1.01.2016

ARDIÇLAR (JUNIPERUS L.)

Global Bilgiler  /  at  22:50  /  No comments

ardıç ağacı
Ardıç, servigiller (Cupressaceae) familyasından Juniperus cinsine ait iğne yapraklı ağaç ve çalı formundaki taksonların ortak adı.

Üremesi için bir başka türe bağlı olabilmektedir. Ardıç tohumları yere dökülür ancak bu tohumlar bir ardıç kuşu tarafından yenmedikçe çimlenme gerçekleşmez. Ardıç kuşunun sindirim sisteminde ardıç ağacının tohumlarının kabukları açılır. Ardıç kuşu dışkısı ile birlikte toprağa karışan tohumlar kolayca çimlenir.
robinŞaman Türkmen'lerde ve Bektaşi - Alevilerde kutsal olarak kabul edilen bir ağaçtır. Dallarına bez baglanarak dilek tutulur veya dalları tekkelerde tütsü olarak kullanılır.

tabiat anıtıTürkiye'deki en eski ardıç ağacının Konya, Taşkent Alata (Balcılar)'da bulunduğu iddia edilmektedir. Bu iddiaya göre bin veya 2300 yaşında olan bu ağaca yöresel olarak ağıl ağaç denilmektedir.
Doğal yayılışları, kullanım alanları:
Ardıçlar, 60 türü içeren ve kuzey yarım küreden, Afrika’ya kadar çok farklı sıcaklık ortamlarında yayılan herdem yeşil, bazıları pul yapraklı, bazıları ise ibreli ağaç veya çalılardır. Ardıç cinsinde çiçekler bir veya iki evciklidir. Hiçbir zaman açılmayan etli, üzümsü bir kozalak yapmak suretiyle servigiller ailesi içerisinde özel bir duruma sahiptir.
Ardıç türlerinde odun strüktürü sade ve homojendir. Bazılarının odununda belirgin bir koku bulunmaktadır. Öz odunlarının çoğunluğu kırmızı kahverengidir. Dirençleri orta derecelidir ve şok etkilere yüksek direnç gösterirler. Odunlarının çalışması çok azdır. Özellikle öz odunları mantar ve böceklere karşı büyük bir dayanıklılık gösterir. Ardıçlar; reçine içermeyen, kolay işlenebilen, cilalamaya yüksek tepki veren odunları nedeniyle kalem, cetvel, mobilya, parke, çeyiz sandığı, ud, saz, lambri, süs eşyası, değerli metaların ambalaj kutusu imalında ve tiyatro duvarlarının kaplanmasında; çürümeye ve kurtlanmaya dayanıklı olmaları, suya dayanıklı olmaları nedeniyle bina inşaatlarında, bahçe çitlerinde kullanılır. Güveleri uzak tutucu etkisi nedeniyle iç dekorasyonda, çürümeye dayanıklı olmaları nedeniyle demiryolu traverslerinde, tarım aleti imalında, toprak altı yapılarda, yonga levha imalında, Japonya’da kabuklarından halat imalında kullanılır. Ardıç odunu reçine içermemesi, hoş kokusu ve kuruduğunda kabukları vasıtasıyla kolaylıkla tutuşması nedeniyle çok iyi bir şömine yakıtıdır. Birçok organı tıbbi olarak kullanılır.
Ardıçlar sık ibre yapıları, besi değeri yüksek kozalakları nedeniyle yabanıl hayvanlara çok iyi barınma ve beslenme ortamları oluştururlar.
Yine, çeşitli organları toprak üzerinde yavaş ayrışan ölü tabaka oluşturarak, toprakta canlı etkinliğinin devamını sağlarlar. Bu özellikleri ile de aşırı yetişme ortamlarında biyolojik çeşitlilikte önemli işlevler görürler. Farklı görünümlere sahip olmaları ve uzun yaşamaları nedeniyle ardıç ormanları anıtsal nitelikler de taşır. Bu nitelikleri nedeniyle biyolojik turizm hareketlerinde önemli yere sahiptir.
