21.03.2016

AKREP HAKKINDA BİLGİ

Global Bilgiler  /  at  01:32  /  No comments

scorpion
Akrepler böcekler ile beslenirler Genelde taş duvar kovuklarında, toprak deliklerde, bodrum, çatı, ahşap bina, depo, moloz yığını gibi yerlerde yuvalanırlar Ev içine girince yatakta, ayakkabı içi gibi her yerde rastlamak mümkündür. Geceleri aktiftirler.
Gündüzleri karanlık ve serin yerlerde, yuvalarında geçirirler Akrepler Bahar ve sonbahar yağmurlarıyla aşağıdaki yuvalarını su basınca bina içerisine girişleri sıklaşır. Çok zehirlidirler Korunma içgüdüsüyle temas edince sokarlar İnsanlarda hayatı tehdit oluştururlar.
Akrepler Yiyecek bulma ve korunma amacıyla açık noktalardan bina içlerine girerler. İç alana girdiklerinde elbise, ayakkabı, yatak gibi risk yaratan noktalarda dolaşırlar. Sokma vakalarında doktora gidilmesi gerekir.
Bir konutun çevresindeki akrep sayısını azaltmak için, mümkün olduğunca yerdeki yığın, döküntü ve bitkilerden kurtulmak gerekir Ultraviyole ışık altında tüm akrepler yeşil renkte parlarlar, dolayısıyla akreplerin bulunduğu yerlerde gece yürürken, taşınabilir bu tür bir lamba faydalı olacaktır Akrep İstilası durumunda profesyonel hizmet alınması kalıcı çözüm üretmek açısından daha doğrudur.

Akrep Sokmaları
Akrep Sokmaları, Yurdumuzun Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde zehirli akrepler bulunmaktadır. Genellikle elbiselerin ve ev eşyalarının içinde bulunur. Zehirlerinin içinde toksalbümin ve düşük oranda da bazı enzimler bulunur.

Akrep Isırması
Türkiye'nin hemen her yöresinde çok rast-lanan bir türdür. Zehri, kuyruğunun ucun-da bulunur. Kuyruğun uzantısı olan iğneyle, sokar ve vücuda akıtır. Ağrısı büyüktür ve be-raberinde bazı araz da görülebilir (ürperme, ateş yükselmesi, şok hali, kas kasılması, hat-ta boğulma).
Akdeniz akrepleri yine de en tehlikelileri sayılmaz: Afrika'da insanın ölümüne dahi se-bep olan türler çoktur.

Akrep Sokmasında Tedavi ve Yapılması Gerekenler
Önemli olan önce acısını geçirmek ve ya-rayı dezenfekte etmektir. Komplikasyon durumları, özellikle de şok hâli ortaya çıkarsa, doktora haber verin. Tehlikeli türlerinin sokmalarında kazazedeye akrep serumu en kısa zamanda yapılmalıdır. Fakat yılan serumunda oldu-ğu gibi, bunda da iğnenin bir doktor ta-rafından yapılmasında yarar vardır.

Belirti ve Bulgular
Sokma yerinde lokal olarak şişme, şiddetli ağrı, göz yaşarması, aksırık, tükürük salgısının artması ve diyare bulunur. Nörotoksik belirtilerden hipertansiyon, solunum yetmezliği, konvülsiyon gibi bulgular da gelişir.

Tedavi ve Bakım
Isırılan yerin üzerine turnike uygulanır, insiıyon yapılarak zehir emilir. Lokal olarak permanganat veya amonyak sürülür. Akrep serumu (serum antiscorpionique) lokal olarak kas içine yapılır. Hidrokortizon hemisüksinat 250 mg veya madili IV verilir. Bulantılara karşı atropin 1 mg SC yapılır.

Dünyanın en zehirli akrep türü Adıyaman ve çevresinde tespit edildi.

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Cemşit Karakurt ve Gülendam Koçak tarafından hazırlanan "Akrep Sokmasına Bağlı Toksik Miyokardit" adlı araştırmada ilginç sonuçlara ulaşıldı. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi'nde yayımlanan "Akrep Sokmasına Bağlı Toksik Miyokardit" adlı raporda, "Akrepler dünyanın tüm bölgelerinde yaşamakla beraber tehlikeli akrep sokmaları daha çok Amerika Birleşik Devletleri'nin güneybatısı, Meksika, Güney Amerika'nın orta ve kuzey bölgeleri, Hindistan, Ortadoğu ülkeleri, yurdumuzda ise Güneydoğu Anadolu'da görülmektedir. Dünya genelinde yılda 100 bin akrep sokması görülmekte, bunlardan 800 kadarı ölümle sonuçlanmaktadır" denildi.

