31.12.2015

Fıstıkçamı Ormanlarında Gençleştirme

Global Bilgiler  /  at  21:44  /  No comments

Fıstıkçamı (Pinus pinea L.), karasal iklimlere karşı duyarlı olup ısısı düzenli olan sıcak iklimleri sever. Tipik ışık ağacıdır. Yan siper bile tepe gelişimini ve kozalak verimini olumsuz etkilemektedir. Fıstıkçamı gençlikleri vejetasyon dönemi içindeki donlara karşı hassastır.

Fıstıkçamı ormanları, odun, reçine ve tohum (çam fıstığı) üretimi esas alınmasına göre işletilmekte ve planlanmaktadır. Ülkemizde ise çoğunlukla tohumu (çam fıstığı) esas alınarak işletilmektedir. İşletme gayesi meyve/tohum hasılatı olan ormanlarda meyve/tohum veriminin düştüğü ve odun hasılatının değerini kaybetmediği ağaç yaşı, bu ormanlarda idare müddetini (kesim yaşı) belirlemede esas olmalıdır. Ülkemizdeki fıstıkçamlannın 100 yaşından sonra tohum hasılatının düştüğü ve bu yaştan sonra odun evsafının bozulduğu görülmektedir.

Fıstıkçamı ormanlarının gençleştirilmesi tabii gençleştirme yolu ile yapılabileceği gibi suni gençleştirme (ekim, dikim) metotlarıyla da yapılabilir. Ancak ülkemizde fıstıkçamı ormanlarında kozalakların mahallî köylülerce tamamen toplanması ve fıstıkçamı tohumunun çok miktarda zararlısının bulunması nedeniyle tabii yoldan bu ormanların gençleştirilmesi zor olmaktadır.

Tabii gençleştirme uygulamasının mümkün olduğu yerlerde, gençleştirme yapılacak yıl kozalak hasadı yapılmaz ve toprak işleme yapılarak ilkbaharda düşen tohumların çimlenmeleri sağlanır. Gelen gençliklerin üzerindeki yaşlı meşcere 1-2 yıl içinde boşaltma kesimi ile boşaltılarak gençleştirme tamamlanır. Fıstıkçamı ormanlarında bakım müdahaleleri esnasında hektarda 100-120 adet gelecek (istikbal) ağacı bırakılması yeterlidir. Fıstıkçamı tohumlan uçma yeteneğinde olmadığından tabii gençleştirmeye dayalı etek şeridi tıraşlama ve şerit tıraşlama metotları ile gençleştirilmesi mümkün olmaz.

Don zararlarının görülmediği ortamlarda suni yoldan ekim ve dikimle de gençleştirme yapılabilir. Dikimlerde işletme amacına göre 6,00x3,00, 6,00x6,00 ve 10,00x10,00m aralık mesafeler kullanılır. İşletme amacı tohum üretimi olan fıstıkçamı ormanlarında, tesiste hangi aralık mesafe kullanılırsa kullanılsın kozalak verimini arttırmak için, 40-50 yaşlarından sonra ağaçlar arasında 10,00x10,00m aralık mesafe bırakılmasına dikkat edilmelidir.

İyi bir gelişmenin istendiği aday fıstıkçamı plantasyon sahalarında;

-Kum içeriğinin %60 veya üzerinde olması, kil oranının %20'yi ve toz+kil oranının ise %40'ı geçmemesi,

-Strüktür açısından, kök yayılışını engelleyen hava-su-besin dengesini bozan tane dizilişi ve/veya geçirimsiz bir tabakanın olmaması,

-Vejetasyon dönemini de kapsayacak şekilde, etkili kök derinliğinde nem açığının olmaması,

-Mutlak toprak derinliğinin 100cm'den fazla olması,

-Taban suyunun etkisi altında bulunan sahalarda, taban suyu seviyesinin 150cm'den yukarıda olmaması şartlan aranmalıdır.

Share

0 yorum:

ZIRAI DON DOLU EROZYON ÇIĞ DÜŞMESİ SU TAŞKINLARI KURAKLIK HORTUMLAR SİS KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA ORMAN YANGINLARI HEYELAN SEL BASKINI YANARDAĞ PATLAMASI DEPREMLER TSUNAMİ TRUF MANTARI KUŞ CENNETİ NEMRUT KRATER GÖLÜ COMBATING DESERTIFICATION

Copyright © 2013 Global Bilgiler. WP Theme-junkie converted by Bloggertheme9
Blogger templates. Proudly Powered by Blogger.