Ardıçlar farklı formlarda; ağaçlar, küçük ağaçlar, çalılar ve sürünücüler olarak karşımıza çıkar. Bunun yanında farklı ibre yapıları, renkleri ve görünümleri ile de park bahçe tesislerinde tercih edilirler. Sürgün verme yeteneğinin yüksek olması nedeniyle rahatlıkla makaslanabilmeleri onlara istediğimiz şekilleri verme olanağı doğurmuştur. Bunların yanında çok farklı topraklarda ve iklimlerde yetişebilmeleri nedeniyle ardıçlar günümüz park ve bahçe mimarisinde en çok kullanılan taksonlar arasında yer alır. Özellikle kuzey yarım kürede ardıç bulunmayan park ve bahçe nadirdir. Ardıçların park ve bahçe mimarisinde kullanılmak üzere kültüre alınmış yüzlerce kültür formu vardır. Ayrıca ardıçlar çok sık ibre yapıları nedeniyle; ideal rüzgâr, toz, kar ve ses perdesi özelliği de taşırlar. Kent ormanlarının, yeşil kuşak ağaçlandırmalarının önemli ağaçlarıdır.
Ardıçlar ormansızlaşma sürecinde sahayı en son terk eden, aşırı yetişme ortamlarına en dayanıklı ağaçlardır. Yaygın kök sistemleri nedeniyle erozyon kontrolü çalışmalarının, zor koşullara dayanması nedeniyle de aşırı iklim ve toprak koşullarındaki ağaçlandırılma çalışmalarının, değerli odunu nedeniyle de endüstriyel ağaçlandırmalarının ana ağaçlarıdır. Küresel ısınma karşısında oluşacak kurak ve sıcak dönemlerde ülkemiz ormancılığının sigortasıdır. Aynı zamanda yüzlerce yıl karbon depolayabileceklerinden atmosferdeki fazla karbonu kontrol altına alma çalışmalarında kullanılmaya adaydırlar. Ardıç gibi pul yapraklara sahip türlerin ölü örtüleri son derece sıkı istiflenme gösterdiklerinden daha olumsuz yanma ortamı oluştururlar. Bu nedenle yangın emniyet yollarının tesisinde kullanılırlar. Kayak tesislerinin ve yüksek dağ turizm alanlarının ağaçlandırılmasında kullanılabilir.
Ülkemizde bu ailenin 7 türü, 10 taksonu doğal olarak yayılır.
          Bu 7 tür sırasıyla;
  1. Bodur ardıç, Yapık veya Cüce ardıç (Juniperus communis),
  2. Bozardıç, Çerkem (Juniperus excelsa),
  3. Yağ ardıç, Yağlı ardıç veya kokulu ardıç (Juniperus foetidissima),
  4. Kafkas ardıcı (Juniperus oblonga),
  5. Diken ardıç (Juniprus oxycedrus), Servi ardıç,
  6. Finike ardıcı (Juniperus phoenicea) ve
  7. Sabin ardıcı, Parda (Juniperus sabina) seklindedir.
Bodur Ardıç (Yapık) (Juniperus communis L. subsp. nana Syme.):
Bodur; bir cinsli bir evcikli, 100 cm’ye kadar boylanabilen, 10 m yatay gelişen sürünücü bitkidir. Güney bölgelerimizde daha az olmasına karşın, Türkiye’nin tamamında, 1000 m ile 2800 m arasında, yüksek dağlarda, orman ve ağaç sınırında veya üstünde yayılır. Çok düşük sıcaklık değerlerine dayanabilen, kısa yeşerim dönemine uyum sağlamış önemli taksondur. Yüksek dağ ormanlarını oluşturan diğer ağaç türlerinin gençliklerinin tutunmasında önemli rol oynarlar.
Bozardıç (Juniperus excelsa Bieb.):
Bozardıç (Resim 2.6.2); bir cinsli bir evcikli, 35 metreye kadar boylanan, 1 metrenin üzerinde çap yapan piramidal tepe yapısına sahip bir orman ağacıdır. Türkiye’nin tamamında, deniz ikliminden kaçınarak 500 m ile kır sınırı arasında yayılış gösterir. Bireysel olarak 100m‟ye kadar iner ve Doğu Anadolu’da 3000 m yüksekliğe kadar çıkar.
Bu yayılış alanlarının belirgin özellikleri; karasal iklim özellikleri göstermesi, yıllık ortalama yağış miktarının 400-600 mm arasında olması ve aşırı toprak (sığ, fizyolojik derinliği az, alkali, besi değeri düşük vb.) ve iklim özelliklerine (güneşli bakılar, kapalı havzalar, Şiddetli soğuğa maruz alanlar ve kuru yetişme ortamları) sahip olmasıdır. Bozardıç yayılış alanlarının en belirgin özelliği kararsız yağışlardır. Ortalama 400-600 mm yağış alan bu bölümlerde, bazı yıllar yıllık yağış miktarı 250mm„ye kadar düşen alanlar mevcuttur. Bozardıç, yayıldığı iklim kuşağının en kanaatkâr, en dayanıklı ve uzun mesafelere en çabuk yayılabilen bir ağaç türüdür. Bulunduğu toprak özelliğine göre kök sistemi (sığ yada kazık) oluşturmasına karşın özellikle kalker arazilerde çok derinlere giden kazık kök sistemi oluşturur. Türkiye ardıç ormanlarının %82‟si bozardıçtan oluşur.
