30.12.2015

Fidanlıkta üretim planlanması ve dönüşüm (rotasyon) planı

Global Bilgiler  /  at  17:05  /  No comments

Fidanlıkta üretim planlanması ağaçlandırma alanlarına ve Pazar analizlerine dayandırılır. Üretim planlanırken üretilecek türler, tohum veya çelikle üretme, şaşırtılmış veya şaşırtılmamış, kaplı veya çıplak köklü fidan üretimi ve yaşları, muhtemel fidan kayıpları, fidan üretimi için gerekeli makine ve ekipman, insan gücü açık veya kapalı alanlarda (sera) üretim olanakları dikkate alınır. Bu üretim planına göre 5-10 yıllık süreyi kapsayacak şekilde dönüşüm (rotasyon) planı yapılır (Saatçioğlu 1976, Ürgenç 1998b).

Fidanlıkların dönüşüm planı türe, fidanın ekim yastığında kalma süresine (yıl), şaşırtma yapılacaksa ekim ve şaşırtma yastıklarında kalma sürelerine (yıl) ve bu üretim parsellerinin dinlendirilme süresine (yıl) göre hesaplanır. Dönüşüm planı, fidanları yetiştirirken fidanların harcadıkları besin maddeleri nedeniyle toprağın verim gücünün sürekliliğini de dikkate alır. Fidanlıkta 1+0 yaşında tek bir türün fidanlarının (örneğin kızılçam) kitle halinde yetiştirilmesi durumunda ikili dönüşüm uygulanır. Kültür alanının yarısı 1+0 fidan yetiştirmeye, diğer yarısı dinlendirmeye ayrılır. İkili dönüşümde bir yıl fidan üretiminden sonra kültür alanı 1 yıl dinlendirilir. Bu dinlendirme sırasında yeşil gübreleme ile birlikte gereksinime göre doğal ve yapay gübreler verilir ve toprak gerektiği kadar işlenir. Fidanlıkta kitle halinde 2+0 fidan yetiştirilecekse (örneğin; karaçam veya Toros sediri), üçlü dönüşüm (rotasyon) uygulanır. Alanın 1/3’ünde 1+0, diğer 1/3’ünde 2+0 fidan bulunur ve kalan 1/3’ü dinlendirme parseli olarak ayrılır. Kavak gibi hızlı gelişen tür fidanları toprağın besin maddelerini daha fazla sömürdüğünden örneğin 2+0 yaşlı fidan üretilen parsel 2 yıl dinlendirmeye alınır. Fidanlıkta birkaç tür yetiştirilecekse dönüşüm planı yukarıda açıklanan ölçütler dikkate alınarak hazırlanır. Fidanlık dönüşüm planı için bir örnek “Şekil 7.1” da belirtilmiştir.

Topraktan ürün almak topraktaki besin maddelerinin azalmasına, verimin ve fidan kalitesinin düşmesine neden olur. Bu olumsuzlukları gidermek için fidan üretiminin yapıldığı parsel, izleyen yıl ekim yapılmayarak boş bırakılır. Bu parsellere dinlendirme parseli denir. Dinlendirme parsellerinde toprağa organik gübre, yeşil gübre veya yapay gübre verilir. Yeşil gübreleme ile toprağa 65-125 kg/ha azot kazandırılabilmektedir (Ürgenç 1998b).

Fidan sökümünden sonra dinlendirme parselindeki genel uygulamada, toprak pullukla sürülür ve yeşil gübre tohumu ekiminden önce alana amonyum sülfat ve süper fosfat gübreleri verilir. Diskaro ve rotovatör işlemlerini fiğ gibi yeşil gübre tohumunun ekimi izler. Fig çiçeklendikten sonra toprak pullukla sürülür ve yeşil gübre olarak toprağa karıştırılır. Bunu diskaro ve rotovatör işlemleri izler ve uygun yapraklı türlerle sonbaharda ekim yapılır. İlkbaharda ekim yapılması gereken türlerde, toprak ilkbaharda tekrar sürülür diskaro ve rotovatör işlemlerinden sonra tohumlar ekilir.

Fidanlıkta dönüşüm planı (Saatçioğlu 1976, Ürgenç 1998b’den yararlanılarak çizilmiştir).

⌂: Gübreleme parseli; ■: Yeşil gübreleme alanı; D: Dinlendirme parseli; ░   Ekim parseli; K:  Ekim parselinde kök sistemi; İr: İğne yapraklı repikaj parseli; ●: Yapraklı repikaj parseli; █: Ekim veya repikaj söküm parseli;  ▲: İğne yapraklı ekim veya repikaj söküm parseli; ◊: Yapraklı ekim veya repikaj söküm parseli
Share

0 yorum:

ZIRAI DON DOLU EROZYON ÇIĞ DÜŞMESİ SU TAŞKINLARI KURAKLIK HORTUMLAR SİS KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA ORMAN YANGINLARI HEYELAN SEL BASKINI YANARDAĞ PATLAMASI DEPREMLER TSUNAMİ TRUF MANTARI KUŞ CENNETİ NEMRUT KRATER GÖLÜ COMBATING DESERTIFICATION

Copyright © 2013 Global Bilgiler. WP Theme-junkie converted by Bloggertheme9
Blogger templates. Proudly Powered by Blogger.