Dünyanın en zehirli akrep türünün Adıyaman bölgesinde yaşadığının belirtildiği raporda şöyle denildi: "İnsan sağlığı açısından tehlikeli olan türlerin yaşadığı Afrika ülkeleri, Hindistan, Mısır, Ortadoğu ve İsrail gibi bölgelerde akrep sokması önemli bir sağlık sorunu.

Ülkemizde yapılan çalışmalarda

Mesobuthus caucasicus,Mesobuthus nigrocinctus, Androctonus crassicauda gibi zehirli akrep türlerinin ülkemizin doğu ve güneydoğu bölgelerinde bulunduğu saptanmıştır. Dünyanın en zehirli akrep türü olan Leiurus quinquestriatus ise Adıyaman ve çevresinde tespit edilmiştir. Akrep sokması özellikle çocuklarda öldürücü olabilmektedir. Öldürücü akrep türleri multiorgan yetmezliği, nörotoksisite ve kardiyotoksisite oluşturabilmektedir".

Araştırmanın sonuç bölümünde ise, ülkemizde mevcut zehirli akrep türlerinin tanınması ve insanların akrep sokmalarına karşı bilgilendirilmesinin akrep sokmasına bağlı miyokardit gibi komplikasyonların önlenmesinde önemli olacağı belirtildi.

Akrepler zehirli hayvanlar gurubunun bir üyesi olup eklem bacaklı hayvanlar sınıfı içinde incelenirler. Akreplerin vücut yapıları diğer hayvanlardan farklıdır. Bu canlılar kara hayvanı olup dünyanın her yerinde ve her kıtasında bulunurlar. Yapı olarak akrep çok dayanıklı ve vücut bünyesi olarak çok sağlam bir bünyeye sahiptir.

Akrebin üzeri kitin denen çok sert bir maddeden oluşur. Bu kabuk ile akrep kendini dış etkenlerden korur. Hatta gece araştırmalarında kullanılan özel cihazlar ile inceleme yapan bilim adamları gönderdikleri ışınlar akrebin kabuğundan yansıyarak farklı bir renk alır. Böylece akreplerin yeri tespit edilmiş olur.

Akrepler 4 çift ayakları bulunan canlılardır fakat bunlardan hariç 2 adet çok güçlü ayağa benzeyen kıskaçları vardır. Ayrıca diğer ayaklarının uç kısmında da çok ufak kıskaçlar mevcuttur.

Akreplerin vücutları türüne bağlı olarak birçok bölmeden oluşur. Akreplerin vücudu arkasında uzun ve sırtı üstüne dönük bir kuyruğu bulunur. Akreplerin kuyruğu üzerinde zehirli bir iğnesi var.

Akreplerin vücudu baş, gövde ve kuyruk olmak üzere üç kısımdan oluşur. Akreplerin baş kısmında antenleri yoktur ve ağız yapısı çok farklıdır. Akreplerde sonar ve radar sistemine benzer çok gelişmiş bir sistem var. Bu sistem yardımı ile km’lerce uzaktaki besinin yerini bulur ve kendisine gelen tehlikeleri algılar.

Akreplerin ayakları gövdesi üzerinde bulunur kuyruk kısmında kesinlikle ayak yoktur.

Akrepler yaşadığı alana bağlı olarak farklı renk ve boylarda olurlar. Akrep en belirgin olarak sarımtırak, siyah, kızıl renkte olur. Fakat diğer renklerde olan akrep türleri de vardır.

Akrepler boy olarak 2 -15 cm kadar olabilirler.

Baş bölgesinde 1 çift keskin gözleri vardır ve çok uzakları seçebilirler. Ayrıca akreplerde bunlardan hariç vücut üzerinde 4 çift simetrik olarak sıralanmış göz bulunmaktadır.

Akrepler dünya üzerinde çok eki zamanlardan beri var olan canlılardır. Bu canlılar geceleri aktif olup beslenirlerken gündüzleri ise pasif olarak dinlenirler.