Yağ Ardıç (Juniperus foetidissima Willd.):
Yağ ardıç; bir cinsli iki evcikli, 35 metreye kadar boylanan, 4 metreye kadar çap geliştirebilen, çok uzun ömürlü (2000 yıl), piramidal tepe yapısına sahip, düzgün gövdeli bir orman ağacıdır (Resim 2.6.3). Türkiye’nin tamamına yakınında, Güneydoğu ve Doğu Anadolu’nun güneyi hariç, deniz ikliminden kaçınarak 800 m ile kır sınırı arasında yayılış gösterir. Yer yer bireysel olarak 500m‟ye kadar inebilir. Orman kurduğu alanların tipik özellikleri; karasal iklim özellikleri göstermesi, aşırı toprak ve iklim özelliklerine sahip olmasıdır. Çok çeşitli toprak tiplerinde yetişebilir. Yayılış alanında yıllık yağış miktarı genelde 400-600 mm arasında olmasına karşın kır sınırı bölümlerinde 1000mm‟nin üzerine çıkabilir. Yağ ardıcın yayılış alanında yağışın çoğunluğu kardır. Yayılış gösterdiği yetişme ortamında aşırı soğuğun egemen olduğu alanlarda görülür. Kazık kök sistemi oluşturmalarına karşın fizyolojik derinliği az killi topraklarda yaygın kök sistemi de geliştirirler. En önemli özelliklerinden biriside 1 yaşından itibaren geç ve erken donlara büyük direnç gösterir. Türkiye ardıç ormanlarının %15‟i yağ ardıçtır.
Kafkas Ardıcı (Juniperus oblonga Beib.):
Bir cinsli iki evcikli 2-3 m boylanan çalıdır. Kafkasya, Kuzey Iran ve Kuzey Doğu Anadolu’da yayılır. Türkiye’de ise Erzurum, Kars ve Artvin illerinde 1400-1500 metre tespit edilmiştir.
Diken Ardıç (Juniperus oxycedrus L. subsp. oxycedrus):
Diken ardıç, çok fazla genetik çeşitlilik gösterdiğinden, yayılış alanına bağlı olarak, bazen 5-6 m boyunda küçük ağaç, bazen de 10-15 m boyunda ağaç formundadır Resim 2.6.4). Bir cinsli iki evciklidir. Tarım alanlarında, orman içi açıklıklarda 100 cm çapı aşan bireyler vardır. Türkiye’nin tamamında özel bir toprak isteği olmaksızın, deniz seviyesi ile 1800m arasında esas yayılışını yapar. Doğu Anadolu Bölgesinde 2500 m yüksekliğin üzerine çıkabilir. Bu kadar geniş alanda yayılmasına karşın saf ormanları yoktur. Yayılış alanında yıllık yağış miktarı 400 mm ile 2500 mm arasında değişir. Diken ardıç çok uzun yıllar gölgeye dayanabilir ve yaşama yeteneğini kaybetmez. Bulunduğu toprak özelliğine göre kök sistemi oluşturur.
Finike Ardıcı (Servi Ardıç) (Juniperus phoenicia L.):
Servi ardıç; bir cinsli iki evcikli, 10-12 metreye kadar boylanan, serviyi andıran bir ağaçtır. Türkiye’de Ege ve Marmara bölgesinde 0-500 metre arasında yayılan, karasal iklimden kaçınan bir türdür. Yayılış alanında yıllık ortalama yağış 600-1000 mm arsında değişir. Bulunduğu toprak özelliğine göre kök sistemi oluşturmasına karşın genelde kazık kök sistemi oluşturur. Türkiye ardıç ormanlarının %3‟ü servi ardıçtır.
Sabin Ardıcı (Parda) (Juniperus sabina L.):
Sabin ardıcı; bir cinsli iki evcikli, genelde sürünücü, bazen 5 metreye kadar yatay gelişebilen bir türdür. Türkiye’de, Batı Akdeniz Bölgesi hariç daha çok orman sınırının üzerinde, kalker araziler üzerinde, 1300-2100 metre arsında yayılış gösterir. Çok düşük sıcaklık değerlerine dayanabilen, kısa yeşerim dönemine uyum sağlamış bir türdür.

