1.01.2016

SERVİLER (CUPRESSUS L.)

Global Bilgiler  /  at  22:46  /  No comments

Aile: Servigiller (Cupressaceae)
Doğal yayılışları, kullanım alanları:
Servi cinsinin, kuzey yarım kürenin sıcak bölgelerinde; Kuzey Afrika, Güney Anadolu, Amerika’nın güneyinde, Meksika’da, Akdeniz Bölgesi’nde, Güney Asya ve Japonya’da 20 ayrı türü, çok çeşitli varyete ve formları vardır. Her dem yeşil, pul yapraklı, bazıları boylu, bazıları da küçük ağaç formunda orman ağaçlarıdır. Çok dayanıklı güzel kokulu odunu akma kanalı içermez. Servi odunu, gemi, bina inşasında, mobilya yapımında kullanıldığı gibi çok güzel bir şömine yakıtıdır. Dünyada yaygın olarak kullanılan makbul bir park bahçe ağacı olup, sıklıkla tercih edilir. Türkiye’de Cuprescus sempervirens‟in (servi) iki varyetesi; C. sempervirens var. pyramidalis (Piramit ya da Ehrami servi)  ve C. sempervirens var. horizontalis (Servi ya da Dallı servi) doğal olarak bulunur. Cupressus arizonica (Arizona servisi) ülkemizin ılıman bölgelerinde; ağaçlandırma sahalarında, park, bahçe ve yol ağaçlandırmalarında yaygın olarak kullanılır. Bunun yanında servi türleri küresel ısınmaya bağlı sıcaklık artışı, artan orman yangınları ve dönemsel kuraklıklar nedeniyle, ormancılık ve peyzaj uygulamalarında gittikçe daha fazla önem kazanmaya başlamışlardır.
Servi (Cupressus sempervirens L.):
Doğal olarak; İran’ın kuzeyi, Anadolu’nun ılıman bölgeleri, Suriye, Lübnan, Filistin, Rodos, Kıbrıs, Girit adalarında bulunur. Romalılar onu tüm Akdeniz bölgesine taşımış ve yaygınlaştırmıştır. Türkiye’de; tüm Akdeniz
Bölgesi’nde, Batı Anadolu’da, Karadeniz kıyı şeridinde yayılır. En geniş doğal ormanları; Antalya dolaylarında bazen saf, bazen de kızılçamla karışık olarak bulunur. 20-30m boylanabilen, gösterişli bir orman ağacıdır. Ülkemizin ılıman bölgelerinde yapılan ağaçlandırma çalınmalarında yaygın olarak kullanılır. Bunun yanında rüzgâr perdesi, toz perdesi, yangın şeridi, ses perdesi tesislerinin de ana ağacıdır. Türkiye’de geleneksel olarak mezarlıklara en fazla dikilen ağaçtır. Olağanüstü dayanıklı, yumuşak ve güzel kokulu odunu geçmişte gemi inşasında, iskele inşasında, su altı inşaatlarında, güve geçirmez sandık ve mobilya yapımında sıklıkla kullanılmıştır. 
Çok estetik bir park ve bahçe ağacıdır. Çok sayıda bireyi peyzaj amaçlı kültüre alınmıştır. Dönemsel kuraklığa çok dayanıklıdır. Kireçli topraklarda yetişebilir. Bu özelliklerinden dolayı Akdeniz ikliminin egemen olduğu yerlerde fakir ve yarı kurak alanların ağaçlandırmasına uygundur. Toprak durumunu göre farklı kök sistemleri geliştirme yeteneğindedir. Hızlı gelişen, endüstriyel ağaçlandırmalar için çok uygun bir türdür. Servi ormanları bulunduğu yetişme ortamında orman yangınlarına en fazla dayanabilen kozalaklı orman ağacıdır. Son yıllarda ağaçlandırma çalışmalarında kullanımı artmaya başlamıştır. Doğal ya da kültür ortamlarında birçok farklı form bariz şekilde göze çarpar. Çeşitli amaçlara göre Türkiye’de ıslah edilmesi gereken önemli türlerin başında gelir. Küresel ısınma bu türün önemini daha da artırmaktadır.
Arizona Servisi (Cupressus arizonica Grene.):

Doğal olarak Meksika ve Arizona’nın dağlık yörelerinde bulunur. Doğal yetişme ortamında 2000 metreye kadar çıkar. Dağınık dallı, 20-25m boylanabilen bir orman ağacıdır. Gümüşi pul yaprakları sayesinde iklim aşırılıklarına biraz daha dayanıklıdır. Türkiye’nin ılıman bölgelerindeki ağaçlandırma çalışmalarında, park ve bahçe tanzimlerinde sıklıkla kullanılır. Açık renkli yumuşak odunu yapacak ve yakacak olarak değerlidir. Çok sayıda kültür çeşidi bulunur.

Share

0 yorum:

ZIRAI DON DOLU EROZYON ÇIĞ DÜŞMESİ SU TAŞKINLARI KURAKLIK HORTUMLAR SİS KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA ORMAN YANGINLARI HEYELAN SEL BASKINI YANARDAĞ PATLAMASI DEPREMLER TSUNAMİ TRUF MANTARI KUŞ CENNETİ NEMRUT KRATER GÖLÜ COMBATING DESERTIFICATION

Copyright © 2013 Global Bilgiler. WP Theme-junkie converted by Bloggertheme9
Blogger templates. Proudly Powered by Blogger.