı rüzgârlar gibi zararlı atmosferik etkilerden uzak olmalıdır. Tamamen rüzgârsız alanlar da istenmez. Çünkü sonbaharda fidanlarda odunlaşma gecikebilir. Ayrıca, ilkbaharda vejetasyon periyodu erken başlayabileceğinden söküm zamanı daralabilir.

Toprak koşulları: Toprak koşulları verimin yükselmesi ve kaliteli fidan üretimi bakımından iklim kadar büyük önem taşır.

· Toprak taşsız ve derinliği en az 80-100 cm olmalıdır.
· Toprak içinde örneğin 30-40 cm altta çakıl veya pas taşı tabakası olmamalıdır.
· Taban suyunun en yüksek düzeyi 60-150 cm arasında olmalıdır.
· Toprak pH’sının 5-7 arasında olması uygundur. İğne yapraklı türlerde pH 5’e yakın, yapraklı türlerde 7’ye yakın olabilir. Türlere göre pH sınırları biraz daha genişletilebilmektedir.
· Kumlu kil, killi kum, kumlu balçık ve balçıklı kum uygun topraklardır. İğne yapraklı türler için kil miktarı %15-20, en çok %25 dolayında olmalıdır. Yapraklı tür yetiştirilecek fidanlıklarda kil oranı %35’e çıkabilir.

Nemli mıntıkalarda toprak işleme ve toprağın tava gelmesi bakımlarından, fidanlıklar için hafif topraklar uygundur. Hafif topraklarda drenaj iyidir. Ekim ve söküm kolaydır. Kök oluşumu ve sağlığı daha iyidir. Toprak reaksiyonunun (pH) düzenlemesi kolaydır. Buna karşılık daha fazla sulama gerektirir. Yıkanma nedeniyle besin maddeleri daha hızlı azalır. Rüzgâr erozyonu daha fazladır. Ancak bu olumsuzluklar bol sulama, gübreleme ve rüzgâr perdeleri oluşturularak giderilebilir.

Toprakların ıslahı pahalı bir işlem gerektirir. Hafif toprakların ıslahı için toprağa kil, toz (balçık) ve humus katılabilir. Ağır toprakların ıslahı için ise kum, gübre, ölü örtü, funda toprağı ve yeşil gübre katılabilir. Ancak bu pahalı işlemlerin etkileri zamanla kaybolabilir.

Toprak reaksiyonun (pH) ıslahı da pahalıdır. Alkalen topraklara sülfür, iğne yaprak ölü örtüsü; asit toraklara ise kireç katılabilir. pH’nın yüksek olması (7.5-8.5) halinde Fe, Mn, B, Zn ve Cu gibi minarellerin bitkiler tarafından alımı güçleşir. Bu durum, özellikle iğne yapraklı ağaçlarda yaprak sararması ve dökülmesine (kloroz) neden olur. Ancak klorozu oluşturan başka nedenler de bulunmaktadır.

Su koşulları: Su fidanlar için zorunlu olup ılıman kuşak fidanlıklarının ilkbahar ve yaz aylarında sulanması gerekmektedir. Fidanlıkta su gereksinimi kaynak suyu, akarsu, göl suyu veya kuyulardan sağlanabilir. Suyun kalitesi analizlerle belirlenmelidir . Fidanlara verilecek suda %0.02’den fazla çözünebilir katı madde bulunmamalıdır. %0.05 ten daha fazla kalsiyum içeren suların pH’sı yüksek olup bu su fidanlıkta mantar hastalıklarına ve kloraza neden olabilir (Ürgenç 1992).

Share

0 yorum:

ZIRAI DON DOLU EROZYON ÇIĞ DÜŞMESİ SU TAŞKINLARI KURAKLIK HORTUMLAR SİS KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA ORMAN YANGINLARI HEYELAN SEL BASKINI YANARDAĞ PATLAMASI DEPREMLER TSUNAMİ TRUF MANTARI KUŞ CENNETİ NEMRUT KRATER GÖLÜ COMBATING DESERTIFICATION

Copyright © 2013 Global Bilgiler. WP Theme-junkie converted by Bloggertheme9
Blogger templates. Proudly Powered by Blogger.