Türleri

Seksiyon Juniperus
·        Alt seksiyon Juniperus
·        Adi ardıç (Juniperus communis)
·        Sahil ardıcı (Juniperus conferta)
·        Mabet ardıcı (Juniperus rigida)
·        Alt seksiyon Oxycedrus
·        Azorlar ardıcı (Juniperus brevifolia)
·        Kanarya Adaları ardıcı (Juniperus cedrus)
·        Formoza ardıcı (Juniperus formosana)
·        Ryukyu Adaları ardıcı (Juniperus lutchuensis)
·        Katran ardıcı (Juniperus oxycedrus)
·        Büyük kozalaklı ardıç (Juniperus macrocarpa)
·        Alt seksiyon Caryocedrus
·        Andız (Juniperus drupacea)
·        Seksiyon Sabina
·        Eski Dünya türleri
·        Çin ardıcı (Juniperus chinensis)
·        Mekong ardıcı (Juniperus convallium)
·        Boylu ardıç (Juniperus excelsa)
·        İran ardıcı (Juniperus polycarpos)
·        Kokulu ardıç (Juniperus foetidissima)
·        Kara ardıç (Juniperus indica)
·        Komarov ardıcı (Juniperus komarovii)
·        Fenike ardıcı (Juniperus phoenicea)
·        Afrika ardıcı (Juniperus procera)
·        Ibuki ardıcı (Juniperus procumbens)
·        Xinjiang ardıcı (Juniperus pseudosabina)
·        Himalaya ardıcı (Juniperus recurva)
·        Sabin ardıcı (Juniperus sabina)
·        Sichuan ardıcı (Juniperus saltuaria)
·        Orta Asya ardıcı (Juniperus semiglobosa)
·        Pulsu ardıç (Juniperus squamata)
·        İspanya ardıcı (Juniperus thurifera)
·        Tibet ardıcı (Juniperus tibetica)
·        Himalaya kara ardıcı (Juniperus wallichiana)
·        Yeni Dünya türleri
·        Juniperus angosturana
·        Meksika ardıcı (Juniperus ashei)
·        Batı Hint ardıcı (Juniperus barbadensis)
·        Bermuda ardıcı (Juniperus bermudiana)
·        Blanco ardıcı (Juniperus blancoi)
·        Kaliforniya ardıcı (Juniperus californica)
·        Pembe kozalaklı ardıç (Juniperus coahuilensis)
·        Comitán ardıcı (Juniperus comitana)
·        Timsah ardıcı (Juniperus deppeana)
·        Durango ardıcı (Juniperus durangensis)
·        Ağlayan ardıç (Juniperus flaccida)
·        Gamboa ardıcı (Juniperus gamboana)
·        Sürünücü ardıç (Juniperus horizontalis)
·        Jalisco ardıcı (Juniperus jaliscana)
·        Tek tohumlu ardıç (Juniperus monosperma)
·        Dağ ardıcı (Juniperus monticola)
·        Batı ardıcı (Juniperus occidentalis)
·        Utah ardıcı (Juniperus osteosperma)
·        Kırmızı kozalaklı ardıç (Juniperus pinchotii)
·        Saltillo ardıcı (Juniperus saltillensis)
·        Kayalık Dağları ardıcı (Juniperus scopulorum)
·        Standley ardıcı (Juniperus standleyi)
·        Kurşun kalem ardıcı (Juniperus virginiana)
Kaynakça
1.     ^ Tomás Santos, José L. Tellería, Emilio Virgós (1999). "Dispersal of Spanish juniper Juniperus thurifera by birds and mammals in a fragmented landscape.". Ecography 22 (2): 193-204.
2.     ^ Thomas Pennant (1818). British zoology, Volume 1. J. Christie. s. 439.
3.     ^ "Zamana meydan okuyan ağaç". konyahaber.com.tr. 5 Aralık 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Nisan 2012..(Türkçe)


Ardıç yağı faydaları ve kullanım şekli

Şifalı bitkilerin bazıları uçucu yağ adı verilen ve etki gücü oldukça yüksek yağlar ihtiva ederler. Ardıç yağı, kekik yağı, gül yağı gibi. Bu yağlar, çok miktarda bitkinin işlenmesiyle az miktarda elde edilirler. Oldukça yoğun bir içeriğe sahip bu yağları mutlaka dozajına uygun kullanmak gerekir.

