4.05.2016

SİLAJLIK MISIR YETİŞTİRİCİLİĞİ

Global Bilgiler  /  at  20:00  /  No comments

Global Bilgiler
Hayvan yetiştiriciliği, ancak yem bitkileri ekimi yaptırılarak cazip ve kârlı hale getirilebilir. Ayrıca günümüzde artık iyice belirginleşen kaba yem açığını kapatmanın yollarından biri de tarla alanlarında yem bitkilerinin yetiştirilmesi ve üretilen yem bitkisinin silaj yapılarak saklanmasıdır.

Kaliteli ve verimli olan yem bitkilerinden Silajlık Mısırın ikinci ürün olarak ekilebilmesi, toprak hazırlığının çok kolay olması ve elde edilen ürünün hayvan beslemede silaj olarak değerlendirilmesi ile hayvan beslemede ucuz, kaliteli ve besleyici bir yem elde edilmektedir.

Silajlık mısır tarımında yüksek verim almanın en önemli yolu, doğru yetiştirme tekniklerini uygulamaktır. Örneğin çeşit seçiminde yapılan bir hata diğer yetiştirme teknikleri ile giderilmez. Bu nedenle çeşit seçiminden hasada kadar tüm yetiştirme tekniklerinin eksiksiz olarak bilinmesi ve uygulanması şarttır.

Çeşit Seçimi, Toprak Hazırlığı ve Ekimi

Silajlık mısırda birinci hedef bol yeşil aksam elde etmek olduğu için, tüm yetiştirme tekniklerinde bu amaç göz önünde tutulmalıdır. Bol yeşil aksam elde etmenin ilk yolu doğru çeşit seçimidir. Çeşit seçiminde özellikle tek melez (A+B) çeşitlerine öncelik verilmeli, bunu sırası ile üçlü ve çift melez çeşitler izlemelidir. Tek melezlerin hem tane hem de yeşil ot verimleri üçlü melez ((A+B)*C) ve çift melezlere ((A+B)*(C+D)) göre daha yüksektir. Ancak çeşit seçiminde tek kriter melez özelliği değildir. Aynı zamanda çeşitli bitkisel özellikler de dikkate alınmalıdır. Bitki boyu yüksek, kalın saplı ve dik yapraklı bitkiler tercih edilmelidir. Ülkemizde birçok silajlık ticari mısır çeşidi bulunmaktadır. Kesinlikle kompozit ve sentetik çeşitler veya F2 tohumlukları kullanılmamalıdır. Bu tohumlardan elde edilen bitkiler zaman zaman kısa boylu kalmakta ve verimi düşürmektedir. Çeşit seçiminden sonra en önemli aşama toprak hazırlığı ve ekimdir.

Global Bilgiler
Eğer 1. ürün ekim planlanıyorsa, toprak sonbaharda derin sürülür, ilkbaharda yüzlek sürüm ve tapan yapılır, sonra ekim gerçekleştirilir.

Eğer 2. ürün ekim yapılacaksa, öncü bitki anızının mümkünse az bırakılması toprak hazırlığını kolaylaştırabilir. En çok uygulanan toprak hazırlığı sistemi yüzlek sürüm, tapan ekim ve sulamadır. Bu şekilde bir ekim ile çıkışlar erken sağlanmış olur. Diğer bir metot ise önce toprağı sulayıp, toprak tava gelince yüzlek sürüm, tapan ve ekim yapmaktır. Bu sistemde çıkış daha güvenli olabilir. Ancak bu uygulamada, sulamadan sonra toprağın tava gelmesine kadar bir süre beklemek gerekebilir. Zamanın kısıtlı olduğu durumlarda veya vejetasyon süresinin kısa olduğu yerlerde önce ekim yapmak sonra sulamak bir avantaj sağlayabilir.

Ekim pamuk mibzeri ile yapılabildiği gibi, son yıllarda yaygın şekilde kullanılan pneomatik (havalı) mibzerle de yapılabilir. Havalı mibzerin en büyük avantajı, dekara atılacak tohumluk miktarının hassas şekilde ayarlanmasına olanak sağlar. Tohum iriliğine bağlı olarak dekara 2-2,5 kg tohumluk kullanılmalıdır. Ekimde sıra arası mesafenin 70 cm, sıra üzeri mesafenin 10-12 cm olması yeterlidir. Silajlık mısırda en uygun ekim derinliği küçük tohumlarda 3 cm, iri tohumluklarda ise 5 cm civarındadır.

