28.12.2015

ORMAN YANGINLARI

Global Bilgiler  /  at  15:32  /  No comments

Global Bilgiler

Orman yangını, doğal ya da insani sebeplerden ortaya çıkan yangınların ormanları kısmen veya tamamen yakmasıdır.Yıldırım düşmesi,yanardağ patlaması ve yüksek sıcaklık gibi doğal sebeplerle çıkan yangınlar ve sigara, tarımsal ürünler nedenli çıkan insan kaynaklı orman yangınları vardır. Ormanların yanması ekolojik olarak birçok zarara sebep olur. İklim değişikliği ve kuraklık başlıca sonuçlardır.


Global Bilgiler
Bir Orman Yangını

Ormanları yangınlara karşı korumak için; 
Ormanlara cam ve cam kırıkları atılmamalıdır. (Cam, güneş ışığını bir büyüteç gibi çimenlere çeker. Çimenler, tutuşarak çimenlerin alevlenmesine ve dolayısıyla yangının oluşmasına neden olacaktır.) 
Mangal küllerini söndürmeden dökülmemelidir. Çünkü çimenlerin tutuşarak yangın çıkarma olasılığı vardır. 

Bir yangın gördüğümüz zaman 110 yangın ihbar hattına bildirmeliyiz; eğer bu bir orman yangınıysa, o zaman 177 alo orman yangını ihbar hattına bildirmeliyiz. 
Halk görevli kişiler ve çevre örgütleri tarafından bilinçlendirilmeli, bu konuda seminerler ve konferanslar düzenlenmelidir. 
Ormanda ateş yakmamalıyız, yakmak zorundaysak çimensiz bir alanda ateşin etrafına taş koyarak yakmalıyız.

İhmal ve dikkatsizlik nedeniyle çıkan orman yangınlarının sebepleri
 1. Ormanda güvenlik tedbiri almadan ateş yakmak. 
 2. Yakılan ateşi söndürmeden bırakmak. Özellikle mangal için yakılan ateşin söndürülmeden bırakılması. 
 3. Sönmemiş sigara izmariti ve kibriti yere atmak. 
 4. Orman içinde veya bitişiğindeki tarlalarda istenmeyen otları veya tarla anızını yakmak. 
 5. Gece aydınlatma için ormanda ateşle dolaşmak. 
 6. Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmak, güneş ışığının camdan yansıyarak otları yakması. 
 7. Çocukların orman içinde ateşle oynamaları 
 8. Eğlence veya gösteri için ormanda ateşle bir şeyler yapılması, ateş yakılması. 
 9. Tepelik yerlere selvi benzeri uzun ağaçlar dikilmesi, bunun sonucunda ağacın yıldırımı çekerek yanması, yangının sıçrayarak yayılması. 
 10. Havaya atılan kurşunlu silahlardan meydana gelir. 

Kasıtlı çıkarılan orman yangınları
 1. Orman içinde yapılan kanunsuz işleri gizlemek için çıkarılan yangınlar. 
 2. Yabani hayvanları uzaklaştırmak. 
 3. Gelir elde etmek. 
 4. Tarla büyütmek veya tarla alanı açmak için ormanı yakmak veya ormanı bu sebeple yakınca yangının kontrolden çıkması.

Orman Yangınları ile Mücadele


Bir orman yangını esnasında alevlerden  sakınmak için nehire girmiş olan geyikler.

Yangın davranış modellerinde dünyadaki mevcut uygulamaların tamamı, yakıt nemi, meteorolojik faktörler ve kuraklık indisi değerleri arasındaki ilişkiye dayalı modellemelerdir. Tüm modeller topografya ve yakıtla ilgili değerleri, deneysel ya da istatistiksel yöntemlerle, meteorolojik faktörleri ise tahmin modeli verileri ve gözleme dayalı olarak kullanmaktadır. MEUS modeli yangın davranış modeli olmayıp, erken uyarı modeli olduğu için meteorolojik tahmin modelinin verilerini kullanmaktadır. Her grid noktasının maksimum sıcaklığı ve nispi nem değerleri alınmakta, bu değerler ayrı ayrı risk sınıflandırılmasına tabi tutulmaktadırlar. 

Diğer taraftan orman alanlarındaki baki analizine göre rüzgar yön ve hızının, fön etkisi sorgulaması ile risk sınıflandırılması yapılmaktadır. Bir sonraki işlemde ise iki ayrı risk sınıflandırılması birleştirilerek, nihai olarak risk derecesine göre 4 aşamada sınıflandırılmaktadır. Bu 4 aşama % olarak kaç ihtimal ile risk beklenmekte olduğunu renk skalası ile göstermektedir. (0.00-0.25 olasılık yeşil, 0.25-0.50 olasılık sarı, 0.50-0.75 olasılık turuncu, 0.75-100 olasılık kırmızı) Hazırlanan çıktı ilk olarak jpg formatında hazırlanmaktadır. Daha sonra tespit edilen risk potansiyeli, google earth üzerinde gösterilecek şekilde kml formatına konvert edilmektedir. Üç günlük erken uyarı tahmini yapıldığı için üç gün için ayrı ayrı bu çalışma tekrarlanmaktadır.

Hazırlanan çıktılar, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün intranet sitesinde yayınlanarak, hava tahmini yapan birimin dikkatine, operasyonel olarak ftp ile Orman Genel Müdürlüğünün yangın hareket merkezi çalışanlarının dikkatine gönderilmektedir. Orman Genel Müdürlüğünden gelen istek üzerine internet ortamında yayınlanmamaktadır. Yangın hareket merkezinde karar vericiler, risk potansiyeline göre lojistik önlemler almaktadır. Orman yangınları ile mücadelenin zorluğu, ekonomik maliyeti ve yangınların sınır tanımamasının getirdiği güçlüklerden dolayı, yangın çıkmadan önce alınacak önlemler ile maksimum faydanın sağlanacağı düşünülmektedir.

Share

0 yorum:

ZIRAI DON DOLU EROZYON ÇIĞ DÜŞMESİ SU TAŞKINLARI KURAKLIK HORTUMLAR SİS KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA ORMAN YANGINLARI HEYELAN SEL BASKINI YANARDAĞ PATLAMASI DEPREMLER TSUNAMİ TRUF MANTARI KUŞ CENNETİ NEMRUT KRATER GÖLÜ COMBATING DESERTIFICATION

Copyright © 2013 Global Bilgiler. WP Theme-junkie converted by Bloggertheme9
Blogger templates. Proudly Powered by Blogger.