31.12.2015

Suni Gençleştirme Uygulamalarında Göz Önünde Bulundurulacak Prensipler

Global Bilgiler  /  at  21:48  /  No comments

- Ekosistemin bozulmaması ve ekolojik dengenin devamı, ekonomik ve sosyal yönden muhtemel problemler göz önünde bulundurularak ayrı ayrı bölmelerde olsa bile (bozuk yapıda dahi olsa) %11 kapalılığın üzerinde orman ağaç ve ağaççıkları bulunan 25 hektardan fazla blok teşkil edecek sahalarda tıraşlama yapılmaması esastır.(Biyotik ve abiyotik etkenlerle kuruluş özellikleri bozulmuş ormanlar ile endüstriyel plantasyonlar hariç)

- Ekosistemin devamı için tıraşlama kesimleri sırasında gerekli hassasiyet gösterilerek genetik erozyona sebebiyet verilmemelidir. Tabii vejetasyon içerisindeki endemik türler ile ıhlamur, kestane, ardıç, yabani kiraz, üvez, porsuk, şimşir, Türk fındığı, akçaağaç, ceviz gibi türlerin yanı sıra tıbbi ve aromatik özellik taşıyan türler münferit veya gruplar hâlinde muhafaza edilerek biyolojik çeşitlilik korunacaktır.

- Dere içi yapraklı vejetasyonu olduğu gibi muhafaza edilmeli, sadece içerisindeki kuru ve dejenere olmuş bireyler sahadan uzaklaştırılmalı ve mevcut türler ıslah edilmelidir.

- Suni gençleştirme uygulamalarında meşe ve kayın gibi sürgün verme yeteneğinde ve uygun kök dağılımında olan türler, gerek yapraklı karışımın sağlanması açısından gruplar hâlinde gerekse yangına hassas yörelerde özellikle kök sürgünü verme yeteneğindeki meşe türleri belli aralık ve genişlikte tesviye eğrilerine paralel ve hâkim rüzgâr istikametine dik şekilde canlandırma kesimlerine tabi tutulmalıdır.

- Tabii olarak sahada mevcut ve sağlıklı olan ve suni olarak getirilecek gençliğe yaş yönünden uyum sağlayacak fidanlar yok sayılmayıp mutlak surette korunmalıdır.

- Doğaya yakın ormancılık anlayışını, tabii gençleştirme şansını kaybetmiş (kızılçam hariç) suni yolla gençleştirilebilecek özellikteki alanların gençleştirilmesi sırasında da uygulamamız gerekmektedir. 1-2 bol tohum yılını geçirmesine rağmen en az %50 başarı elde edilememiş ve geçen süre içerisinde yabanlaşma gibi tabii gençleştirme için olumsuz şartlar meydana gelmiş alanlarda, konu bölge müdürlüğü ilgilileri ile birlikte tabii gençleştirme şartlan da gözetilerek özellikle yüksek rakımlarda ve güney bakılarda ana meşcerenin 0,15-0,20 kapalılığı altında kombine (tabii+suni) bir çalışma yapılacaktır. Böylece mevcut ekolojik değerlerin muhafazası sağlanarak yerine göre bunlardan az da olsa elde edilecek gençliklerle mahalli ırkın devamına da imkân verilmiş olacaktır. Yine baştan itibaren tabii gençleştirme şartlarının bulunmadığı ve suni gençleştirme şartlarının olduğu yerlerde çalışmalara ve dikilen fidanların ışık ihtiyacına engel olmayacak belli dozda yaşlı generasyon muhafaza edilerek suni gençleştirme yapılmalıdır.

-Makineli çalışma imkânı olan sahalarda mutlaka makineli çalışma yoluna gidilmelidir. Makineli çalışma diri örtü temizliği ve toprak işleme giderlerini düşürerek daha ekonomik çalışmayı ve ilk yıllarda hızlı büyüme ile birlikte başarılı bir suni gençleştirmeyi ve yapılacak bakımların en az masrafla yapılmasını sağlar.

Share

0 yorum:

ZIRAI DON DOLU EROZYON ÇIĞ DÜŞMESİ SU TAŞKINLARI KURAKLIK HORTUMLAR SİS KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA ORMAN YANGINLARI HEYELAN SEL BASKINI YANARDAĞ PATLAMASI DEPREMLER TSUNAMİ TRUF MANTARI KUŞ CENNETİ NEMRUT KRATER GÖLÜ COMBATING DESERTIFICATION

Copyright © 2013 Global Bilgiler. WP Theme-junkie converted by Bloggertheme9
Blogger templates. Proudly Powered by Blogger.