1.01.2016

MAZILAR (THUJA L.)

Global Bilgiler  /  at  23:21  /  No comments

Aile: Servigiller (Cupressaceae)
Doğal yayılışları, kullanım alanları:
Mazı cinsinin Çin, Japonya, Formoza ve Kuzey Amerika’da 6 değişik türü doğal olarak bulunur. Mazılar her dem yeşil, pul yapraklı ağaç ya da küçük ağaçlardır. Bazı türlerinin her çeşit iklim aşırılıklarına dayanıklı olmaları nedeniyle günümüzde dünyanın hemen her tarafına yayılmış bulunuyorlar. Çok fazla kültür çeşidi bulunan mazılar, park-bahçe uygulamalarında süs bitkisi olarak çok fazla kullanılırlar. Türkiye’de doğal türü bulunmaz. Ancak geçmişte Anadolu’da doğal olarak yaşamışlardır. Mazının, T. occidentalis, T orientalis, T. pilicata türleri ve onların kültür çeşitlerine ülkemizin her tarafındaki park-bahçelerinde sıklıkla rastlanır.
Batı Mazısı (Thuja occidentalis L.):
Batı mazısı Kanada’dan, Virginiana'ya kadar olan bölgede doğal olarak yetişir. En iyi gelişimini ıslak ve batak arazilerde yapar. Yetişme ortamında 20 m kadar boylanabilen, piramit tepeli, sık dallı, çok kez birkaç gövdeli bir ağaçtır. Pul yaprakların rengi sarımsı yeşilden, koyu yeşile kadar değişir. Pul yaprakların üzerinde şişkin yağ bezeleri bulunur. Islak, taban ve sulanabilir araziler için çok değerli bir süs bitkisidir. Sayısız kültür çeşidi vardır. Makaslanarak istenilen Şekiller rahatlıkla verilebilir. Canlı çit yapımına çok uygundur. Türkiye’nin hemen her tarafındaki park-bahçe ve yol ağaçlandırmalarında çeşitli formlarına sıklıkla rastlanır.
Doğu Mazısı (Thuja orientalis L.):
Doğu mazısı Çin, Kore ve Türkistan’da doğal olarak yetişir. Islak ve taban araziler dışında çok çeşitli toprak ve iklim şartlarında bulunabilir. Kuraklığa diğer mazı türlerinden daha dayanıklıdır. Bazı botanikçiler bu türü ayrı bir cins (Biota orientalis Endl.) olarak tanımlar. Yetişme ortamında 20 m boya ulaşabilir. Çok dallı, konik tepeli, çoğunlukla dipten itibaren çok gövdeli bir ağaçtır. Pul yaprakların rengi sarımsı yeşilden, açık yeşile kadar değişir. Çok dayanıklı olan odunu koyu kırmızı renkte öze sahiptir. Makaslanarak istenilen Şekiller rahatlıkla verilebilir. Canlı çit, rüzgâr perdesi, kar perdesi, ses perdesi tesisine çok uygundur. Türkiye’nin hemen her tarafındaki park-bahçe ve yol ağaçlandırmalarında çeşitli formlarına sıklıkla rastlanır.
Pasifik Mazısı (Thuja plicata Donn.):
Pasifik mazısı (kırmızı sedir) Kuzey Amerika’nın kuzeybatısında doğal olarak yetişir. En iyi gelişimi derin ve nemli topraklarda yapar. Gençliğinde dona hassastır. Uzun süreli dönemsel kuraklığa dayanamaz. Hızlı büyür. Vatanında 60 m boya ulaşabilen, piramit tepeli birinci sınıf bir orman ağacıdır. Yeşil renkli pul yaprakların üzerinde beyaz lekeler vardır. Yapraklar ovuşturulunca kuvvetli bir hoş koku verir. Hızlı büyümesi, hafif ve dayanıklı oduna sahip olması nedeniyle vatanı dışında endüstriyel ağaçlandırmalarda sıklıkla kullanılır. Değerli bir süs bitkisidir.

Bu amaçla çeşitli formları elde edilmiştir. Ülkemizde Karadeniz ekosisteminin egemen olduğu alanlarda rahatlıkla yetişir. Halen Türkiye’de küçük plantasyonlar ve park-bahçelerde zaman zaman görülür. En eski örnekleri Yalova Termalde mevcuttur ve mükemmel bir gelişim göstermiştir. 

Share

0 yorum:

ZIRAI DON DOLU EROZYON ÇIĞ DÜŞMESİ SU TAŞKINLARI KURAKLIK HORTUMLAR SİS KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA ORMAN YANGINLARI HEYELAN SEL BASKINI YANARDAĞ PATLAMASI DEPREMLER TSUNAMİ TRUF MANTARI KUŞ CENNETİ NEMRUT KRATER GÖLÜ COMBATING DESERTIFICATION

Copyright © 2013 Global Bilgiler. WP Theme-junkie converted by Bloggertheme9
Blogger templates. Proudly Powered by Blogger.