29.12.2015

İşletmede Tutulacak Kayıtlar ve İdare

Global Bilgiler  /  at  13:41  /  No comments

İşletmedeki hayvanlar; doğumundan sürüyü terk edinceye kadar geçen süredeki tüm bireysel bilgiler, verimlerine ilişkin değerler, yaşam boyu yapılan uygulamaların tamamı sürü yönetim programına günlük/anlık kaydedilmeli ve anlık olarak izlenebilmelidir. Bu çerçevede;

Bireysel tanımlama (hayvanın; numarası, doğum tarihi, cinsiyeti, ırkı, annesinin numarası, doğduğu işletmenin numarası)

-İşletmede buzağılayan ineklerin buzağılama tarihi, buzağılama tipi ve şekli,

-Tohumlanan hayvanın numarası, boğanın adı ve numarası, tohumlama tarihi, tohumlamacı adı, 

-Servis periyodu (buzağılamadan, gebeliği sağlayan tohumlama tarihine kadar geçen süre) 

-Buzağılama aralığı,

-Yem ve yemlemeye ait bilgiler,

-Su analiz sonuçları,

-Çeşitli dönemlerdeki canlı ağırlıklar (doğum, sütten kesim, 6.ay, 12ay, ilkine tohumlanma, sağım dönemleri, kesim vb),

-Sürüden çıkarılan hayvanlar için tutulan kayıtlar,

-Süt verimi, sütteki yağ, protein ve kuru madde oranları,

-Somatik hücre skorları, 

-Linear Tanımlama (morfoloji) skorları,

-Çeşitli fizyolojik dönemlerdeki Vücut Kondisyon Skorları

-Dönemsel lokomosyon skorları,

-Kuruya çıkarma tarihi,

-Sağlık bilgileri (aşılama, hastalık, tedavi vb.),
İdari tedbirler; 

-İşletme sahibi ve/veya sorumlusu, farklı hayvancılık projeleri içinde yer alarak yerli ve yabancı uzmanlardan bir şeyler öğrenme fırsatı ile yurtiçi ve yurtdışında teknik gezilere, fuarlara ve eğitimlere katılma şansını kullanarak, bilinçlenmeli ve vizyon sahibi olmaya çalışmalıdır.

-İşletme sorumlusu hayvancılıktaki gelişmeler doğrultusunda tüm çalışanların; birbiriyle iyi düzeyde iletişim kurmasını sağlamalı, görülen eğitim eksiklikleri uygulamalı eğitimlerle giderilmelidir. Çalışanların kendini geliştirmesine imkan sağlamalıdır.

-İşletmenin gelir ve gider kayıtları sağlıklı tutulmalı, sık sık maliyet analizleri yapılarak işletmede gerekli düzeltmelerin zamanında yapılması sağlanmalıdır. 

-Çalışanların hayvanlara yaklaşımı gözlenerek, işini severek yapmasını sağlayacak motivasyon araçları kullanılmalıdır. 

-İşçi değişikliğinin hayvanlarda strese yol açacağı hesaba katılmalıdır. Çalışanların refahını öncelemeden hayvan refahının sağlanmayacağı bilinmelidir, 

-Sürü sağlığı ve yönetimi, işletmenin karlılığı üzerinde 1. Derecede rol oynamaktadır. Günümüzde yapılan çalışmalarda süt ineği yetiştiriciliğinde sürüden çıkarma nedenleri sırasıyla; infertilite (kısırlık), mastitis, ve ayak hastalıkları olarak sıralanırken en az bunlar kadar önemli bir faktör olan yaş ise ancak 4. sırada yer almaktadır. Oysa 30-40 yıl önce sürüden çıkarma nedenleri arasında yaş 1.sırada yer almaktaydı.

-İşletme sahibi veya sorumlusu çalışanların her işine karışmamalı, çalışanlara sadece yapacağı işin tanımı ve gereklerini bildirmeli ve onu istemlidir.

-İşletmenin sağım ünitelerinde mümkünse hayvanlara daha iyi davranan kadınlar görev almalıdır.

-İşletmedeki tüm sütçü ve kombine ırkı dişi sığırların pedigrilerine, çağdaş ülkelerdeki gibi kendisi ve ebeveynlerinin tanımlama (küpe numaraları) ve performans bilgilerinin (süt verimi, süt yağı ve protein oranını kapsayan Laktasyon Değerleri, Tip Puanları (ayak-bacak, beden yapısı, meme, sağrı, sütçülük formu), Verim Ömrü, Somatik Hücre Skoru, Sağım Hızı, Döl Verimi, Kondisyonu, Buzağılama Kolaylığı, Et Performansı vb.) eksiksiz bir şekilde işlenmesi sağlanmalıdır.

