23.01.2016

Ağaçlandırma Sahalarında Bakım

Global Bilgiler  /  at  23:40  /  No comments

İşçi gücü ile bakım:
Ağaçlandırmanın başarısı dikimden sonra yapılacak bakımlara bağlıdır. Ot alma, çapa, tamamlama dikimi, sürgün kontrolü ve teras onarımı gibi işlemleri kapsayan bakımın, zamanında ve yeterli miktarda yapılması gerekir.
Her bölgenin kendi iklim özelliği, bitki örtüsü ve toprak şartları yönünden, uygulanacak bakım tekniği, zamanı ve miktarı değişir. Bakımdan fedakarlık düşünülemez, başarılı olmak için fidana her türlü otsu bitki ve boylu süceyratın rekabet ve baskısından uzak bir yaşama ortamı sağlayacak teknik uygulamalar yapılmalıdır.
Bakım çalışmalarına dikimi takip eden vejetasyon mevsiminde başlanır.

İşçi gücü ile arazi hazırlığı yapılan yerlerde;
1. Yıl : Ot alma-çapa-sürgün kontrolu-teras onarımı ve tamamlama,
2. Yıl : Ot alma-çapa-sürgün kontrolu-teras onarımı ve tamamlama,
3. Yıl : Ot alma-çapa-sürgün kontrolu,
4. Yıl : Saha gözlem altında tutulmalı,
5. Yıl : Gerekirse sürgün kontrolu şeklinde,

Makineli arazi hazırlığı yapılan yerlerde;
1. Yıl : Ot alma-çapa-tamamlama,
2. Yıl : Ot alma-çapa-tamamlama,
3. Yıl : Ot alma-çapa-sürgün kontrolu,
4. Yıl : Saha gözlem altında tutulmalı,
5. Yıl : Gerekirse sürgün kontrolu şeklinde yapılır.
Ancak, yapılan bu genel planlama dışında yöresel bazı özellikler göz önünde tutularak gerekçe raporu düzenlenmek suretiyle bakım şekli ve süresi değiştirilebilir.

OT ALMA – ÇAPA
Dikimi takip eden vejetasyon mevsimi başında, en son ilkbahar yağışlarını takiben ot alma ve çapalama şeklinde yapılan bakıma, teraslarda ilk otların görülmesiyle başlanır. Toprakta çatlaklar veya kaymaklanma görüldüğünde tekrarlanır. Fidanların hayatiyetlerini devam ettirebilmeleri ve iyi bir gelişme gösterebilmeleri, toprağın nemi ile çok yakından ilgilidir. Fidanlar için gerekli nem, topraktaki kapiler sudan sağlanır.

Kurak mıntıkalarda topraktaki kapiler su miktarı vejetasyon mevsimi boyunca giderek azalır, yapılacak çapa ile topraktaki kapiler suyun hareket ettiği ince kanallar kapanacağından, yüzeye ulaşması dolayısıyla buharlaşması önlenir.
Bu suretle topraktaki sudan fidanın devamlı olarak faydalanması sağlanmış olur. Ayrıca toprağa kırıntı bir bünye kazandırılması, vejetasyon devresinde düşecek yağışın, yüzeyde buharlaşmadan toprağın derinliklerine süzülmesini sağlar.


Çapa, rutubet ekonomisini düzenlemesinin yanı sıra, toprağın havalanmasını, oksijen miktarının artmasını ve dolayısıyla mikroorganizma faaliyetini arttırarak fidan için gerekli azotun oluşmasını temin eder ve bu azotun alınmasını kolaylaştırır.
Çapa ve ot alma işlemi, öncelikle rutubetin daha önce kaybolduğu kumlu topraklarda, sonra killi topraklarda yapılmalı, sırtlardan başlayıp dere tabanına doğru ilerlemeli, otsu bitkilerin yoğun olduğu alanlara öncelik verilmelidir.
Ot alma-çapa, var olan otsu ve diğer bitkilerin türüne, boyuna ve yoğunluğuna bağlı olarak, ya dikim sıraları üzerinde 60-80 cm genişlikte bir şeritte veya fidanların etrafında 50-60 cm yarı çaplı bir alanda yapılmalıdır.
Ot alma- çapa, ağır bünyeli topraklarda derin, hafif bünyeli topraklarda ise sığ ve toprağı taşımayacak şekilde yapılır.

Dikimden sonraki ilk çapalama işlemi, fidanların kök boğazının zedelenmemesi ve fidan köklerinin zarar görmemesi için dıştan içe doğru sığ bir şekilde uygulanır, fidan dibine çapa vurulmaz, hafifçe tırmalama yeterli olur, fidan çevresindeki çapalama dönerek yapılmalıdır.
İkinci ve daha sonraki yıllarda çapalama işi, içten dışa doğru yani fidanın dikildiği noktadan çevreye doğru daha derin bir şekilde tatbik edilir.
Ot alma ve çapalama, toprağa kırıntı bünye verir, toprağın su tutma kapasitesini arttırır, çatlakları kapatarak su kaybını önler, topraktaki suya ve besin maddelerine ortak olan otsu bitkilerin zararını yok eder.
Ot alma – çapa işi bitkiler tohumlarını dökmeden önce bitirilmelidir.
Çapa ile birlikte otsu bitkiler ve diğer bitkiler kaldırılmış olacağından, yağmur sularının toprağa geçmesi kolaylaşacaktır.

