21.01.2017

Toprağın Önemi

Global Bilgiler  /  at  20:17  /  No comments

Global Bilgiler
Toprak, ayrıntılı tanımından da anlaşılacağı üzere bütün biyolojik varlıklar için vazgeçilmez bir yaşama ortamı, doğal bir mekandır.

Toprağın önemini başlıca; Tarımsal, Endüstriyel, Ekonomik ve Ulusal olmak üzere dört grup altında açıklamak mümkündür:

 Toprağın Tarımsal Önemi
Daha ilk çağlardan beri anlaşılmış olup, arkeolojik araştırmalar toprağın ilk insanlar tarafından bitki yetiştirmek amacıyla kullanılmasının milattan en az 8000 yıl önce başladığına işaret etmektedir. Toprak uzun süre herhangi bir ıslah işlemi ve madde ilavesi yapılmadan kullanılmıştır. İnsanların toprağa yaptığı ilk müdahale sulama, ikincisi gübrelemedir (M.Ö.4000). İlk ıslah işlemi ise teraslamadır (M.S.600). Günümüz koşullarında toprak bitkisel üretim için hala vazgeçilmez bir yetiştirme ortamı olarak önemini sürdürmektedir.

Toprağın Endüstriyel Önemi
Toprağın endüstriyel önemi de eski çağlardan beri farkedilmiş, günlük yaşamda kullanılan ilk ev ve mutfak gereçleri topraktan yapılmıştır. Günümüzde topraklar tuğlakiremit, seramik, porselen ve cam sanayiinin temel hammadde kaynağını oluşturmaktadır. Öte yandan hemen bütün sanayi kuruluşlarının fiziksel varlıklarına durak yeri ve mekan olanağı sağlamaktadır.

Toprağın Ekonomik Önemi
Toprağın ekonomik önemi, gün geçtikçe artmaktadır. Bütün yeraltı servetlerinin yatağı olarak toprak her türlü sanayiinin temel dayanağını, taşınmaz mal olarak da zenginlik ve servetin gerçek kaynağını oluşturmaktadır. Artan nüfusa ve gittikçe kıtlaşan miktarına bağlı sağlamaktadır.

Toprağın Ulusal Önemi
Toprağın ulusal önemi bakımından, belki de en az söz söylenmesi gereken toplum Türk Ulusu’dur. Türkler tarihleri boyunca imparatorluklar kurmuş, toprak kazanma uğruna kan döküp can vermişlerdir. Asker bir ulus olarak, Türk İnsanı’nın gönlünde ve gözünde toprak kutsaldır, mahremdir, onun bir karışına bile hiç kimse dokunamaz.

Toprağın askeri açıdan önemi ise her türlü açıklamanın üstündedir.

Share

0 yorum:

ZIRAI DON DOLU EROZYON ÇIĞ DÜŞMESİ SU TAŞKINLARI KURAKLIK HORTUMLAR SİS KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA ORMAN YANGINLARI HEYELAN SEL BASKINI YANARDAĞ PATLAMASI DEPREMLER TSUNAMİ TRUF MANTARI KUŞ CENNETİ NEMRUT KRATER GÖLÜ COMBATING DESERTIFICATION

Copyright © 2013 Global Bilgiler. WP Theme-junkie converted by Bloggertheme9
Blogger templates. Proudly Powered by Blogger.