30.01.2016

Bolluk Gölü

Global Bilgiler  /  at  02:40  /  No comments


Bolluk Gölü (Bulak Gölü), Konya ilinde Tuz gölünün batısında yer alan tektonik oluşumlu göldür.Alanı 11.50km2, denizden yüksekliği 950mdir. Suyunda bol miktarda sodyum sülfat bulunduğundan suları tuzludur.Göl Tuz Gölünün uydu gölü sayılarak , ekolojik alanı içinde kabul edilir.Çevre nesli tehlikede olan bazı endemik türleri barındırdığı için ÖDA (Önemli Doğa Alanı) kabul edilir. Alanda tuzcul bozkırlar, sulak çayırlar, nesli tehlikede olan bitkilerden Saponaria halophila, Silene salsuginea yaygındır.Alanda kuluçkaya yatan kuş türleri:İncegagalı martı, Akdeniz martısı, Gülen sumru. Ayrıca; Büyük cılıbıt, Kaşıkcı, Uzunbacak, Kılıçgaga alanda görülen diger kuş türleridir. Flamingolar büyük gruplar oluşurur. 

Göden sodyum sülfat elde edilir alanda bulunan rafineride işlenir.Konya çevreside yeraltı sularının plansız kullanımı sonucu seviye düşmesi oluşmuş, bu tüm sulak alanlar gibi Bolluk gölünüde olumsuz etkilemiştir.Bazı yıllarda göl tamamen kurumaktadır. 

Göl 1992'de Doğal sit alanı ilan edilmiştir. Alanda 1992-2005 yılları arasında Akdeniz martısının izlenmesi ve halkalanması amacıyla uluslararası çalışma yapılmıştır.
Bulunduğu İl  Konya
Kapladığı Alan 11,50 km2
Kordinatlar     D 32’ 56° K 38’ 32°
Ort. Yükseklik
Deniz Seviyesi
Yönetim Planı           
Alan Tanımı:
Bolluk Gölü, Tuz Gölü’nün batısında yer alan, suyu yoğun sodyum sülfat içeren tuzlu bir göldür. Bulak Gölü ve Acıtuz Gölü olarak da bilinir. Çevresi tümüyle kıraç tepeler ve bozkırlarla kaplıdır. Gölün başlıca kaynakları yüzey akımları ve kuzeydeki kükürtlü bir kaynaktır. Alan aynı zamanda gölün güneyindeki küçük sığ göller ile bunlar arasındaki mevsimsel sulak çayırları ve bozkırları kaplar. Bolluk Gölü’nün suları sodyum sülfat açısından zengindir. Alan yakınından geçen Konya ana tahliye kanalından bir setle ayrılmıştır. Bu kanaldan tuzlaların kurumasını engellemek için bazen göle su verilmektedir.
Fauna:
Alan, göldeki adalarda kuluçkaya yatan kaşıkçı, kılıçgaga, Akdeniz martısı ve gülen sumru popülasyonları ile özel koruma alanı statüsü kazanır. Az sayıda büyük cılıbıt göl çevresinde kuluçkaya yatar.
İnce gagalı martı ve karabaş martı da adalarda kuluçkaya yatar. Üreyen diğer kuşlar arasında suna, mahmuzlu kızkuşu, uzunbacak ve kızılbacak sayılabilir. Flamingo gölde büyük gruplar halinde sıkça görülür. İnce gagalı martılar genelde ana tahliye kanalı boyunca beslenirken izlenebilir.
Flora:
Alan, sodyum sülfatça zengin Bolluk Gölü ile güneye doğru uzanan bir göl zincirini içerir. Göller arasında nadir bitki türlerine ev sahipliği yapan tuzcul bozkırlar ve sulak çayırlar bulunur. Tuzcul alanların çevresi yavşan bozkırları ve az miktarda tarım alanı ile çevrilidir. Alan, bitki ve kuş türleri acısından çok zengindir. Nesli tehlike altında olan ve dünyada dar bir bölgede yaşayan endemik bitki türlerini barındırır.
Alan çevresinde kuru tarım, göl civarındaki tuzcul bozkırlarda ise küçükbaş hayvancılık yapılır.
1963 yılından bu yana Alkim şirketi, biri gölün batısında, diğeri kuzeyinde, toplam 2 km2 alanı kaplayan iki tuzlada yılda 15.000 ton sodyum sülfat ve sodyum klorür üretmektedir. Şirketin Bolluk ve Tersakan’dan çıkan tuzları işlediği bir rafineri de bulunmaktadır.
Göle 1992 yılında SİT Alanı statüsü verilmiştir.
Başlıca Tehdit ve Sorunlar
Konya Havzası’ndaki yeraltı suyu azalması nedeniyle Bolluk Gölü de son yıllarda tümüyle kurumaya başlamıştır. Yeraltından tarım amaçlı aşırı su çekimi gölün su rejimini olumsuz etkilemekte, kurumasına sebep olmaktadır.
Gölün su düzeni Alkim tuzlalarının ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yönetilmektedir. Çumra Ovası’nın fazla sularını ve Konya’nın kanalizasyonunu taşıyan ana tahliye kanalından ihtiyaç oldukça Bolluk Gölü’ne su verilmektedir. Kanaldan karışan sular ve tuz üretim tesisinden çıkan atık suların oluşturduğu kirlilik, alan üzerindeki önemli bir tehdittir. Kanaldan göle akıtılan sular bir taraftan gölün doğal tuzluluk oranını düşürmekte, diğer taraftan kimyasal kirliliğe sebep olmaktadır. Besin açısından zengin atık suların etkisiyle, eski kaynaklarda tanımlanan gölün güney ucundaki tuzcul bitki örtüsü, hızla bir tatlı su bataklığına dönüşmüştür.
http://www.turkiyesulakalanlari.com/bolluk-golu-konya/

Share
Posted in: , Posted on: 30.01.2016

0 yorum:

ZIRAI DON DOLU EROZYON ÇIĞ DÜŞMESİ SU TAŞKINLARI KURAKLIK HORTUMLAR SİS KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA ORMAN YANGINLARI HEYELAN SEL BASKINI YANARDAĞ PATLAMASI DEPREMLER TSUNAMİ TRUF MANTARI KUŞ CENNETİ NEMRUT KRATER GÖLÜ COMBATING DESERTIFICATION

Copyright © 2013 Global Bilgiler. WP Theme-junkie converted by Bloggertheme9
Blogger templates. Proudly Powered by Blogger.