4.01.2016

Toprak Ana Materyali

Global Bilgiler  /  at  15:52  /  No comments

Toprağın meydana geldiği materyale toprak ana materyali veya sadece toprak materyali adı verilmektedir. Bir çok toprak bilginleri toprak ana materyalini C horizonun olarak tanımlarlar. Fakat bu, bazı hallerde doğru olabildiği gibi bir çok hallerde de bizi hatalı yargılara götürebilir. Örneğin, serin ve yağışı bol olan podzolik toprak bölgesinde toprak horizonlarını ve dolayısıyla C horizonunun ayırt etmek kolaydır. Buna karşılık ılıman bölgelerdeki topraklarda ve özellikle toprakların tortul materyalden meydana geldiği oluşumlarda C horizonunu ayırt etmek güçtür. Bu nedenle biz Jenny’nin tarifine uyarak toprak ana materyalini, toprak sisteminin başlangıç safhasıdır diye tanımlayacağız.
Toprak ana materyali, üzerinde toprağın oluştuğu gevşemiş kaya veya az çok jeolojik ayrışmaya uğramış tortul ya da kümüloz (birikmiş organik) materyalden ibarettir. Toprak ana materyali deyimi yanında bir de “ana kaya” terimi vardır. Ana kaya, toprak ana materyalini meydana getiren kaya olarak tanımlanabilir. Tabiatta topraklar daima yerinde parçalanmaya uğramış kayalar üzerinde oluşmazlar. Çeşitli etkenlerin etkisiyle kayalar ayrışır ve parçalanır.
Akarsular, rüzgârlar ve buzulların etkisiyle bazı yerlerde birikirler. Bu olaylara jeolojik aşınma, taşınma ve birikme diyebiliriz. Bu şekilde birikmiş materyal üzerinde de toprak oluşu başlayabilir. Bu durumda toprağı oluşturan madde taşınmış materyalden ibarettir. Doğada toprak oluşumu şu sırayı izler :
Toprak ana materyali toprakların oluşumuna etki yapan faktörlerden sadece biridir.
Fakat bu, başlı başına bağımsız bir faktör olarak kabul edilemez. Ancak bunun etkisi, iklim, topografya, organizma ve zaman faktörleri ile birlikte düşünülmelidir. Bu sayılan faktörlerden biri veya birkaçı hakim etkiye sahiptir. Bu nedenle aynı ana materyalden her zaman aynı topraklar meydana gelmez. Dünyanın değişik yerlerinde benzer ana materyalden çok farklı topraklar meydana gelmektedir.
Toprak biliminin ilk dönemlerinde ana materyalin jeolojik ve petrografik yapısı, toprakların sınıflandırılmasında esas olarak alınmıştır. Daha sonra toprak oluşu üzerine iklimin etkisi ve iklime göre toprak sınıflandırılması önerileri ortaya atılınca, jeolojik sistem değerini kaybetmiştir. Bununla beraber bugün bile oldukça homojen iklim ve vejetasyona (bitki örtüsü) sahip bölgelerde ana materyal esasına göre sınıflama kullanılmaktadır. Mesela, “glasiyal topraklar”, “kireç toprakları” ve “bazaltik topraklar” terimleri geniş ölçüde kullanılmaktadır.
 Toprak Ana Materyalinin Sınıflandırılması
Topraklar esas itibariyle iki çeşit materyalden meydana gelmiştir :
A. Mineral Ana Materyal (kayalar ve mineraller)

B. Organik Ana Materyal 

Share
Posted in: , Posted on: 4.01.2016

0 yorum:

ZIRAI DON DOLU EROZYON ÇIĞ DÜŞMESİ SU TAŞKINLARI KURAKLIK HORTUMLAR SİS KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA ORMAN YANGINLARI HEYELAN SEL BASKINI YANARDAĞ PATLAMASI DEPREMLER TSUNAMİ TRUF MANTARI KUŞ CENNETİ NEMRUT KRATER GÖLÜ COMBATING DESERTIFICATION

Copyright © 2013 Global Bilgiler. WP Theme-junkie converted by Bloggertheme9
Blogger templates. Proudly Powered by Blogger.