1.01.2016

DUGLASLAR (PSEUDOTSUGA Carr.)

Global Bilgiler  /  at  23:06  /  No comments

Aile: Çamgiller (Pinaceae)
Doğal yayılışları, kullanım alanları:
Kuzey Amerika’nın batısı ile Doğu Asya’da yayılmış olan 7 türü ve çeşitli varyeteleri vardır. Herdem yeşil, ibreli, boylu ağaç Şeklinde gelişirler. Genel olarak piramidal bir tepe yapısına sahiptirler. Duglaslar çok hızlı büyümeleri ve kıymetli oduna sahip olmaları nedeniyle vatanları dışında yaygın olarak endüstriyel ağaçlandırmalarda kullanılırlar. Ormancılık açısından en önemli türü Pseudotsuga menziesii ile bu türün çeşitli yetişme yeri ırkları ve varyeteleridir. Türkiye’de bu tür, Karadeniz ekosisteminin hüküm sürdüğü yörelerde endüstriyel ağaçlandırmalarda kullanılır. Zaman zaman da park, bahçe ve yol ağaçlandırmalarında gözükür.
Duglas (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco):

Kuzey Amerika’nın batısında geniş ormanlar kurar. Sıcaklık isteği orta derecelidir. En iyi gelişimini humusça zengin balçık topraklarda yapar. Fakir, kumlu, ağır killi ve ıslak topraklardan hoşlanmaz. Vatanında 90 metrenin üzerindeki boyu, 4 metreye ulaşan çapı ile açık tohumluların en muhteşem örneklerinden biridir. Gençliğinde ladin gibi piramit bir tepeye sahipse de yaşlanınca tepesi genişler. Sivri uçlu ibrelerinin üst yüzü koyu veya mavi-yeşil renkli, alt yüzünde ise iki stoma bandı vardır. Hektarda 2000 metreküp gibi inanılması güç bir serveti barındırabilen mükemmel orman ağacıdır. Hızlı büyümesi ve son derece kıymetli odunu onun değerini bir kat daha artırır. Aynı zamanda kıymetli bir park ağacıdır. Daha çok sahil iklimini tercih eden P. menziesii var viridis (Yeşil duglas) ve dağ iklimini tercih eden P. menziesii var glauca (Mavi duglas) iki önemli varyetesidir. Endüstriyel ağaçlandırmalarda daha çok yeşil duglas kullanılır.

Share

0 yorum:

ZIRAI DON DOLU EROZYON ÇIĞ DÜŞMESİ SU TAŞKINLARI KURAKLIK HORTUMLAR SİS KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA ORMAN YANGINLARI HEYELAN SEL BASKINI YANARDAĞ PATLAMASI DEPREMLER TSUNAMİ TRUF MANTARI KUŞ CENNETİ NEMRUT KRATER GÖLÜ COMBATING DESERTIFICATION

Copyright © 2013 Global Bilgiler. WP Theme-junkie converted by Bloggertheme9
Blogger templates. Proudly Powered by Blogger.