Onlardan biri de ardıç yağı. Pek çok insanın daha önce adını bile duymadığı, ama kullanıp etkisini gördükten sonra, vazgeçilmezi haline gelen ardıç yağı, bir çok insanın hayatında küçümsenemeyecek değişikliklere yol açtı. Onların hayatını çok olumlu etkiledi. Pek çok insana şifa kaynağı oldu. Onu tanıyıp kullandığınızda, gerçekten de ne kadar mucizevi bir yağ olduğunu sizin de onaylayacağınıza eminim.

Şimdiye kadar pek çok bitkiyi tavsiye ederken, uzun süreli kullanımın şart olduğunu belirttik. Ama ardıç yağını uzun süreli kullanamıyoruz. 4-6 haftalık bir kullanımdan sonra mutlaka birkaç haftalık bir ara vermek gerekiyor. Ardıç yağı böbrek hastalarında ve hamilelerde kullanılmaz. Dahilen alımlarda kesinlikle belirtilen miktarın üzerine çıkılmaz. Haricen kullanımlarda ise süre ve doz kısıtlaması söz konusu değil.

KANI TEMİZLEMEK İÇİN ARDIÇ YAĞI BİREBİR …

Ardıç yağı kanı temizler, kandaki zehirli maddeleri dışarı atar. Kan yoluyla oluşan hastalıklara da engel olur. Ayrıca kansızlığa iyi gelir.vücuttaki toksinleri temizlediği, iltihapları söktüğü, tıkanıklıkları açıp temizlediği için arındırıcı bitkisel kürlerde yer almaktadır.

GRİPTEN ÇABUCAK KURTULUN !

Ardıç yağının grip ve soğuk algınlığındaki etkisi gerçekten de denemeye değer. Hele bir de soğuk algınlığına yatkınsanız, gripleriniz çok ağır geçiyorsa, ne kullanırsanız kullanın fayda vermiyorsa en kısa zamanda onunla tanışmalısınız. Onu kullanıp, etkisini gördüğünüzde bana hak vereceğinize eminim. Bugüne kadar pek çok insan onunla şifayı yakaladı, ona alıştı, onu evinin bir numaralı ilacı yaptı.

ARDIÇ YAĞI ayrıca vücut ateşini de düşürüyor, soğuk algınlığında çok ihtiyaç duyduğumuz terlemeyi sağlayarak, vücuttan toksin atılmasını temin ediyor.

SİNÜZİTE ARDIÇ YAĞI…

Sinüzit zor bir hastalıktır. Özellikle de kış aylarında. Sinüzit soğuğu hiç sevmez ve en ufak bir üşütmede kendini gösterir. Burun tıkanıklığıyla birlikte görülen baş ağrıları dayanılmaz olabilir. Tıkanık burnunuzu açmayı çoğu zaman başaramazsınız. İşte bu durumda ARDIÇ YAĞI büyük yardımcı. Burundan teneffüs edildiğinde tıkalı burnu açıyor, sinüsleri boşaltıyor, iltihabı söküyor. Sinüslerin boşalmasıyla büyük rahatlama sağlandığı gibi, buna bağlı baş ağrıları da sona eriyor. Sinüzit tedavisinde ardıç yağı burundan teneffüs edilerek uygulanır. Bunun yanında dahilen almak da, iltihap sökülmesine yardım edeceğinden etkiyi artırır.

ARDIÇ YAĞI ROMATİZMA, ARTRİT VE GUTTA ÇOK ETKİLİ

Bu üç hastalıkta ardıç yağı vücuttaki fazla suyu atarak, rahatlamaya sebep olur. Eklem ve kas ağrılarını yatıştırır, hareket kabiliyetini artırır. Dahilen kullanımın yanı sıra, ağrılı bölgelere zeytinyağıyla 1/10 oranında karıştırılarak masaj yapılması büyük fayda sağlar. Ardıç yağıyla yapılan masajlar çarpma, burkulma, ezilme gibi durumlarda da etkilidir.

SELÜLİT PROBLEMİNİZ Mİ VAR O ZAMAN BUYRUN !

