31.12.2015

Karışık Ormanlarda Gençleştirme

Global Bilgiler  /  at  21:47  /  No comments

Ana ağaç türlerimizin kendi aralarında muhtelif oranlarda karışık meşcereler kurdukları bilinmektedir. Bu tür meşcereleri çok iyi gözlemlediğimizde büyük oranda münferit karışımlardan çok grup, küme ve zonlar hâlinde, bir türün ağırlığında meşcereler oluşturdukları görülmektedir. Mevcut karışık ormanlarımız tamamen tabiaten kendi kendine meydana gelmişlerdir. İnsan etkisi ve silvikültürel müdahaleler sonucu ortaya çıkan orman alanları değildir. Karışık ormanlarımız 1963 yılından itibaren saf ormanlarda olduğu gibi (göknar hâkimiyetindeki seçme ormanları hariç) uzun yıllar yaş sınıfları metoduna göre planlanmış ve işletilmişlerdir.


Ülkemizde saf ormanların gençleştirilmesinde başarılı çalışmalar ortaya konmuş olmasına rağmen, karışık ormanların gençleştirilmesinde pek başarılı örnekler ortaya konamamış, bazılarında arzu edilen karışım oranları değişmiş, bazıları ise saf ormanlar hâline dönüştürülmüştür. Buna, karışık ormanlardaki türlerin geçmişte biyolojilerinin, karşılıklı büyüme ilişkilerinin bilinmemesi, literatürde karışık ormanların gençleştirilmesinde kullanılabilecek metotların karmaşık ve ülkemiz şartlarında zor uygulanır olması neden olmuştur.

Karışık ormanlarımızın gençleştirilerek devamlılığını sağlamak için, Türkiye şartlarında uygulanması zor olan, birden fazla vaziyeti bir arada kullanan grup metotları yerine türlerin biyolojileri ve yetişme muhiti özelliklerine göre doğaya uygun yeni bir anlayışla, küçük alanlarda gruplar halinde, her ağaç türünün ayrı ayrı bakımını ve gençleştirilmesini öngören metotlar kullanmamız doğru olacaktır.

Gençleştirme alanın tamamında büyük saha siper ve büyük saha tıraşlama metotları ile değil, her ağaç türünün biyolojisi ve ekolojik isteklerine uygun olarak yerel küçük (küme, grup, büyük grup ve küçük meşcerelerde) alanlarda gerçekleştirilmelidir.

Örneğin kayın ve meşenin optimum gelişme gösterdikleri ve üst tabakada karışıma katıldıkları bir meşcerede, karışımlarda grup karışımı ön planda tutularak gölgeli ve rutubetli alanlar kayın, güneşli bakı ve sırtlar meşe gruplarına tahsis edilmelidir. Zaten tabiatta müdahale görmemiş kayın+meşe ormanlarında güneşli bakılarda karışım meşe lehine gelişirken gölgeli bakılarda karışımın kayın lehine geliştiği bilinmektedir.

Her türün bulunduğu gruba gelişme çağlarının gerektirdiği silvikültürel işlemler uygulanmalıdır. Yine bu karışık meşcereler gençleştirmeye konu edildiklerinde gruplarda hâkim türün yukarıda belirtilen gençleştirme esasları çerçevesinde çalışmalar yapılması uygun olacaktır. Ancak meşenin optimum yayılış alanlarında kayınla karışım yaptığı en kaliteli meşe ormanlarımız mevcuttur. Bu karışımda, alt ve ara tabakada kayının, üstte meşenin bulunduğu tabakalı yapı mevcuttur ve bu yapı meşe işletmeciliğinde aranan ve istenen bir özelliktir. Bu yapıdaki karışık ormanlar özenle devam ettirilmelidir. Bu karışımlarda meşenin ışık ağacı olması nedeni ile üst tabakada devamlılığı istendiğinden kayın silvikültürel müdahalelerle devamlı ara ve alt tabakaya geriletilmelidir. Ancak meşenin kalite ve miktar bakımından yetersiz olduğu alanlarda ısrar edilmemeli ve kayın üst tabakaya çıkarılmak suretiyle üstte küme ve grup karışımı şeklinde devam ettirilmelidir.

Bu ormanların planlanmasında da genel gençleştirme süreleri silvikültürel uygulamalar yönünden yeterli uzunlukta olmalıdır. Zira uygulamalar küçük alanlarda ve entansif çalışmaları gerektirdiğinden özel gençleştirme süresi uzamaktadır.

Yerine göre karışıklığın sağlanması için dikimler de düşünülmelidir. Ayrıca sıklık/sınklık çağına kadar bakım tedbirleri ile karışımın düzenlenmesi sağlanabilecektir.

Share
Posted in: , Posted on: 31.12.2015

0 yorum:

ZIRAI DON DOLU EROZYON ÇIĞ DÜŞMESİ SU TAŞKINLARI KURAKLIK HORTUMLAR SİS KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA ORMAN YANGINLARI HEYELAN SEL BASKINI YANARDAĞ PATLAMASI DEPREMLER TSUNAMİ TRUF MANTARI KUŞ CENNETİ NEMRUT KRATER GÖLÜ COMBATING DESERTIFICATION

Copyright © 2013 Global Bilgiler. WP Theme-junkie converted by Bloggertheme9
Blogger templates. Proudly Powered by Blogger.