17.04.2016

MİNİ EKSKAVATÖRLE TOPRAK İŞLEME YÖNTEMLERİ

Global Bilgiler  /  at  10:09  /  No comments

Global Bilgiler

Meror Tipi Teras

Meror ismi bu terasın ilk defa Mersin Orman Bölge Müdürlüğü tarafından keşfedilerek kullanılması sonucu sonucu ortaya çıkmıştır.

Paletli traktörle alt toprak işlemesi, lastik tekerlekli traktörle üst toprak işlemesi yapılamayan, %35 - 40 den fazla eğimli sahalarda büyük ekskavatörle derin toprak işlemesi yapılabilmektedir.

Ekskavatörlerin seçiminde, sahanın eğimi, toprak yapısı, erozyon durumu ve diri örtünün cinsi ve yoğunluğu dikkate alınmalıdır. Aksi halde, mekanizasyondan beklenen faydanın yerine, doğal denge ve toprak verimliliği bozulabilir.

Bu açıklamalardan sonra, Meror Tipi Terası şu şekilde tarif edebiliri; Paletli traktör ve ekskavatör ile Gradoni şeklinde toprak işlemenin yapılamadığı parçalı anakayanın hakim olduğu Toros silsilesi veya  benzeri yapılardaki sahalarda 140-180 HP motor gücünde paletli ekskavatör ile kırıcı yerine monte edilmiş tekli riper (20-25 cm genişlikte 7-10 cm kalınlıkta, 80-100 cm uzunlukta, 40-50 cm tırnak uzunluğunda ve 8-10 cm tırnak genişliğinde) ile tesviye eğrilerine dik ortalama 1 metre uzunluğunda ortalama 0,25 metre aralıklarla yan kazı yapıldıktan sonra bunların tesviye eğrilerine paralel birleştirilmesi ile 40-60 cm derinlikte alt toprak işlemesi yapılması.

Global Bilgiler

Örümcek Ekskavatörle Teras

Bu teras tipi örümcek adı verilen mini ekskavatörlerle yapıldığından dolayı bu isim verilmiştir.

Bu teras tipini yaparken, ekskavatör ile iki kova genişliğinde 60 - 80 cm genişliğinde 45 - 50 cm. derinliğinde şeritlerde yan kazı şeklinde alt toprak işlemesi yapılmaktadır. Bu şeridin üst sınırından bir kova genişliğinde alınan toprağın kırıntılı bünye kazandırılarak alt toprak işlemesi yapılmış şerit üzerine çekilmesi, sonuçta; 60 - 100 cm. derinlikte, 80 - 100 cm. genişlikte, içeriye doğru %20 - 40 eğim olacak şekilde teras formu verilmektedir.

Örümcek ekskavatörle taeraslar daha ziyade, topoğrafyanın ve toprak türünün erozyona daha hassas olduğu yerlerde, toprağın ve topoğrafyanın daha az etkilenmesini sağlamak amacıyla kullanılması gereken alanlarda uygulanmalıdır.

Global Bilgiler

Buror Tipi Teras

Buror ismi bu terasın Bursa Orman Bölge Müdürlüğü tarafından denenmesi ve kabul ettirilmesi sonucu sonucu bu isim verilmiştir.

Paletli traktör ile  toprak işlemesi yapılamayan alanlarda, enaz 24 HP gücünde, aks genişliği maksimum 170 cm olan ekskavatör ile   80- 100 cm genişliğinde,   45- 50 cm derinliğinde şeritler halinde yan kazı şeklinde alt toprak işlemesi yapılması, şeridin üst sınırından yukarı kısmındaki toprağa kırıntı bünye vererek kazı yapılmış şerit üzerine toprak çekilmesi, böylece 60 - 80 cm derinlik, 120 - 150 cm genişlikte içeriye doğru % 20-40 eğim olacak  şekilde teras formu verilerek toprak işlemesi yapılması

Global Bilgiler


Kayor Teras

Buror ismi bu terasın Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü tarafından denenmesi ve kabul ettirilmesi sonucu sonucu bu isim verilmiştir..

Meyili %40’a kadar olan sahalarda; mikro topografyanın makinalı çalışmaya uygun olduğu, 180 - 230 HP gücünde paletli traktör ile toprağın, 60 - 80 cm derinlikte ve 80 - 100 cm genişlikte riper + soklu pulluk ile gradoni şeklinde işlenmesi. 
Meyili %20’ye kadar olan sahalarda; mikro topografyanın makinalı çalışmaya uygun olduğu, 180 - 230 HP gücünde lastik tekerlekli traktör ile toprağın, 50 - 60 cm derinlikte ve 80 - 100 cm genişlikte riper + soklu pulluk ile gradoni şeklinde işlenmesi.

Global BilgilerGlobal Bilgiler

Hendekli Çukur Teras (Şuror)

Global Bilgiler

Şuror ismi bu terasın Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü sınırlarında denenerek kabul edilmesi sonucu bu isim verilmiştir.

Kurak sahalarda, kalker anakaya sahip sığ topraklarda, tesviye eğrilerine paralel ve şaşırtmalı olarak dikilecek fidan aralıklarına göre, kırıcı ile 60 x 60 x 60 cm ebadında çukurlar açılır. Çukurlar arası, belirli bir meyilde, ekskavatörle 15 - 25 cm. derinlik ve 20 - 30 cm. genişlikte kanal açılmak ve kanala teras formu verilmek suretiyle çukurlar birleştirilir. Böylece kanallara gelen yüzeysel yağış suları süratle fidan çukurlarına ulaşır ve çok az yağıştan azami istifade edilmiş olur.

Ekskavatörle Çukur Şeklinde Toprak İşleme


Global Bilgiler
Yağışın bitki gelişmesi için bir sınır oluşturduğu alanlarda ağaç veya diğer ürün bitkilerinin dikimi için, yarım ay veya tam ay şeklinde kazılarak oluşturulan ve su tutumunun artmasına katkı sağlaması amaçlanan teraslardır.

Paletli veya lastik tekerlekli ekskavatör ile 100 cm uzunluğunda, 80 cm genişlikte ve 60 - 80 cm derinlikte çukur açılması, proje maksadına uygun aralık x mesafede, boylu/yaşlı ve kaplı/ambalajlı veya boylu/yaşlı ve çıplak köklü  fidan ebatına göre doldurularak dikim çukuru oluşturulması. Bu şekilde oluşturulan çukurun  dip kısmından en az 1/3 lük bölümü  işlenmiş olacaktır.

Share

0 yorum:

ZIRAI DON DOLU EROZYON ÇIĞ DÜŞMESİ SU TAŞKINLARI KURAKLIK HORTUMLAR SİS KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA ORMAN YANGINLARI HEYELAN SEL BASKINI YANARDAĞ PATLAMASI DEPREMLER TSUNAMİ TRUF MANTARI KUŞ CENNETİ NEMRUT KRATER GÖLÜ COMBATING DESERTIFICATION

Copyright © 2013 Global Bilgiler. WP Theme-junkie converted by Bloggertheme9
Blogger templates. Proudly Powered by Blogger.