-İşletmedeki etçi ırkı dişi sığırların pedigrilerine çağdaş ülkelerdeki gibi kendisi ve ebeveynlerinin tanımlama ve performans bilgilerinin (Buzağılama Kolaylığı, Fertilitesi, Anne veya Kızlarının 200-210 Günlük Süt Verimi, Verimli Ömrü, Büyüme Potansiyeli, Kas ve İskelet Gelişimi, Ortalama Günlük Canlı Ağırlık Artışı (Kg), Yağın Kas İçi Dağılımı, Karkas Puanı, Irk Karakteristiği, Uysallığı ile Doğum, Sütten Kesim ve 1 Yaş Canlı Ağırlıkları) eksiksiz bir şekilde işlenmesi sağlanmalıdır.

Dış Görünüş (Tip) Özelliklerinin İrsiyet Derecesi


Ebeveynlerin tip özelliklerinin yavrularında ortaya çıkması, o tip özelliğinin aktarma derecesine bağlıdır. Aktarılabilirlik değeri yüksek olan bir karaktere ilişkin genetik ilerleme sağlama süresi (jenarasyon aralığı), düşük aktarılabilirlik değeri olan karaktere kıyasla çok daha kısa olacaktır. Dış görünüş özelliklerinin aktarılabilirliği üzerinde ABD Holstein Birliğinin temel kabulleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Ebeveynlerin Dış Görünüş Özelliklerini Yavrularına Aktarma Yeteneği
ÖZELLİK
Aktarma Derecesi (h²)
Sağrı Yüksekliği (Stature)
0.42
Sağlamlık (Strength)
0.31
Vücut Derinliği (Body Depth)
0.37
Sütçülük Tipi (Dairy Form)
0.29
Sağrı Eğimi (Rump Angle)
0.33
Sağrı Genişliği (Rump Width)
0.26
Arka Bacaklar-Yandan Görünüm (Rear Legs-Side View)
0.21
Arka Bacaklar-Arkadan Görünüm (Rear Legs-Rear View)
0.11
Ayak Açısı (Foot Angle)
0.15
Ayak Bacak Skoru (Feet & Legs Score)
0.17
Ön Meme Bağlantısı (Fore Attachment)
0.29
Arka Meme Yüksekliği (Rear Udder Height)
0.28
Arka Meme Lob Genişliği (Rear Udder Width)
0.23
Meme Lob Ayrımı\Merkez Bağı (Udder Cleft)
0.24
Meme Taban Yüksekliği (Udder Depth)
0.28
Ön Meme Başı Yerleşimi (Front Teat Placement)
0.26
Arka Meme Başı Yerleşimi (Rear Teat Placement)
0.32
Meme Başı Uzunluğu (Teat Length)
0,26
Final Skor
0.29
Kaynak: Holstein Association USA (http://www.holsteinusa.com/genetic_evaluations/ss_linear.html)

Dış görünüş özelliklerinde genetik iyileştirme çalışmalarında o özelliğin aktarma derecesi dikkate alınmalıdır. Bir karakterin aktarılabilirlik değeri 0.10 veya altında ise bu özellik ile ilgili bir genetik ilerleme elde etmek zordur.

Örneğin; yukarıdaki tabloda da görüldüğü gibi sağrı yüksekliğinin aktarma derecesi, ayak bacak özeliklerinin yaklaşık 2,5 katıdır. Bunun anlamı şudur; sağrı yüksekliği, ayak-bacak sorunlarına göre çok daha kısa sürede (jenerasyon aralığında) ıslah yoluyla iyileştirmesi mümkün olabilmektedir. Bir başka ifadeyle anne hattında ayak bacak kusurları varsa gelecek kuşaklarda ıslah yoluyla düzeltmenin uzun zaman alacağı baştan bilinmelidir. 

Bu çerçevede; tip özelliklerine yönelik olarak düzenlenecek ıslah programlarında, iyileştirilmek istenen tip özelliğinin aktarma derecesi dolayısı ile programın süresi ve bu programın genel karlılığa yapacağı katkı göz önünde alınmalıdır

Share
Posted in: Posted on: 29.12.2015

0 yorum:

ZIRAI DON DOLU EROZYON ÇIĞ DÜŞMESİ SU TAŞKINLARI KURAKLIK HORTUMLAR SİS KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA ORMAN YANGINLARI HEYELAN SEL BASKINI YANARDAĞ PATLAMASI DEPREMLER TSUNAMİ TRUF MANTARI KUŞ CENNETİ NEMRUT KRATER GÖLÜ COMBATING DESERTIFICATION

Copyright © 2013 Global Bilgiler. WP Theme-junkie converted by Bloggertheme9
Blogger templates. Proudly Powered by Blogger.