1.03.2016

YEMEKLE, YİYECEKLE İLGİLİ ATASÖZLERİ VE DEYİMLER

Global Bilgiler  /  at  23:26  /  No comments

atasözü
 1. Abdalın karnı doyunca gözü pabucundadır. 
 2. Aça dokuz yorgan örtmüşler, yine uyuyamamış. 
 3. Acıkan doymam, susayan kanmam sanır. 
 4. Aç ayı oynamaz. 
 5. Açın karnı doyar, gözü doymaz. 
 6. Açlık ile tokluğun arası yarım yufka. 
 7. Aç ne demez tok ne yemez. 
 8. Aç yanında hamur teknesi kurcalanmaz. 
 9. Ağız yer yüz utanır. 
 10. Ahmak misafir ev sahibini ağırlar. 
 11. Aşını, eşini, işini bil. 
 12. Azıcık aşım kaygısız başım. 
 13. Az yiyen az uyur, çok yiyen güç uyur. 
 14. Bir yemem diyenden kork, bir oturmam diyenden. 
 15. Bir yemem diyenden kork, bir yerim diyenden. 
 16. Can boğazdan gelir. 
 17. Çağrılan yere erinme, çağrılmayan yere görünme. 
 18. Düğün aşıyla dost ağırlanmaz. 
 19. Göz gördüğünü, ağız yediğini ister. 
 20. İşten artar, dişten artmaz. 
 21. Kalbin yolu mideden geçer. 
 22. Lokma karın doyurmaz, şefkat artırır. 
 23. Misafir kısmeti ile gelir. 
 24. Misafir umduğunu değil bulduğunu yer. 
 25. Su küçüğün sofra büyüğün. 
 26. Tatlı ye tatlı söyle. 
 27. Acıyan uyumuş, acıkan uyumamış 
 28. Aç anan ise kaç 
 29. Açın üzerine dokuz yorgan örtmüşler, yine uyuyamamış 
 30. Aç it furun deler 
 31. Aç ayı oynamaz 
 32. Aç kurt aslana saldırır 
 33. Aç tavuk kendini buğday ambarında sanır 
 34. Açın nazarı ekmekçiyi kurutur 
 35. Aç ne yemez tok ne demez 
 36. Acıkan ne olsa yer acıyan ne olursa der 
 37. Aç ne yemez çıplak ne giymez 
 38. Aç doymam tok acıkmam sanır 
 39. Acı ıgratma toku söyletme 
 40. Açlık ile tokluğun arası yarım yufka 
 41. Açın gözü ekmek teknesinde 
 42. Aç gezmekten tok gezmek yeğdir 
 43. Acıkan doymam susayan kanmam sanır 
 44. Ağır kazan geç kaynar 
 45. Ağızdan burun yakın kardaştan karın yakın 
 46. Avrat var arpa unundan aş yapar avrat var buğday unundan keş yapar 
 47. Aş taşınca kepçeye paha yetmez 
 48. Aşını, eşini, işini bil 
 49. Akşamdan akşama bir tas çorbası mı gelir? 
 50. Akşam aşından bir gelin ölmüş 
 51. Analar taş yesin yarımşardan beş yesin 
 52. Aylak sirke baldan tatlıdır 
 53. Ayranım ekşi diyen olmaz 
 54. Ayran içtik ayrı düştük 
 55. Az ye de bir hizmetkâr tut 
 56. Azığı tükenmez yiğit olmaz 
 57. Ahmak toplamış akıllı yemiş 
 58. Ahmak misahr ev sahibini ağırlar 
 59. Asıl azmaz bal kokmaz kokarsa ayran kokar onun da aslı yoğurt 
 60. Balcıya pekmez satılmaz 
 61. Bal tutan parmağını yalar 
 62. Bal bal demekle ağız tadlanmaz 
 63. Bir şinik çavdarı var, baş değirmene gider 
 64. Bir yi de (ye de) bin şükret 
 65. Biri yer biri bakar kıyamet'ondan kopar 
 66. Biz ondan yoğurt umarız o bizden ayran 
 67. Boğazı büyük olanın dostu olmaz 
 68. Boğaz tokluğuna hizmet, parasız pulsuz himmet, nerede o bolluk? 
 69. Boğaz yediğini istemez de, göz gördüğünü ister 
 70. Bugün bulur bugün yeriz yarın Hakk'a kerim deriz 
 71. Bulamaçtan dönen kaşığın sapı kırılsın 
 72. Canı kaymak isteyen camızını cebinde taşır 
 73. Can boğazdan gelir 
 74. Can pekmezden tatlı 
 75. Çarşıdan azıklı tamburu bozuklu 
 76. Çavdar unundan baklava olmaz 
 77. Çingene ciğer pişirir yimeden karnını şişirir 
 78. Çingene evinde kaymak olur mu? 
 79. Çiğ yemedim ki karnım ağrısın 
 80. Çobanın gönlü olsa tekeden süt çıkarır 
 81. Çocuğun yediği helal giydiği haram 
 82. Çömlek taşa dokunursa vay çömleğin haline, taş çömleğe dokunursa yine vay çömleğin haline 
 83. Çömlekçi kırık saksıdan su içer 
 84. Daddırma kara geline dadarsa yine gelir 
 85. Dağdan inme yörük ne erik bilir ne koruk 
 86. Dede yedikleri evde 
 87. Dibi görünmeyen kaptan su içme 
 88. Dipsiz kile boş ambar 
 89. Dimyat a giderken evde ki pirinçten oldu 
 90. Doğduğun yere bakma doyduğun yere bak 
 91. Düğün aşıyla dost kazanır 
 92. Ekmekten kaşık olur ama her yoğurdun hakkına göre değil 
 93. Ekmek çiğnemeyince yutulmaz 
 94. Ekmeğin büyüğü hamurun çoğundan olur 
