31.12.2015

Gençleştirme Çalışmalarında Genel Esaslar

Global Bilgiler  /  at  21:48  /  No comments

Ormanın son hasılasını oluşturan ve kesimlik çağa ulaşmış ağaç, ağaç toplulukları ve maktalı koru ormanında meşcerelerin devamlılığının sağlanması için kesilerek yerlerine yeni ve genç generasyonun getirilmesine "gençleştirme" denir. Gençleştirmenin amacı, ormandan sürdürülebilir bir şekilde faydalanmayı emniyet altına almaktır. Gençleştirmede tabii (doğal) ve suni (yapay) olmak üzere iki ana metot kullanılmaktadır.
Tabii Gençleştirme
Tabii Gençleştirme Esasları
Tohumun tabii kaynaklardan, tabii yollarla sahaya gelerek değişik etkenler sonucu çimlenmesi ile elde edilen gençliğe "tabii gençlik", bunu gerçekleştirmek için yapılan çalışmalara da "Tabii Gençleştirme" denir.
Yaş sınıfları ve devamlı orman anlayışına göre düzenlenmiş amenajman planlarında, gençleştirmeye alınan verimli koru ormanlarının plan süresi içerisinde gençleştirilmesi esas olup bu gaye ile genellikle tabii gençleştirme metotlarının uygulanması planlarda önerilmiştir.
Gençleştirme çalışmalarına (tohumlama kesimi, toprak hazırlığı vs.) başlamadan önce arazide gerekli etüt ve incelemeler yapılarak meşcerelerde, tabii yolla gençlik getirme imkânı bulunup bulunmadığı öncelikle belirlenmelidir.
Tabii gençleştirme çalışmalarında başarılı olmak için aşağıdaki hususlar dikkate alınacaktır:- Gençleştirilecek meşcerenin topoğrafik yapısı ve toprak özellikleri incelenmelidir. Çok dik, kayalık ve erozyona maruz olan, yeterli mutlak ve fizyolojik derinliği bulunmayan, ana kayanın yatay olarak tabakalandığı alanlar kesinlikle gençleştirmeye konu edilmemelidir. 
-Sosyal baskı oluşturabilecek yayla, köy ve benzeri yerleşim alanlarının bitişiğindeki ormanların gençleştirme alanı olarak seçiminde dikkatli olunmalıdır. 
- Gençleştirilecek meşcerede yeterli sayı ve dağılışta iyi nitelikli tohum ağacı bulunmalıdır. 
-İdare süresini doldurmuş kesime olgunluk çağına gelmiş yaşlı meşcereler tabii gençleştirmeye konu edilmelidir. Bu özellikleri taşımayan meşcereler ise bakıma konu edilmelidir. 
- Yanan ve yenilenmesi zorunlu hâle gelen ormanlarda, tabii gençleştirme şartlarının bulunup bulunmadığı öncelikle incelenecektir. 

Yanan kızılçam meşceresi ise kozalakların içindeki olgun tohumların yangından genelde etkilenmediği bilindiğinden, tabii gençleştirmeyi gerçekleştirmek için o yörede önceden yapılan gözlemlerle tespit edilmiş bulunan çimlenmelerin görüldüğü tarihten 2-3 hafta önce bütün işlemler bitirilmiş olarak (yanan meşcerenin durumuna göre gerekli tohum takviyesi yapılması da dâhil olmak üzere) sahadan çıkılacak ve saha en etkin bir şekilde korumaya alınacaktır.


Share

0 yorum:

ZIRAI DON DOLU EROZYON ÇIĞ DÜŞMESİ SU TAŞKINLARI KURAKLIK HORTUMLAR SİS KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA ORMAN YANGINLARI HEYELAN SEL BASKINI YANARDAĞ PATLAMASI DEPREMLER TSUNAMİ TRUF MANTARI KUŞ CENNETİ NEMRUT KRATER GÖLÜ COMBATING DESERTIFICATION

Copyright © 2013 Global Bilgiler. WP Theme-junkie converted by Bloggertheme9
Blogger templates. Proudly Powered by Blogger.