SULAMA

Mısırda çıkış için gerekli nem sağlandıktan sonra, yaprak sayısı ve bitki boyu arttıkça bitkinin su tüketimi de artar. Çıkış sağlandıktan sonra, iklim, toprak ve bitki faktörlerine bağlı olarak her 10-15 günde bir sulamak gerekir. Mısır aslında suyu ekonomik olarak kullanan bir bitki olmasına karşın, yüksek kuru madde üretiminden dolayı fazla miktarda su tüketir. Bitki oluşturabileceği en yüksek yaprak alanını oluşturduğu tarih ile bunun 3-4 hafta sonrası arasındaki dönem, suya ihtiyacının en yüksek olduğu dönemdir. Diğer bir ifade ile tepe püskülü çıkışından 7-10 gün öncesi ile 15-20 gün sonrası arasındaki dönem suya en hassas olduğu dönemdir. Silajlık mısır üretiminde koçan oranı ve koçanda tane oranı büyük bir öneme sahip olduğundan, tepe püskülü öncesinde yapılacak bir sulamanın verime önemli katkıları bulunabilir. Silajlık mısır yetiştiriciliğinde yeşil aksamın miktarı önemlidir.

Ama hiçbir zaman tane oluşumu da göz ardı edilemez. Çünkü tane olmaksızın kaliteli bir silaj yapılamaz ve silajın hazmolunabilir karbonhidrat oranı azalır.

Gübreleme

Mısır bitkisi, ürettiği toplam kuru maddenin yüksek olması nedeniyle fazla miktarda besin maddesi tüketir. Diğer birçok tarla bitkisinde olduğu gibi en çok Azot (N), fosfor (P) ve potasyuma (K) ihtiyaç duyar. Ancak ihtiyaç duyulan miktarları, toprak yapısına da bağlı olarak farklılık gösterebilir. Uygulanacak gübre miktarı, üreticilerimiz tarafından da sıkça sorulan bir sorudur. Ancak hiçbir zaman kesin bir rakam verilemez. Buna rağmen uygulanacak gübrenin yaklaşık miktarını saptamak için, bir toprak analizi yaptırmak şarttır. Bitkinin tüketeceği besin maddesi miktarından toprakta bulunan miktar çıkarılarak gerekli olan besin maddesi hesaplanabilir. Yapılan araştırmalar 5 ton yeşil ot verimi için mısırın topraktan yaklaşık 23 kg N, 9,5 kg P ve 20 kg K kaldırdığını ortaya koymuştur.

Hasat ve Silolama

Global BilgilerSilajlık bitkilerde hasat zamanı son derece önemlidir. Hasat zamanı ile bitkilerin nem içerikleri, protein ve karbonhidrat oranları arasında sıkı bir ilişki mevcuttur. Kaliteli silaj elde etmenin ilk aşaması, % 65-70'lik bir nem içeriğine sahip, yeşil bitki elde etmektir. Diğer bir ifade ile kuru madde oranı % 27-32 arasında iken en uygun hasat zamanıdır. Tüm bunların sağlanabilmesi için bitkilerin uygun bir dönemde hasadı şarttır. Pratik bir uygulama olarak, silajlık mısır için hasat zamanı hamur olum veya sert hamur olum dönemidir. Yani koçandaki tanelerin üst kısımlarında içe doğru çökmeye başladığı dönemde bitkinin kuru madde içeriği yaklaşık % 30 civarındadır. Bu dönemlerden erken yapılan hasatta nem içeriği yüksek ve karbonhidrat seviyesi düşük bir materyal elde edilir ve silo içerisindeki olgunlaşma gecikir. Eğer hasat çok geciktirilirse, silo içerisinde yeterli sıkışma olamayacağı için hava kalır ve silaj bozulur. Bu nedenlerle silajlık materyalin zamanında hasadı son derece önemlidir.

Hasat, tek sıra veya iki sıra işleyebilen silaj makinesi ile yapılır ve yeşil materyal 2,5-5 cm uzunluğunda parçalar halinde kıyılır.

Share

0 yorum:

ZIRAI DON DOLU EROZYON ÇIĞ DÜŞMESİ SU TAŞKINLARI KURAKLIK HORTUMLAR SİS KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA ORMAN YANGINLARI HEYELAN SEL BASKINI YANARDAĞ PATLAMASI DEPREMLER TSUNAMİ TRUF MANTARI KUŞ CENNETİ NEMRUT KRATER GÖLÜ COMBATING DESERTIFICATION

Copyright © 2013 Global Bilgiler. WP Theme-junkie converted by Bloggertheme9
Blogger templates. Proudly Powered by Blogger.