Sürgün Kontrolü :
Sürgün kontrolü ile fidanın tepe sürgününe gölge etkisi ve baskı yapan süceyrat kaldırılarak, fidanların güneş ışınlarından faydalanması ve baskıdan kurtarılması sağlanır.
Sürgün kontrolü çalışmaları, havalar fazla ısınmadan ve fidanlar sipere alışmadan önce bölgesel şartlara bağlı olarak Mayıs – Temmuz aylarında diri örtü tabakası toprak seviyesinden azami 10 cm yükseklikten kesilmek suretiyle yapılır.
Akdeniz, Ege ve Marmara gibi kurak mıntıkalarda rutubet ekonomisinin düzenlenmesi esas olduğundan ot alma ve çapalama, Karadeniz gibi yağışı bol olan mıntıkalarda süceyrat yoğunluğu oldukça yüksek ve hızlı bir büyüme gösterdiğinden sürgün kontrolü önem kazanır.

Teras Onarımı :
Dikimi takip eden vejetasyon döneminden sonraki kış mevsiminde sağanak yağışlar nedeniyle meyilli arazilerde teraslarda bozulma ve yırtılmalar olabileceği için vejetasyon dönemi başında ot alma - çapa işlemi yapılırken fidanların etrafında 50- 60 cm yarıçaplı bir alanda teras onarımı da yapılmalıdır.

Tamamlama:
Ağaçlandırmada amaç, istenilen düzeyde saha ve fidan başarısı elde etmektir. Bu nedenle dikimi takip eden bir vejetasyon dönemi geçtikten sonra toplu kuruma görülen yerler ile dağınık haldeki % 15'i aşan kurumalarda tamamlama dikimleri yapılmalıdır.
Tamamlama dikimi yapılacak noktada, işçi ile 50-60 cm yarıçaplı bir alanda yeniden toprak işlemesi yapılacak ve fidan ondan sonra tesiste uygulanan dikim tekniği ile dikilecektir. Tamamlama çalışmalarının tesisten sonra ilk 1 veya 2 yıl içerisinde bitirilmesi gerekir.

Makinalı Bakım

Tam alanda makinalı çalışma alanlarının bakımı ise, bakım tekniğine uygun olarak yapılmalıdır.Makinalı toprak işlemesinin yapıldığı hemen her yerde bakımın da makinalı yapılması, makinalı toprak işleme metotlarının gereğidir. Ancak, dikim sırasında yanlış uygulanan bir aralık-mesafe, buna imkân vermemektedir.

Bakım çalışmaları yeni tesis çalışmalarından çok daha önemlidir. Bakımını ve korunmasını yapamayacağımız bir ağaçlandırmayı hiç yapmamak daha iyidir. Bakım çalışmalarının toplamı, yeni saha çalışmaları kadar zaman, emek ve masrafı gerektirmektedir. Her yıl yenilerinin de katılmasıyla bakım sahaları daha da büyümektedir.

Bakımın zamanında ve yeterli entansitede yapılabilmesi için tam alanda makinalı arazi hazırlığı yapılan sahaların bakımının da makinalı olması şarttır. Bunun gerçekleşmesi için şeritler halinde toprak işleme yapılması veya teras formu ya da tekli veya çiftli riperle sürümlerde sıra aralarının bir traktörün fidanlara zarar vermeden bakım ekipmanını çekebileceği genişlikte olmasıdır. Bu mesafe genellikle 3 m. dolayındadır. Tam alan toprak işlemesi yapılan sahalarda ise, jalon veya piketaj ipleri ile dikim sıra ve yerlerinin belirlenmesiyle dikim yapılmalıdır.

Dikim anında maliyet yükselse de ileri yıllardaki bakımın ekonomikliği ve hızlı büyümeden sağlanacak faydanın yanında bu artışın hiç önemi olmayacaktır.

Uygulama projesinde bakım tekniği, zamanı, hangi yıllarda hangi bakım şeklinin uygulanacağına, bakımın süresi, iklim, toprak, vejetasyon örtüsü özelliklerine göre belirlenmiş olacağından bakım çalışmaları projenin ön gördüğü esaslar çerçevesinde yürütülmelidir.

Bakım program teklifleri, projesi üzerinde gerekli tetkik yapıldıktan, saha gezilip görülerek bakıma ihtiyaç gösterip göstermediği saptandıktan ve ona göre uygun bakım şekli tespit edildikten sonra yapılmalıdır.

Share

0 yorum:

ZIRAI DON DOLU EROZYON ÇIĞ DÜŞMESİ SU TAŞKINLARI KURAKLIK HORTUMLAR SİS KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA ORMAN YANGINLARI HEYELAN SEL BASKINI YANARDAĞ PATLAMASI DEPREMLER TSUNAMİ TRUF MANTARI KUŞ CENNETİ NEMRUT KRATER GÖLÜ COMBATING DESERTIFICATION

Copyright © 2013 Global Bilgiler. WP Theme-junkie converted by Bloggertheme9
Blogger templates. Proudly Powered by Blogger.