22.01.2016

ÖRÜMCEK

Global Bilgiler  /  at  00:37  /  No comments


Örümcek Parazitlenmezler, hastalık bulaştırmazlar, yağmacılıkla, böcekleri yiyerek beslenirler. çok türleri vardır. Boyları türe göre değişir. Bazıları insanda, sokarak zehirlenme yapar. Genellikle boyun, el, yüz, omuz ve
kolundan sokarlar örümcek Evlerin loş karanlık ve nemli yerlerine yuvalanırlar. Sokulan yerde yanma, ağrı başlar. kaşınır ve şişer, titreme bitkinlik oluşur. Nabız artması ve soğuk terleme görülür ısırık yerinde bir birine yakın iki nokta var ise örümcek düşünülebilir. örümcek ısırmalarında Isırılan yer hızla emilir gerekirse orası biraz kanatılır. Yaraya amonyak sürülür ve doktora getirilir. Bina içine ve ürediği yerlere kalıcı etkili ilaçlama yapılır.örümcekler dünyanın her yerinde görülen eklem bacaklılar gurubundan olan böceklerdir. örümceklerin yeryüzünde yaşayan 30.000 kadar türü bilinmekte. örümcekler uzun bacakları ve vücut yapıları ile diğer böceklerden rahatlıkla ayrılabilmekte ve tanınabilmektir. örümceğin vücudu 3 bölümde incelenebilir. örümceklerde baş ve vücut kaynaşmıştır. Karın bölgesi örümceğin baş ve vücut yapısına göre daha büyüktür. örümceğin karın kısmı yumuşak ve esnektir. Karnının alt kısmında ipek bezleri, solunum delikleri, anüs ve cinsiyet organı bulunur. örümceklerin ağızlarının etrafında 2 tane zehir çengeli ve 2 his ayağı bulunmaktadır. örümceğin ağzı çok güçsüz olduğundan bir sineği dahi parçalayamaz bu nedenle örümcek avını parçalayarak değil de eritme yöntemi ile beslenir. örümcekleri diğer canlılardan ayıran türüne göre değişiklik gösteren 6 ya da 8 tane gözünün olmasıdır. örümceklerin vücudunda 4 çift yürüme bacağı bulunmaktadır. örümceğin yürüme bacaklarının ucunda çengel olup örümcek bu uzun ve çengelli bacakları sayesinde ördüğü ağın üzerinde rahatlıkla dolaşır.
örümcekler etçil olup önüne çıkan her türlü böcekleri besin olarak kullanır. örümceğin boyu, beslenmesi, rengi, zehirli olup olmayışı yaşadığı ortama ve ülkeye göre farklılık göstermektedir. örümcekler de mm küçüklükte olanı bulunduğu gibi 40 cm büyüklükte olanı da vardır. örümceklerin his bacakları tüylerle kaplıdır ve bu bacaklar ve üzerindeki tüyler örümceğin bir nevi duyu organları sayılır. örümcek bu duyu bacakları ile bulunduğu alanı koklayıp, dokunup, tat alır.
örümceklerin tümü avlarını kurduğu ağlarla yakalamazlar. Türlerine göre avını yakalama sistemi farklıdır. Bir kısmı kurdukları ağ ile, bir kısmı avının üstüne sıçrayarak, bir kısmı da avının peşinden koşarak yakalamaya çalışır. örümcekler yırtıcı bir hayvan olup birbirlerine dahi saldırırlar. Küçük olan örümcek türleri genelde böcekleri yiyerek beslenir. örümceğin tropikal olan türleri kertenkele, kuş ve memeli omurgalıları avlar. örümcekler besinleri olan diğer canlıları ısırarak yemez, yakaladığı ava zehrini akıtarak önce felç olmasına neden olur. Akabinde avının iç organlarını sıvı haline getirmek için vücuduna tükürük salgısını akıtır. Kısa bir süre sonra avın iç organları eriyerek sıvılaşır. örümceğin besini artık hazır, örümcek midesini tıpkı bir şırınga gibi kullanarak bu sıvıyı emer. Bir süre sonra bu avın içi tamamen boşalır geriye sadece bir kabuk kalır. Tropikal örümcek türleri büyük kuşların, tavukların içini boşaltıp beslenebilecek güçtedir.
