31.12.2015

Tabii Gençleştirme Metotları

Global Bilgiler  /  at  21:48  /  No comments

Tabii gençleştirmede;


1-Büyük saha siper veya zon siper 2-Grup siper
3-Etek şeridi ve şerit siper 4-Etek şeridi ve şerit tıraşlama
5-Büyük saha tıraşlama (kızılçam vb.) metotları kullanılmaktadır.

Tabii gençleştirmede gaye saf meşcere elde etmek ise kullanılacak gençleştirme metodu genellikle büyük saha siper, şerit veya etek şeridi tıraşlama işletmeleridir. Eğer doğaya uygun olarak karışık meşcereler (çam+göknar, kayın+çam+göknar, ladin+göknar vb.) kurulmak isteniyorsa yöresel şartlara uygun grup işletmeleri yolu ile gençleştirme yapmak gerekir. Grup işletmeleri, tıraşlama ve büyük alan işletmelerine nazaran daha itinalı ve yoğun bir çalışmayı gerektirir. Bu metodun uygulanacağı alanlarda, tabii gençleştirmeye yardımcı olmak amacıyla gerektiğinde suni gençleştirme işlemlerine de başvurarak kombine çalışma yapılabilir.

Devamlı orman anlayışına uygun olarak işletilecek meşcerelerdeki küçük alanlar hâlinde yer alan yaşlı meşcere gruplarında, tıraşlama veya grup siper vaziyeti uygulanacaktır.

Gençleştirme çalışması yapılacak meşcerelerde, gaye kuruluşu elde etmek için silvikültürel yönden uygun görülen yukarıdaki tabii gençleştirme metotlarından biri veya birkaçı uygulanmalıdır.

Unutulmamalıdır ki tabii gençleştirmede basan, gençleştirilecek meşcereyi oluşturan ağaç türlerinin biyolojik özellikleri ve istekleri ile yörenin ekolojik durumunun çok iyi bilinmesine ve bunlara uygun gençleştirme yönteminin uygulanmasına, tohumlama kesimleri ile arazi hazırlığının zamanında yapılmasına bağlıdır.

Diğer taraftan karışık ormanlanmızdaki ağaç türlerinin farklı biyolojik özellikleri ile silvikültürel isteklerinden dolayı, itinalı çalışmayı gerektirdiğinden, bu meşcerelerdeki tabii gençleştirme çalışmaları mümkün olduğu ölçüde küçük alanlarda yapılmalıdır.

Maktalı planlanan üretim fonksiyonlu ormanlarda yürütülecek gençleştirme çalışmalarında tıraşlama metoduna karar verilirse ağaç türlerinin biyolojik özellikleri ve saha bütünlüğü de dikkate alınarak uygulama alanı, 25 hektardan büyük olmamalıdır. Biyolojileri gereği tabii gençleştirmelerinde genellikle tıraşlama yöntemi kullanılan kızılçam vb. türlerde %60 eğime kadar olan alanlarda en fazla 25 hektarlık alanda tıraşlama kesimi yapılmalıdır. Birbirini takip eden yıllarda gençleştirme çalışması yapılan alanlar bitişik olmamalı ve kesim alanları arasında yeterli mesafeler bırakılarak tıraşlama alanlarının blok oluşturması engellenmelidir. Kesim alanları arasındaki mesafe, yamaç eğimi, toprak özellikleri ve meşcere kapalılığı dikkate alınarak belirlenmelidir. Eğimin %60'ın üzerinde olduğu alanlarda ise saha ile ilgili amenajman planlarında belirlenmiş olan fonksiyonların silvikültürel esaslarına göre müdahalelerde bulunulacaktır.

Devamlı orman anlayışı ile işletilen ormanlarda gençleştirmeler yine ağaç türlerinin biyolojik özelliklerine göre en fazla büyük grup, küçük meşcereler boyutlarında olmalıdır.

Share
Posted in: , Posted on: 31.12.2015

0 yorum:

ZIRAI DON DOLU EROZYON ÇIĞ DÜŞMESİ SU TAŞKINLARI KURAKLIK HORTUMLAR SİS KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA ORMAN YANGINLARI HEYELAN SEL BASKINI YANARDAĞ PATLAMASI DEPREMLER TSUNAMİ TRUF MANTARI KUŞ CENNETİ NEMRUT KRATER GÖLÜ COMBATING DESERTIFICATION

Copyright © 2013 Global Bilgiler. WP Theme-junkie converted by Bloggertheme9
Blogger templates. Proudly Powered by Blogger.