31.12.2015

Tabii Gençleştirme Çalışmalarında Başarının Tespiti

Global Bilgiler  /  at  21:48  /  No comments

Tabii gençleştirme alanlarında ilk fidan sayımlan, çimlenmelerin alındığı ilkbaharda yapılacak, bu sayım sonbaharda tekrarlanacak olup takip eden yıllarda başarının sağlanmasına kadar geçen süre (belirlenmiş takip süreleri) içinde sadece sonbahar fidan sayımlan yapılacaktır. Sayımlar yeni çimlenmelerin alınacağı bölmeler ile geçen yıllarda çalışma yapılmış ve takip süreleri içinde bulunan bölmelerde yapılacaktır. Tabii gençleştirme alanlarının başarılı sayılabilmesi için ağaç türlerine göre fidan sayım tutanaklarında sayım sonucu ortaya çıkan miktarın en az aşağıda belirtildiği şekilde olması gerekmektedir.


Kızılçamın başarılı sayılmasının alt sının %60 (bir vejetasyon dönemini tamamlamış, homojen dağılışta ve sağlıklı gençliğin bulunması şartıyla) olmalıdır.

Karaçam, sarıçam, sedir ve meşenin başarılı sayılmasının alt sının %70 (4 vejetasyon dönemini tamamlamış, homojen dağılışta her sayım noktasında birden fazla ve sağlıklı gençliğin bulunması şartıyla) olmalıdır.

Kayın ve ladinin başarılı sayılmalarının alt sının %80 (6 vejetasyon dönemini geçirmiş, homojen dağılışta ve her sayım noktasında birden fazla sağlıklı gençliğin bulunması şartıyla) olmalıdır.

Özellikle kayın ve ladin için fidan sayımlarında 2 m2 alan içinde kalan fidan sayısı çok daha önemli olup 2 adet fidan dahi tatminkâr görülmemelidir.

Türlere göre en az yukarıda belirtilen şartlarda ve oranlarda basan sağlanmış alanların takibine son verilerek fidan sayımlan yapılmayacaktır.

Ancak yukarıda belirtilen şartlarda ve oranlarda gençliğin elde edilemediği ve ek iyileştirme çalışmaları ile başarılı hâle getirilen gençleştirme alanlarında, iyileştirme çalışma sonuçlarının kesinlik kazanması (başarı oranının az çok stabil hâle gelmesi) açısından, bu iyileştirme yapılan sahaların izlenmesine, ağaç türlerine göre yukarıda belirtilen süreler kadar devam edilecektir.

Araştırma sonuçları alınana kadar stebe açık yan kurak alanlar ile karstik alanlarda takip süreleri sonunda belirlenen basan oranlarına erişilemeyen tabii gençleştirme alanlarından; kızılçamda %50-60, karaçam, sarıçam, sedir ve meşede %60-70 arasındaki başarı oranlarındaki alanlar, bölge müdürlüğünce oluşturulacak komisyon tarafından incelenerek takip sürelerinin devamı hakkında karar verilecektir.

Basan oranlan bakımından bir bölmede farklı gençlik dağılım alanları varsa (örneğin; bölmenin bir kısmı %70 başarılı, diğer kısmı %40 başarılı) bu yerler ayrı ayrı değerlendirilecek ve basan durumlarına göre belirtilen kriterlere tabi tutulacaktır.

Silvikültür çalışmalarında daha başarılı olabilmek için uygulama alanlarındaki fenolojik, klimatolojik ve biyolojik gözlemlere ait veriler, önceki yıllarda yapılan uygulamalardaki metot ve teknikler, yapılan işlemler ve alınan sonuçlara ait gözlem ve tespitlerin bilinmesi büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle bu gözlem ve tespitler "Teknik Gözlem Defteri "ne kaydedilecektir. Bu defter ve teknik gözlemler ile ilgili dijital vb. belgeler orman işletme şefleri arasında zimmetle devir-teslim edilecektir. Teknik gözlem defteri işletme müdürü tarafından onaylanarak mühürlenecek, ilgili teknik elemanlar tarafından kontrol edilecek ve kontrol sonunda imzalanacaktır.

Share

0 yorum:

ZIRAI DON DOLU EROZYON ÇIĞ DÜŞMESİ SU TAŞKINLARI KURAKLIK HORTUMLAR SİS KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA ORMAN YANGINLARI HEYELAN SEL BASKINI YANARDAĞ PATLAMASI DEPREMLER TSUNAMİ TRUF MANTARI KUŞ CENNETİ NEMRUT KRATER GÖLÜ COMBATING DESERTIFICATION

Copyright © 2013 Global Bilgiler. WP Theme-junkie converted by Bloggertheme9
Blogger templates. Proudly Powered by Blogger.