örümceklerin tümü ağ yapmaz. örümceklerin ağ yapma nedenleri farklı farklıdır. Bazıları avlanmak için, bazıları yuvalarının içini döşemek için, bazıları da barındıkları yuvalarını dışardan gelecek zararlardan korumak için ağ örerler. Avcı türünden olan örümcekler rüzgar dan korunmak amaçlı arkasından ağdan iz bırakır. Erkek avcı örümcek, dişi avcı örümceği bu izleri takip ederek rahatlıkla bulur. örümceklerin ördüğü ağlar türlerine göre farklılık gösterir. örümceğin kurduğu ağdan, türü anlaşılabilir. Ağ yapacak örümcek önce ağ yapacak alanı seçer. Seçtiği alan bir ağaç ise ağın ucunu bulunduğu alana yapıştırır ve başka bir ağ ipiyle boşluğa süzülür. Ağın gidiş gelişlerini tamamlamak için ağacın diğer dalına o ağ ipliğini yapıştırır birkaç kez gidiş gelişlerle ağın iskeletini oluşturur. İskeleti oluşturduktan sonra iskeletin merkezi çevresinde dairevi halkalar oluşturarak ağını tamamlar. örümcek ağ örmesini rahatlıkla bir saatte tamamlar. örümcek ağın ortasını yapışkandır. Haşere ya da bir sinek bu ağa değse hemen yapışır ve kurtulması pek mümkün değildir. örümcek ağına sinek konsa ikaz ağı ile örümcek bunu anlar ve hemen gelip ağını zehirler. örümcekte ikaz ağı bir ucu kendisinde diğeri de ördüğü ağda bulunur. örümcek ağının ipi ipektir ve bu ipler çok sağlam ve güzeldir.
Dişi örümcek erkek örümcekten daha büyüktür. örümcekler toplu olarak yaşamazlar. örümcekler bir arada odlumu saldırıp birbirine yerler. örümcek kendi türünü yiyecek ölçüde aç gözlü hayvandır. Dişi örümcek çiftleştiği erkek örümceği dahi yer, erkek örümcek bunu bildiğinden çiftleşme öncesi dişi örümceğe açlığını unutturmak için dans eder ya da dişi örümceğe beslenmesi için böcek ikram eder. Ama tehlike henüz geçmemiştir. çiftleşme sonrası halen risk devam eder bunu bilen erkek örümcek çiftleşme sonrası hiç zaman kaybetmeden kaçar. Birçok erkek örümcek bu nedenle çoğu kez dişi örümceğe yem olmuştur.
Dişi örümcek yumurtalarını kendi yaptıkları kozalara yerleştirir. Dişi örümcek yüzlerce yumurta yapabilir. Dişi örümcek yumurtalarına karşı oldukça şefkatlidir buna rağmen bazı dişi örümceklerin, bazı durumlarda yumurtalarını ve yavrularını yediği de görülür.
örümcekler zehirli böceklerdir. örümcek zehirlemesi özellikle küçük çocuklarda ve bebeklerde ölümle sonuçlanır. Tropikal bölgelerde yaşayan örümcekler ılıman bölgede yaşayan örümceklere nazaran çok fazla zehirli olup öldürücü etkisi vardır.
örümcekle mücadele de diğer tüm haşere türlerinde olduğu gibi böcek ilaçlama firmalarından yardım alınmalı. Bunun için mutlaka işini bilen, konusunda deneyimli ve profesyonel ve yasal firmalarla çalışılmalı. Kendinizin ve sevdiklerinizin güvenliği için.
  