Akrepler dış ortamlarda akla gelen her yerde bulunur dağ, taş, bayır, çayır, yol kenarlarında, çimen, deniz kumsalı, çöl ve daha birçok ortamda bulmak mümkündür.

Akrepler yuvalarını toprak altına, taş ve kayalar altına, ağaç kovuklarına ve daha birçok ortamlara yuva yaparlar.

Akreplerin en çok göründüğü zamanlar yağmurların yağmaya başladığı zamanlardır. Su altında kalan yuvalarından çıkıp daha güvenli yere geçmesi esnasında rastlanır.

Akrepler sıcaklığa ve soğukluğa çok dayanıklıdır. Çöl sıcaklığında yaşayan türleri olmasına karşın çok soğuklarda da yaşayanları vardır. Çölde yaşayan akreplerin zehri daha çok güçlüdür ve ısırdıkları canlıyı çok kısa zaman içinde öldürürler. Akrepler 50 derece sıcaklıkta yaşadıkları gibi – 30 derecede de hayatta kalırlar. Akrep üzerinde yapılan araştırmalarda 7 Hafta buzlukta bırakılan akrepler buzları çözülünce tekrar yaşadığı kanıtlanmıştır.

Akrep zararlısında üreme ve çoğalma şu şekilde olmaktadır. Akrepler de üremek için çift taraflı bireye ihtiyaç vardır. Akreplerde çiftleşme sonrası yumurtalar dişi akrebin sırt tarafında tutulur ve yavrular çıkıncaya kadar burada tutulurlar. Dişi akrep yavrularını belli bir zaman sonra sırt kapağını açıp ortama bırakır. Akrep yavruları birkaç gün sonra kendine güven duyduktan sonra etrafa dağılırlar. Etrafa dağılan her birey hayata kalmak ve beslenmek için etrafı kolaçan yaparlar.

Akrep yavruları da insanı ısırabilirler fakat ergin akrep kadar tehlikeli değildirler. Akrep yavruları toplu halde bulundukları için dikkatli olmak gerekir 1 yerine birkaç akrep tarafından aynı anda sokulabilirsiniz.
Akrep çok güçlü bir hayvan olduğu için insanlar arasında akrep ismi çok farklı alanlarda kullanılmıştır.
Dünya yaratıldığından beri insanlar ile akrepler arasında bir ilişki vardır. Akrep ismini benimsemiş insanlar birçok alanda bu ismi kullanmışlar. Akrepler sinemalara, burçlara ve kitaplara konu olmuş canlılardadır.
Astroloji biliminin burçlarından biri olarak bilinen akrep çok eski zamanlarda Astroloji ile uğraşan astrologlar tarafından keşif edilmiş ve günümüzde hala kullanılmaktadır. Akrep burcunda olan insanlar bu canlının taşıdığı özelikleri kendisi üzerinde var olduğu hissine kapılırlar. Hatta bazı insanlar arasında buna o kadar çok inanırlar ki akrebin özeliklerini kendinde var olduğu hissi çok baskın olur.

Akrep burcunda olan insanlar 24 Ekim ile 22 Kasım arasında doğanlardır.

Bazı insanlar akrep canlısından o kadar etkilenmişler ki vücutlarına dahi akrep dövmesi yaptırmışlar.

Akrepler filmlere konu olmuş ve akrep hakkında çevrilen başlıca filmler şunlardır.

Akrep, akrep kral, akrep yuvası, kızıl akrep, scorpion king, akrep burcu vb birçok sinema filmi hep akrepten etkilenerek hazırlanan filmlerdir.

Akrepler hakkında yazılan birçok kitap bulunur. Bu kitaplardan bazıları:

Kravatlı akrep, kızıl akrep, astroloji kitapları, küçük yıldızınız akrep, kaplumbağa ile akrep, akrep kapısı, akrep ve semender, akrep çocuk, akrep ile yılan, akrep burcunun el kitabı, akrep yanılgısı, akrebin şifresi gibi kitaplar akrep hakkında yazılanlardan bazılarıdır.

