1.01.2016

LADİNLER (PICEA A. Dietr.)

Global Bilgiler  /  at  22:56  /  No comments

Aile: Çamgiller (Pinaceae)
Doğal yayılışları, kullanım alanları:
Ladin (Doruk) cinsinin kuzey yarım kürenin ılıman ve soğuk bölgelerinde; Doğu ve Kuzey Asya, Orta Asya, Avrupa’da, yayılan 40 değişik türü, çok çeşitli varyete ve formları bulunur. Her dem yeşil, ibreli, bazı türlerinde 50 metrenin de üzerine çıkabilen boyları ile çok görkemli orman ağaçlarıdır. Ekolojik istekleri oldukça yüksektir. Eşit dağılışta yağış rejimine sahip serin yerlerde yetişir. Uzun süreli bir dinlenme süreci ister, deniz ikliminden hoşlanmaz. Ladin ormanları, hava kirliliğine ve fırtınalara karşı duyarlıdır. Genelde yayvan bir kök sistemi kurar. Son derece kolay işlenebilen odunu çok kıymetli ve geniş bir kullanım alanı vardır. Çok makbul ve sıklıkla tercih edilen bir park bahçe ağacıdır. Bu amaçla geliştirilmiş sayısız kültür çeşidi mevcuttur. Türkiye’de ladin (Picea orientalis) doğal olarak bulunur. Türkiye için önemli diğer ladin türleri; Picea abies, Picea glauca, Picea omorica, Picea pungens ve Picea sitchensis çeşitli amaçlarla yapılan ağaçlandırma ve peyzaj uygulamalarında sıklıkla kullanılır.
Avrupa Ladini (Picea abies (L.) Karst.):
Doğal olarak Orta ve Kuzey Avrupa’da yetişen, nem isteği fazla, soğuğa dayanıklı, genelde saf, bazı bölümlerde ise göknar ve kayınla karışık ormanlar kuran değerli bir orman ağacıdır. Kuzeyde son orman sınırına Alpler‟ de, dağ kırına kadar çıkar. Piramidal görünümlü, düzgün ve dolgun gövdeye sahip tür 50 m boya, 2 m çapa ulaşır. Genelde kök sistemi yaygındır, ancak toprak tipine göre farklı kök sistemleri geliştirebilir. Gevşek topraklarda oldukça derine giden kök sistemi
geliştirebilir. Yaz kuraklığı ve hava kirliliğine hassastır. Gölge ağacıdır. Çok sayıda formu ve kültür çeşidi bulunur. Değerli bir park ve bahçe ağacıdır. Türkiye’de park, bahçe ve yol ağaçlandırmalarında sıklıkla kullanılır.
Akladin (Picea glauca (Moench.) Voss.):
Doğal olarak Kuzey Amerika’nın kuzeydoğusunda yetişir. Piramidal görünümlü, sık dallı, 30 m boylanabilen bir orman ağacıdır. Deniz yellerinden rahatsız olmayan bu türün kış soğuklarına dayanıklılığı fazladır. Çok sayıda formu ve kültür çeşidi bulunur. Türkiye’de park, bahçe ve yol ağaçlandırmalarında sıklıkla kullanılır.
Balkan Ladini (Picea omorica (Panc.) Purkyne.):
Bosna sınırları içerindeki, Drina ırmağının çıkış yerinde, 700-1500 metreler arasında, kalkerli sarp kayalık yerlerde, kuzeye bakan bol karlı yamaçlar üzerinde doğal olarak yetişir. Sivri piramidal tepeli, 30m boylanabilen, serviyi andıran bir orman ağacıdır. Diğer ladinlere göre, kireçli topraklara dayanıklılığı fazladır. Nispeten hızlı büyür. Kış soğuklarına dayanıklı, hava kirliliğine hassasiyeti daha azdır. Bu özelliklerinden dolayı; Türkiye’de yapılacak çeşitli amaçlı ağaçlandırma çalışmalarında kullanılmasında yarar vardır. Birkaç kültür çeşidi mevcuttur.
Doğu Ladini (Picea orientalis (L.) Link.):
Doğu ladini (Doruk) tamamen Kafkasya ve ülkemize özgü bir türdür. Ordu’dan başlayıp Kuzeydoğu Anadolu sahil dağlarının sınırladığı bölümle Kafkasya’da, Büyük ve Küçük Kafkas dağlarında doğal olarak yetişir (Resim 2.7.2). Türkiye’de deniz seviyesine insede, genelde Karadeniz’e bakan yamaçlarda 1200 m ile dağ kırı sınırı arasında yayılır. Burada bazen saf, bazen de Anadolu kayını, Doğu Karadeniz göknarı ve sarıçamla karışık görkemli ormanlar kurar. Sivri tepeye, düzgün ve dolgun gövdeye sahip tür 60 m boya, 2 m çapa ulaşabilir. Gölge ağacıdır. Çok değerli birinci sınıf bir orman ağacıdır. Nem isteği yüksek, kök sistemi genelde sığdır. Hava kirliliğine hassastır. Çeşitli kullanım alanları olan değerli oduna sahiptir. Batılılar tarafından kültüre alınmış formları mevcuttur. Çok estetik bir park ve bahçe ağacıdır.
Mavi Ladin (Picea pungens Elgelm.):
Doğal olarak Kuzey Amerika’nın batısında yetişir. Arizona’da 3000m yüksekliğe kadar çıkar. Gençliğinde piramidal, ileri yaşlarda dağınık tepeye sahip, 50m boylanabilen bir orman ağacıdır. İbrelerinin gri-yeşil, mavi-yeşil, gümüşi, özelliklede mavi olması ona, ayrı bir gösteriş verir. Kış soğuklarına dayanıklı, toprak isteği sınırlı, dönemsel kuraklıktan en az etkilenen ladin türüdür. Hava kirliliğine duyarlılığı azdır. Birçok olumlu özelliği bir arada bulundurması nedeniyle, çeşitli amaçlı ağaçlandırmalarda ve peyzaj uygulamalarında en sık ve çok sayıda kullanılan türlerin başında gelir. Türkiye’de Akdeniz sahil iklimi hariç hemen hemen tüm bölgelerde yaygın olarak kullanılır.
Sitka Ladini (Picea sitchensis (Bong.) Carr.):

Doğal olarak Kuzey Amerika’nın batı sahillerinde, sahille 2100m yükseklikler arasında yayılır. Piramidal görünümlü, 60m boy, 3m çap yapabilen görkemli bir orman ağacıdır. Kuraklığa, aşırı soğuklara karşı hassastır. Türkiye’de Karadeniz sahil şeridinde park ve bahçelerde görülür. Güzel bir peyzaj bitkisidir. Birkaç kültür çeşidi mevcuttur.

Share

0 yorum:

ZIRAI DON DOLU EROZYON ÇIĞ DÜŞMESİ SU TAŞKINLARI KURAKLIK HORTUMLAR SİS KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA ORMAN YANGINLARI HEYELAN SEL BASKINI YANARDAĞ PATLAMASI DEPREMLER TSUNAMİ TRUF MANTARI KUŞ CENNETİ NEMRUT KRATER GÖLÜ COMBATING DESERTIFICATION

Copyright © 2013 Global Bilgiler. WP Theme-junkie converted by Bloggertheme9
Blogger templates. Proudly Powered by Blogger.