Bitkisel yağlar kullanılarak tedavi yapılan aromaterapide, ardıç yağı selülitte başarıyla kullanılmaktadır. Sizler de eğer selülitlerinizden kurtulmak istiyorsanız, ardıç yağıyla düzenli masajlar yapabilirsiniz.

ÖKSÜRÜK, BRONŞİT, ANJİN VE BOĞAZ İLTİHABINDA…

Bütün bu hastalıklarda ardıç yağı kısa sürede etkisini gösterir, büyük rahatlama sağlar. Dozajına dikkat etmek ve uzun süre kullanmamak şartıyla çocuklarınıza da rahatlıkla ardıç yağı verebilirsiniz. Ayrıca inatçı öksürüklerde ardıç meyvesinin kaynatılmasıyla yada kaynayan suya biraz ardıç yağı katılmasıyla uygulanacak buhar teneffüsünün de çok faydalı olduğunu, kendi deneyimlerime dayanarak belirtmek istiyorum.

İDRAR SÖKTÜRÜCÜ OLARAK ARDIÇ YAĞI

Ardıç yağı idrar söktürücü özelliğiyle bilinir. O, idrar söktürürken, vücutta birikmiş olan suyu da atar. Hastalık sonrası nekahet döneminin kolay atlatılmasını sağlar.

ADET SANCILARINA ÇOK FAYDALI…

Ardıç yağı adet sancılarını dindirir. Adet söktürür. Rahimdeki iltihapları temizler, beyaz akıntılara da iyi gelir.

ŞEKER HASTASIYSANIZ MUTLAKA DENEYİN !

Şeker hastaları da zaman zaman ardıç yağından faydalanabilirler. Ardıç yağı pankreası olumlu etkiler. Kandaki şeker miktarını düşürür. Bedende genel bir iyileşme sağlar.

HAZIMSIZLIK VE GAZ PROBLEMİNE KESİN ÇÖZÜM.

Ardıç yağı sindirimi uyarır, hazmı kolaylaştırır, mide ve bağırsak gazlarını izale eder. Ardıç yağını kullanan bir çok kişiden gaz problemlerine çare olduğunu bizzat işittim. Midesinde sürekli şişlik, dolgunluk hissedenlere de ardıç yağı faydalı olacaktır. Ardıç yağı ayrıca ağız kokusunu da, izale eder.

MESANE İLTİHAPLARINDA…

Ardıç yağı böbrek rahatsızlıklarında kullanılmaz, ama söz konusu olan mesane ve idrar yolları enfeksiyonuysa çok iyi bir antiseptiktir. İdrar yollarını temizler, iltihabı söker atar.

CİLT HASTALIKLARINIZA ÇARE OLABİLİR…

Antiseptik olduğu için haricen kullanımla bir çok deri hastalığında faydası görülecektir. Kaşıntı, egzama mantar hatta sedef benzeri rahatsızlıklar için onu deneyebilirsiniz.

KULLANIM ŞEKİLLERİ

1- DAHİLEN: Kesme şeker üzerine 5-6 damla ardıç yağı damlatılıp, dil üzerine konularak yavaş yavaş emilir. Ya da aynı miktardaki ardıç yağı az bir su üzerine damlatılarak içilir. ( günde 3 defa)

2- BURUNDAN: 2 küçük pamuğa 4-5 damla damlatılır ve 2 burun deliğine konulur. Nefes alırken pamuktan süzülen hava 15-20 dakika teneffüs edilir. Günde bir veya iki defa yapılabilir.

3- HARİCEN: Romatizmal hastalıklarda, ağrıyan yerlere zeytinyağıyla 1/10 oranında karıştırılarak elde edilen karışım ilgili bölgeye sürülerek masaj yapılır. Cilt hastalıklarında ve selülitte ise doğrudan kullanılır.
https://habermerkezi.wordpress.com/2008/08/16/ardic-yagi-faydalari-ve-kullanim-sekli/

Share

0 yorum:

ZIRAI DON DOLU EROZYON ÇIĞ DÜŞMESİ SU TAŞKINLARI KURAKLIK HORTUMLAR SİS KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA ORMAN YANGINLARI HEYELAN SEL BASKINI YANARDAĞ PATLAMASI DEPREMLER TSUNAMİ TRUF MANTARI KUŞ CENNETİ NEMRUT KRATER GÖLÜ COMBATING DESERTIFICATION

Copyright © 2013 Global Bilgiler. WP Theme-junkie converted by Bloggertheme9
Blogger templates. Proudly Powered by Blogger.