24.01.2016

Orman ve Servis Yollarının Stabilizasyonu

Global Bilgiler  /  at  01:57  /  No comments


Orman ve servis yollarının faydaları
• Faaliyetlerin Uygulanması esnasında arazide ortaya çıkan her türlü olumsuzluğa kısa
sürede müdahale imkânı verir,
• Faaliyetlerde ulaşım imkânı sağlar,
• Tesis ve bakım maliyetlerini azaltır,
• Köyleri birbirine bağlar. Pazarlamayı ve kültürel kaynaşma artırır.
• İmkânı doğar,
• Tedbir alınmadığı takdirde erozyonu artırır.
Orman, tarım, mera arazilerinde çeşitli amaçlarla yapılmış yollarda tedbir alınmadığı
zaman su erozyonu ile derin oyuntuların oluşmasına ve suların rusubatla birlikte hızla
aşağılara taşınarak sel ve taşkın zararlarını artırabilmektedir.
Özellikle bazı bölgelerde yamaçlardan gelen yüzeysel suların yol güzergâhı boyunca
hızla aktığı, yol ve yol altyapısına zarar vererek yamaç aşağı akan yol şevlerindeki sular
oyuntuların oluşumuna neden olmaktadır. Bu oyuntular boyunca suyla birlikte taşınan
sedimentler mecrada yer yer geniş alüviyal birikintilere sebep olmaktadır.
Yol yapımında ise genelde dozerlerin kullanılması sonucu orman yollarında gereğinden fazla
ve kontrolsüz şekilde kazı ve dolduru alanları oluşmakta, çevreye verilen zarar artmaktadır.
Su hendeklerinin usulüne uygun olarak yapılamaması halinde suyun drene edilmesinde
sorunlar yaşanmakta, bunun sonucunda da her çalışma döneminde yol bakım ihtiyacı
ortaya çıkmaktadır. Benzer olumsuzlukların önüne geçilebilmesi amacıyla yol yapımında
mümkün olduğunca ekskavatörler kullanılmalı, su hendeklerinin ve gerektiğinde sanat
yapılarının uygun şekilde yapılması sağlanmalıdır. Boyuna eğim bulunmayan yollarda
mutlaka enine eğim verilmeli ve suyun su hendekleri aracılığıyla kontrollü şekilde drenajı
sağlanmalıdır.
Ayrıca, orman yollarında hidrolik sanat yapısı gerektiren yerlerde mümkün olduğunca
yolun yapımı sırasında veya yol yapımından hemen sonra sanat yapısı ihtiyacı mutlaka
giderilmeli, suyun kontrolsüz şekilde akmasının önüne geçilmelidir.
Yol yapımı sırasında doğal zeminden yararlanmanın yolları aranmalı, aşırı kazı ve dolduru
gerektiren güzergâhlardan kaçınılmalıdır. Yolların drenaj alt yapısının bakımları da ihmal
edilmemelidir. Yollarda tahribatı oluşturan sebepler gözlemlenmeli ve ortadan kaldırılacak
şekilde bakım çalışmaları tamamlanmalıdır.


Share

0 yorum:

ZIRAI DON DOLU EROZYON ÇIĞ DÜŞMESİ SU TAŞKINLARI KURAKLIK HORTUMLAR SİS KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA ORMAN YANGINLARI HEYELAN SEL BASKINI YANARDAĞ PATLAMASI DEPREMLER TSUNAMİ TRUF MANTARI KUŞ CENNETİ NEMRUT KRATER GÖLÜ COMBATING DESERTIFICATION

Copyright © 2013 Global Bilgiler. WP Theme-junkie converted by Bloggertheme9
Blogger templates. Proudly Powered by Blogger.