24.01.2016

Kent Ormanı

Global Bilgiler  /  at  01:55  /  No commentsKent içinde veya çevresinde mevcut tabii ormanlardan kalma koruluklar ve sonradan tesis edilen ormanlar “kent ormanı” olarak tanımlanmaktadır. 
Sanayileşme ile birlikte artan kent nüfusu, kentleşme olgusunda önemli değişiklikler ortaya çıkarmıştır. Köylünün toprağını terk ederek kente akın etmesi kent yaşamını oldukça sarsmış ve sonuçta yeşilden yoksun kentleşme ortaya çıkmıştır.
Günümüzde kent peyzajında, kent ormanları yoktur. Üstelik “hava kirliliği” sorunuyla da kent insanı sürekli mücadele etmek zorunda kalmaktadır. İşte Yeşil Kuşak Ormancılığı, kent insanının psikolojik, sosyolojik ve ekonomik refahı için ağaç yetiştirmeyi amaç edinen spesifik bir ormancılık branşıdır.

Kent ormancılığı kavramının ormancılık literatüründe yer alması oldukça yenidir. Ancak ilişkili olduğu ve dayandığı bilimler oldukça eskidir. “Kent ormancılığı” kavramının şehir plancılığının bir parçası olarak ele alınması ancak, son yıllarda ortaya çıkmış ve parkbahçe tesisi ve yol kenarı gibi münferit ağaç dikimi şeklinde gelişmiştir.
Yeşil Kuşak veya Kent Ormancılığı, ormanların işlevsel özellikleri yanı sıra işletme ormancılığını da kapsamaktadır. Ancak kent ormancılığını üretime dönük işletme ormancılığı ile bir tutmak doğru olmadığı gibi tamamen de ayrı düşünmek de mümkün değildir. Günümüzde kent ormanlarının çevresel fonksiyonları ön plandadır.
Kent için bir orman tesis edilirken ağaç cins ve türlerinin “Tesis Kabiliyetleri” ve “Tesis Ehliyetlerini” dikkate almak gerekir. Herhangi bir ağaç türünün o yörenin iklim ve toprak şartlarında yetişip yetişemeyeceği türün tesis kabiliyetini gösterir. Bir yöre için tesis kabiliyetinde olan çok sayıda tür arasından amaca dönük şartlara en iyi cevap veren tür veya türler, tesis ehliyetine sahip türlerdir.
Bir ağaç türünün tesis kabiliyetinde olup olmadığını anlaşılabilmesi için türün iklim ve toprak özelliklerinin araştırılarak tür tanımının yapılması gerekir. Bu türün istekleri tesis yerinin özellikleri ile karşılaştırılarak o türle orman tesis edilip edilmeyeceğine karar verilir.
Böylece türün tesis ehliyetinin olup olmadığına da karar verilmiş olur.
Ormancılıkta ağaç türlerinin iklim, toprak gibi yetişme ortamı istekleri, onların doğal olarak yatay ve düşey yayılışlarından yararlanılarak ortaya çıkarılmaktadır.
Bilindiği gibi Peysaj, taşıdığı ekolojik, kültürel ve sosyoekonomik özellikleri itibariyle etrafındaki alanlardan belirgin farklılık gösterir. Büyüklük bakımından da eko bölgeden daha küçük alandır.
Peyzaj Mimarlığı ise doğal ve kültürel kaynakları ve fiziksel çevreyi, insan yararı, mutluluğu, güvenliği, sağlığı ve konforu için estetik ve bilimsel ilkeler çerçevesinde ele alır. Mekan ve yaşam ortamı oluşturur. Biyoçeşitliliği destekler. Arazi planlaması, tasarımı, yönetimi, korunması, onarılması ve denetlenmesi konularını kapsayan eğitim ve araştırmalar yapar.
Ülkesel, bölgesel, kentsel ve kırsal ölçekte fiziksel planlar içerisinde yer alarak kültürel ve doğal değerlerin korunması ve sürdürülebilirlik adına ekolojik öncelikli projeler üretilmesini sağlar.
Bu açıdan Peyzaj Mimarlığı’nda kent ormanı tesisinde kullanılacak türlerin estetik özelliklerine göre tespit edilmesi gerekir. Türlerin süslenme-dekoratif değerleri hesaba katılmalı, işletme ormanında göz önünde tutulan yüksek odun verimi kıstas olarak alınmamalıdır.

Uygulama Yöntemi
(1) Amaca Uygun Kent Ormanları Tesisi: Çevre sorunlarının çözümüne yönelik, toprak ve su korumasını temel olan ağaçlandırmalar.
(2) İyi Bir Peyzaj Planlaması: Yapraklı ve ibreli türler, çalı formları ile desteklenip gruplar halinde, renk ve görünüm itibariyle uyum içinde karışımı sağlanmalı, çayırlıklar korunmalı.
(3) Uygun Tür Seçimi: Yoğun trafiğe dayanan, tozu ve gürültüyü maskeleyen türler seçilmelidir. Yol kenarlarına tepe çatısı geniş yapraklı türler düşünülmeli ve manzara güzelliği için, renk ve tür zenginliği amacıyla ibreli ve yapraklı türlerden oluşmuş karışık orman kurulmalıdır. Av sahaları tesisinde ise yabani meyveli orman ağacı türlerine önem verilmelidir.
(4) Aktif Rekreasyon Saha Tesisi: Regreasyon, ev ve yerleşim alanı dışında boş zamanları temiz hava soluyarak, dinlenerek, yürüyüş yaparak değerlendirme ve bununla ilgili etkinlikdir. Bu etkinlikler için, piknik yerleri, koşu ve gezi yolları, kamp yerleri, spor alanları tesis edilmelidir.
(5) Pasif Rekreasyon Saha Tesisi: Seyir tepeleri, bitki ve hayvanları inceleme alanları vs.

Share

0 yorum:

ZIRAI DON DOLU EROZYON ÇIĞ DÜŞMESİ SU TAŞKINLARI KURAKLIK HORTUMLAR SİS KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA ORMAN YANGINLARI HEYELAN SEL BASKINI YANARDAĞ PATLAMASI DEPREMLER TSUNAMİ TRUF MANTARI KUŞ CENNETİ NEMRUT KRATER GÖLÜ COMBATING DESERTIFICATION

Copyright © 2013 Global Bilgiler. WP Theme-junkie converted by Bloggertheme9
Blogger templates. Proudly Powered by Blogger.