Örümcekler hakkında bilgiler
  
Örümcekler, yırtıcı hayvanlardır. Birbirlerine saldırmaktan çekinmezler. Avları çok çeşitlidir. Çoğu, böceklerle beslendiklerinden faydalı sayılırlar. Bazı tropikal türleramfibyum, sürüngen, küçük kuş ve memeli gibi omurgalıları avlarlar. Örümceklerin hepsi avlarını yakalamak için tuzak ağları kurmaz. Bir kısmı avlarını kovalayarak veya üzerlerine sıçrayarak yakalar. Suda böcek, kurbağa ve balık avlayanlar da vardır. Yakaladığı avını, kıskaçlarına açılan zehir salgısı ile felce uğratır. Sonra ısırarak avının iç organlarına, eritici enzimler ihtiva eden tükrük salgısını akıtır. Kısa bir zaman zarfında, avın iç organları eriyerek sıvı haline gelir. Örümcek, emici midesini bir pompa gibi kullanarak bu sıvıyı emer. Av, kısa bir sürede içi boş kabuğa döner. Örümcek, bu boş kabuğu ya olduğu yere bırakır veya başka bir yere atar. Böcekler, küçük kuşlar bu avlar arasındadırlar.
Güney Amerika'da yaşayan, bacakları hariç 10 cm boyunda olan, toprakaltı inlerinde barınan bazı türler, tavşan ve tavukların içini boşaltabilecek güçtedir. Örümceklerin özofagusları (yemek borusu) çok dar olduğundan böyle beslenmek zorundadırlar. Ayrıca, ağız parçaları da bir sineği bile parçalayacak güçte değildir. Zehir çengelleri, avı delmeye ve zehir akıtmaya yarar. Uçtaki iğneli kısımları, bir şırınga gibi birer yan delikle biter. Deliğin böyle enjektörvari oluşu, tıkanma tehlikesini önler.
İğne ava girince, zehir bu delikten sızar. Örümcekler, iki keliseri de kullanırlar. Isırdıkları zaman yanyana iki delik olması bu yüzdendir. Keliser, aynı zamanda, delik açma ve küçük cisimleri taşıma işlerine de yarar.

Örümceklerin böceklerden ayrılan birçok özelliği vardır. Böceklerin çoğu kanatlı olduğu halde, örümcekler kanatsızdır. Böceklerde 6 bacak olmasına karşılık örümceklerde 8 bacak vardır.Antenleri olmadığından, ağız önündeki pedipalpler bu görevi üstlenirler. Dış görünüşleri bacağa benzediğinden bunlara duyu bacakları da denir. Üzerleri duyu algılayıcı tüylerle kaplı olup, dokunma, tad alma ve çevreyi koklayıp araştırma gibi görevler yaparlar. Üreme dönemlerinde erkeklerde spermaları biriktirip dişiye aktaran bir kopulasyon (çiftleşme) organı olarak da iş görürler. ve her tehlikeye karşı sperleri vardır. Örümceklerde trakealar (solunum boruları), akreplerde olduğu gibi karın altında kitap akciğerleri tipindedir. Kitap yaprakları şeklindeki deri kıvrımlarından dolayı solunum organları bu adı alır. İki veya dört tane kitap akciğerleri vardır. Eğer örümcekte bunlar iki ise, eksikliği ek solunum boruları ile tamamlanır.

Share
Posted in: , , , Posted on: 22.01.2016

0 yorum:

ZIRAI DON DOLU EROZYON ÇIĞ DÜŞMESİ SU TAŞKINLARI KURAKLIK HORTUMLAR SİS KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA ORMAN YANGINLARI HEYELAN SEL BASKINI YANARDAĞ PATLAMASI DEPREMLER TSUNAMİ TRUF MANTARI KUŞ CENNETİ NEMRUT KRATER GÖLÜ COMBATING DESERTIFICATION

Copyright © 2013 Global Bilgiler. WP Theme-junkie converted by Bloggertheme9
Blogger templates. Proudly Powered by Blogger.