AKREP İLE MÜCADELE VE AKREP İLAÇLAMA
Akrep ile mücadelede kullanılan ilaçlar çok etkili yoğun sıvı ilaçlar olmalı. Çünkü akrepler çok zor ölen haşerelerdir. Ve aynı ortamda onlarca akrep yavrusu veya akrepler olabilir. Bu bakımdan akrep ile mücadele çok zor ve önemlidir. Akrep ilaçlama için mutlaka ilaçlama firmaları ile çalışın. Kesinlikle dışarıdan alınan tarım ilaçları bu konuda yeterli değildir. Mutlaka ve mutlaka ziraat müh kontrolünde hazırlanan ilaçlar kullanılmalı. Akrep ilaçlamasında kullanılan ilaçlar çok ağır ilaçlar olduğu için kesinlikle solunmamalı.

Akrep ilaçlaması yapılırken dikkat edilmesi gerekenler.

1- akrep ilaçlamasında kesinlikle jel ve benzeri ilaçlar kullanılmamalı.
2- akrep ile mücadelede kullanılan ilaçlar sağlık bakanlığı onaylı olması gerekir.
3- akrep ilaçlamasını mutlaka ilaçlama şirketlerine yaptırın.
4- akrep ilaçlaması için mutlaka yoğun sıvı kokulu ilaçlar kullanılmalı.
5- ilaçlama esnasında kesinlikle ilaçlar solunmamalı.

Akrebin özellikleri

 • Akrep eklembacaklı bir canlıdır. 
 • Akrep zehirli ve tehlikeli bir böcektir. 
 • Akrep canlısının vücut yapısı diğer hayvanlardan daha farklıdır. 
 • Akrep dış etkenlere karşı oldukça dayanıklıdır. 
 • Akrebin derisi kitin adı verilen sert bir madde ile kapıdır bu madde akrebi dış etkenlerden korur. 
 • Akrep canlısında 4 çift ayak bulunur. 
 • Akrebin ön tarafında 1 çift kıskaç vardır. 
 • Akrep kıskaçları yardımı ile toprak kazar, yuva yapar, yakaladığı avını kavrayabilir. 
 • Akrep bölmeli bir vücuda sahiptir. Akrebin kuyruk adı verilen bölümü akrebin bedeni üzerine eğik biçimde durur. 
 • Akrebin kuyruk bölümünün sonunda zehir salgıladığı iğnesi vardır. 
 • Akrep canlısının ayaklarında algılama işine yarayan çok ufak kıllar bulunur. 
 • Akrep algılaması çok güçlüdür. 
 • Akrep en ufak av ve tehlikenin yerini algılayabilir. 
 • Akrep siyah, kırmızı, kızıl, sarımtırak, siyah renklerde olabilir. 
 • Akrep gece olunca avlanmaya çıkar. 
 • Akrep çok eski zamanlardan bu yana varlığını sürdüren bir canlıdır. 
 • Akrep gündüz taş ve kaya altında, otluklarda, odunlukta dinlenir. 
 • Doğal afetlerle yuvası bozulan akrep kendine güvenli yer arar. 
 • Akrep bu şekilde evlere ve iç alanlara gelir. 
 • Yağmurlar yağdığında etrafta daha sık akrep ve böcek görülebilir. 
 • Akrep her mevsim yaşayabilen bir canlıdır. 
 • Akrebin çölde yaşayan türleri daha zehirlidir. 
 • Zehri güçlü olan bir akrep bir insanı soktuğunda 7 saat içerisinde öldürebilir. 
 • Akrep 50 derece sıcaklığa dayanabildiği gibi, -30 derece soğukta da yaşayabilir. 
 • Bir akrep 3 hafta gibi bir süre buz kalıbında dondurulan akrep çıkartıldığında, hala yaşadığı görülmüştür.

http://www.alasayvan.net/bocek-alemi/145489-akrep-hakkinda-herkesin-bilmesi-gereken-gercekler.html

Share

0 yorum:

ZIRAI DON DOLU EROZYON ÇIĞ DÜŞMESİ SU TAŞKINLARI KURAKLIK HORTUMLAR SİS KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA ORMAN YANGINLARI HEYELAN SEL BASKINI YANARDAĞ PATLAMASI DEPREMLER TSUNAMİ TRUF MANTARI KUŞ CENNETİ NEMRUT KRATER GÖLÜ COMBATING DESERTIFICATION

Copyright © 2013 Global Bilgiler. WP Theme-junkie converted by Bloggertheme9
Blogger templates. Proudly Powered by Blogger.