10.03.2016

TOPRAK TEKSTÜRÜ (TOPRAK BÜNYESİ)

Global Bilgiler  /  at  14:12  /  No comments

selim şahin
TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYE)

 Bir toprak kütlesi içerisindeki bireysel taneciklerin yüzde oranları.
 Kum, silt ve kilin nispi miktarları
 Toprak taneleri: Primer ve sekonder (kümeler),
 Primer toprak taneleri: Birbirine yapışmamış kum, silt, kil parçacıkları,
 Sekonder toprak taneleri: Primer tanelerin çeşitli bağlayıcı maddelerle bağlanması (toprak doğal kümesi-ped, toprak işleme sonucu oluşan kümeler-kesek)
 Primer tanelerin
 2 mmden büyük olanlar Çakıl ve Taş (İSKELET)
 2 mmden küçük olanlar: Kum, silt, kil (TOPRAK FRAKSİYONU)

Mineral parçacığın çapı küçüldükçe, 1 g toprakta bulunan miktar ve yüzey alanları artar
(besin madde ve su tutma gücü artar)
Parçacık büyüklüğü ile yüzey alanı arasında önemli ilişki

HAFİF BÜNYELİ TOPRAKLAR

· Kum gibi iri parçacıklardan oluşan topraklar
· Su tutma kapasiteleri düşük, sızdırma kapasiteleri yüksek.

AĞIR BÜNYELİ TOPRAKLAR

· Kil gibi küçük parçacıklardan oluşan topraklar,
· Su tutma kapasiteleri yüksek, sızdırma kapasiteleri düşük.
· Plastiklik ve yapışkanlık fazla (işlenmeleri güç).

MEKANİK ANALİZ

 Toprağı fraksiyonlarına ayırma yüzde oranlarını tespit etme işlemi.
Analizde mutlaka,
 OM (yapıştırıcı), -Hidrojen peroksit ile uzaklaştırma
 Serbest demir ve alüminyum oksit (yapıştırıcı),
 Ca, Mg gibi iyonlar (kümeleşme yapan) uzaklaştırılmalı – seyreltik asitlerle yıkama veya disperse edici sodyum hidroksit, sodyum hekzameta fosfat vs maddeler

DİSPERSİYON: Toprak agregatlarının kum, silt ve kil parçacıklarına ayrılması.

MEKANİK ANALİZ YÖNTEMLERİ:
· Çökeltme,
· Hidrometre
· Pipet,
· Kühn,
· Sürükleme.

Eleme, 50 μm’e kadar
l Çöktürme
– Hidrometre yöntemi
– Pipet yöntemi

Hidrometre yöntemi
l %5 lik toprak-su solüsyonunu iyice çalkalayın l 40. sn de hidrometre ile yoğunluk (I.okuma) ve sıcaklık okuyun. %Kil+Silt= (Düzeltilmiş 40. sn okuması/ FKT)x100

• 2. saatte hidrometre ile yoğunluk (II.okuma) ve sıcaklık okuyun. % Kil = (Düzeltilmiş 2h okuması /FKT) x 100
• % silt %Silt= 100 – [(% kum) + (% kil)] Hidrometre yöntemi

Toprak Bünye Sınıfları
• Kum
• Tınlı kum
• Kumlu tın
• Tın
• Siltli tın
• Silt
• Kumlu killi tın
• Killi tın
• Siltli killi tın
• Kumlu kil
• Siltli kil
• Kil

USDA ( ABD Tarım Bakanlığı)
2
1
0,5
0,25
0,1
0,05
0,002

çok kaba kum

Kaba kum
orta kum
ince kum
çok ince kum

silt
kil


 IUSS ( Uluslararası Toprak Bilimi Birliği)
2,0
0,2
0,02
0,002

Kaba kum
İnce kum
Silt
Kil


Toprak Bünyesi İle Önemli Toprak Özellikleri Arasındaki İlişki

İnce Bünyeli Topraklar
(Ağır-Killi Topraklar)

Orta Bünyeli
Topraklar
(Tınlı)

Kaba Bünyeli Topraklar
(Kaba Kumlu Topraklar)

Su Tutma Kapasitesi Büyük
Tarım arazileri olarak en elverişli topraklardır.
Fiziksel ve kimyasal özellikleri, kültürel önlemlerle her iki tarafa doğru değiştirilebilir.
Su Tutma Kapasitesi Düşük
Su Geçirgenliği Kötü
Su Geçirgenliği İyi
Çok Bağlı ( Kompakt)
Çok Az Yıkanır
Az Bağlı (Teksel)
Çok Kolay Yıkanır
Bitki Besin Maddesi Zengin
Kimyasal Özellikleri İyi
Bitki Besin Maddesi Fakir
Kimyasal Özellikleri Kötü
Fiziksel Özellikleri Kötü
Geç Isınır, Geç Tava Gelinir,
İşlenmesi Güç
Fiziksel Özellikleri Kötü
Erken Isınır, Erken Tava Gelir,
İşlenmesi Kolay
Mutlak çayır ve mer'a arazileridir.
Kimyasal özellikleri iyi, fiziksel özellikleri
kötü olan arazilerdir.
Mutlak orman arazileridir.
Fiziksel özellikleri iyi, kimyasal özellikleri
kötü olan topraklardır.

 Elle Tekstür Tayini
Toprak tekstürünün tayini laboratuar şartlarında yapılır ancak arazi şartlarında hemen teşhis yapmak gerekebilir.

Bu amaçla bir miktar toprak orta derecede nem düzeyine getirilip, daha sonra baş ve işaret parmakları arasında ovulur.

Bu ovma sırasında kum zımpara etkisi yapar. Şekillenmez ve eli kirletmez.

Silt elde kadife hissi verir az şekillenir

Kil ise sabun hissi verir, yapışır ve şekillenir. Tamamen uygulamayı yapan kişinin tecrübesine bağlı olarak eldeki toprağın yaklaşık olarak kumlu mu, tınlı mı yoksa killi mi olduğu kestirilebilir.

Tekstür
 KİL, plastik ve iyi şekil alma özelliğine sahiptir ve elde iyi şekil alabilen sakız hissi bırakır.

 SİLT, fraksiyonu yumuşaktır, elde unsu ve kadife hissi bırakır.

 KUM fraksiyonu taneli ve pürüzlüdür, elde zımpara hissi bırakır. Kum miktarını daha sağlıklı
tahmin etmek için toprak örneği daha fazla sulandırılır.

 Sonuçta toprağın TEKSTÜR ÜÇGENİ’ndeki tekstür sınıfı belirlenir.

Share

0 yorum:

ZIRAI DON DOLU EROZYON ÇIĞ DÜŞMESİ SU TAŞKINLARI KURAKLIK HORTUMLAR SİS KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA ORMAN YANGINLARI HEYELAN SEL BASKINI YANARDAĞ PATLAMASI DEPREMLER TSUNAMİ TRUF MANTARI KUŞ CENNETİ NEMRUT KRATER GÖLÜ COMBATING DESERTIFICATION

Copyright © 2013 Global Bilgiler. WP Theme-junkie converted by Bloggertheme9
Blogger templates. Proudly Powered by Blogger.