23.01.2016

İşçi Gücüyle Toprak İşleme

Global Bilgiler  /  at  22:37  /  No comments

TOPRAK İŞLEMENİN AMACI VE GENEL PRENSİPLERİ
a) Toprağın kırıntı bünye kazanarak su tutma kapasitesini ve havalanmasını artırmak,
b) Köklerin kolayca gelişmesini sağlamak,
c) Mikroorganizma faaliyetlerini artırmak,
d) Kapilariteyi kırarak evaporasyonla su kaybını önlemek,
e)Topraktaki geçirgen olmayan mevcut tabakaların kırılmasını temin etmek,
f) Fidan köklerinin topraktaki suyu ve besin maddelerini kolayca almalarını sağlamaktır.
Toprak İşleme; Toprak rutubetinin yeterli olduğu yani toprağın tavda olduğu zamanda yapılacaktır. Toprak yaz aylarında kuru ve sert olduğu, kış aylarında ise fazla çamur ve donma olduğu için tekniğine uygun toprak işlemesi yapmak mümkün değildir. Bu nedenle toprağın türü, geçirgenliği ve rutubet durumu iyi incelenerek toprak işlemeden beklenen faydaları sağlayabilecek zamanlarda yapılmalıdır.

TERASLAR HALİNDE TOPRAK İŞLEME 

Genelde eğimi %60’dan fazla olan ve makinaya uygun olmayan sahalarda insan gücü ile teraslar halinde toprak işlemesi yapılmaktadır. Teraslar su açığı olan yerlerde yüzeysel akışı asgariye indirerek suyun toprağa sızdırılması, yağışlı yerlerde de fazla suyu zararsız bir şekilde akıtmak ve her iki durumda da yüzeysel akışın neden olduğu toprak taşınmasını önlemek için tesis edilir ve saha daha sonra ağaçlandırılır. Toprak işlemede baltalı kazma ve sivrili kazma kullanılır.

Klizimetre veya tesviye pergeli ile tesviye eğrilerine paralel, dikilecek türün dikim aralıkları da dikkate alınarak arazide belirlenen hat üzerinde 35 -40 cm. derinlikte, 60-80 cm. genişlikte toprak işlenecek, yapılacak teras yüzeyi yamaca doğru %10-30 meyilli olacaktır.
İşçi ile teras yapımına yamacın üst tarafından başlayıp dere tabanına doğru devam edilecektir.
İşçi gücü ile toprak işleme genellikle makineli toprak işlemesi yapılamayan % 40‘ dan fazla meyilli yerler ile mikro topografyanın makineli toprak işlemeye uygun olmadığı sahalarda uygulanacaktır.

Topar İşleme Kazmaları
                         Baltalı Kazma                                                           Sivrili Kazma


Terasların Araziye Aplikesi:
Tesviye Pergeli (A Düzeci)


Terasların araziye aplikesine yamacın en üstünden altına kadar düşey aralık kazıkları çakılarak başlanır. Düşey aralık kazıklarının çakılmasından sonra, yine en üstten esas teras hattının kazıklanması yapılır. Teras hattının araziye aplikesi için klizimetre ve “A” şekilli düzeçli tesviye pergelinden yararlanılır.

Aplikasyon Kesiti

Devamlı Teras:
Diri örtünün yoğun, su açığının fazla olduğu ve erozyona maruz çok meyilli sahalarda devamlı teras yapılır.
İşçi teras yaparken önce yamaç kenarından başlayarak ve tesviye eğrisine paralel olarak 40-60 cm. genişlikte 20-25 cm. derinlikte bir şeritte kırıntı bünye kazandıracak şekilde toprak işlemesi (Yan kazı) yapacaktır.
Daha sonra tekrar başa gelerek işlenmiş şeridin alt sınırında durarak yüzünü yamaca doğru dönecektir. Yan kazı yapılmış şeridin üst sınırından yukarı kısımdaki toprağa kırıntı bünyesi vererek işlenmiş (Yan kazı yapılmış) şerit üzerine çekecek ve 35-40 cm.lik işlenmiş toprak derinliği sağlayacak şekilde teras formu oluşturacaktır.

Teras Yapım Şeması


Kesik Teras :
Su açığının bulunmadığı ve erozyon tedbirlerini gerektirmeyen, yağışı bol, az meyilli sahalarda yukarıda açıklanan devamlı teras yerine kesik teras uygulanır.
Kesik teras, teras mihveri üzerinde toprağın atlamalı olarak işlenmesidir.
Bu işleme şeklinde genellikle 60-100 cm. arasında değişen uzunlukta teras yapılır, İşlenmeden bırakılan kısmın uzunluğu ise fidan aralıklarına göre değişir.

 
Kesik Teras Aplikasyon Düzeni

Share

0 yorum:

ZIRAI DON DOLU EROZYON ÇIĞ DÜŞMESİ SU TAŞKINLARI KURAKLIK HORTUMLAR SİS KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA ORMAN YANGINLARI HEYELAN SEL BASKINI YANARDAĞ PATLAMASI DEPREMLER TSUNAMİ TRUF MANTARI KUŞ CENNETİ NEMRUT KRATER GÖLÜ COMBATING DESERTIFICATION

Copyright © 2013 Global Bilgiler. WP Theme-junkie converted by Bloggertheme9
Blogger templates. Proudly Powered by Blogger.