 95. Ekmeği ekmekçiye ver yarısını yerse helâl olsun 
 96. Ekmeğe mama der çöpe kama der 
 97. Ekmek dizde iman yüzde 
 98. Ekmeğini it yer yakasını bit yer 
 99. Ekmeği yidin gözün pabuçta 
 100. Ekmeği kana doğrayıp yiyorum 
 101. Ekmeğini taştan çıkarır 
 102. Ekmek verenin elini koparır 
 103. Er olan ekmeğini taştan çıkarır 
 104. Er ekmeği meydan ekmeği 
 105. Erine göre bağla başını, tencereye göre kaynat aşını 
 106. Eşek hoşaftan ne anlar 
 107. Evvel taam sonra kelâm 
 108. Evinde ekmeğini yer, ilin damında ürür 
 109. Et ile deri yemek ili diri 
 110. Et ekmek üzerinde yaraşır 
 111. Et giren yere dert girmez 
 112. Et kanlı yiğit canlı 
 113. Eti kanıyla ciğeri canıyla 
 114. Emek olmayınca yemek olmaz 
 115. Elin kazanıyla aş kaynamaz 
 116. Elden gelen öğün olmaz, o da vaktinde bulunmaz 
 117. Farzdan evvel farz var namazdan evvel boğaz var 
 118. Fazla aş ya karın ağrıtır ya baş 
 119. Felek kimine kavun yedirir, kimine kelek 
 120. Güzellik ekmeğe sürülüp yenilmez 
 121. Hamurdan artar çamurdan artmaz 
 122. Hatır için her halt yenilmez 
 123. Hanım kırarsa kaza, hizmetçi kırarsa hata 
 124. Hastaya karpuz mu sorulur? 
 125. Hasım ile ye iç de alış veriş yapma Helva şakırtısı değil bu dayak şakırtısı 
 126. İmam evinde aş, ölü gözünde yaş olmaz 
 127. İnanma dayına ekmek al yanma 
 128. ipe un serme 
 129. Irgat gibi kazan, bey gibi ye 
 130. Kadın eli kaşık sapından kabarır 
 131. Karnının doymayacağı yerde karnım aç deme 
 132. Karnın acıktı katığı niynen, uykun geldi yastığı niynen 
 133. Karın kardeşten yakındır 
 134. Karnın ağrırsa eğir kökü (kızılcık) ye 
 135. Kar susuzluk almaz 
 136. Kavurga karın doyurmaz 
 137. Kavurga yer kaburga yedim diye bıyığını siler 
 138. Kaşık ile pilav verir, sapıyla gözünü çıkarır 
 139. Kışın ekmeksiz yazın gömleksiz yola çıkma 
 140. Komşudan huy kapan ayranına su katar 
 141. Kuş var eti yenir, kuş var et yedirilir 
 142. Kokmuş ete sinek çok konar 
 143. Kahvenin yüzü kara ama yüzü ağartır 
 144. Konuk umduğunu değil bulduğunu yer 
 145. Köpeğin ahmağı baklavadan pay umar 
 146. Kesesine güvenen her gün baklava börek yer 
 147. Kimse yoğurdum kara demez 
 148. Laf ile peynir gemisi yürümez 
 149. Lâf ile pilav pişmez 
 150. Lâf ile pilav pişir, deniz kadar yağı benden Lezzetsiz çorbaya tuz kar etmez 
 151. Malın iyisi boğazdan geçer 
 152. Mecliste dilini sofrada elini kısa tut 
 153. Nerede aç oradan kaç, nerede iş ora yanaş 
 154. Nerede börek orada gerek 
 155. Ne benden sana bazlama ne senden bana gözleme 
 156. Ne çiğ yedim ne karnım ağrır 
 157. Ne şiş kızarsın ne kebap yansın 
 158. Ne yer ne yedirir 
 159. Oğlan yedi oyuna gitti, çoban yedi koyuna gitti 
 160. Oğlan ağlar derdi çörek 
 161. O bağda, bağ dağda tava delik iş yağda 
 162. Ödünç yiyen kesesinden yer 
 163. Öksüze acıyan çok olur da bir dilim ekmek veren bulunmaz 
 164. Önce bol bol ye sonra bel bel bak 
 165. Oneği yiyen sonrağı dağıtır 
 166. Pişmişte cici var pişmedikte böcü var 
 167. Pişmiş paça gibi sırıtma 
 168. Pilava gelince diş atar işe gelince kıç atar 
 169. Pilavdan dönenin kaşığının sapı kırılsın 
 170. Sana vereyim bir öğüt kendi ununu kendin öğüt 
 171. Sarmaşığın sıkısından seyreği yeğdir 
 172. Sap sararır, saman kabarır ölçek getirir kara haberi 
 173. Sakla samanı gelir zamanı, bir karış kar yağdırır kiraz zamanı 
 174. Sakla beni var iken, bulunayım sonra yok iken 
 175. Saygısız kasap ne bıçak bilir ne masat 
 176. Sizde yiyelim içelim bizde kopalım geçelim 
 177. Senin derdin ayranda benim derdim Meryem de 
 178. Senden yumurta alan sarısını bulmaz 
 179. Soğan ekmedim acısını çekmedim 
 180. Sofrada elini mecliste dilini kısa tut 
 181. Sofrada oturanın karnı doysun 
 182. Softa soğan yemez bulsa kabuğunu komaz 
 183. Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer 
 184. Sütlüyü sıradan çıkarmazlar 
 185. Suyu gölden ekmeği elden 
 186. Su testisi su yolunda kınlır 
 187. Su küçüğün sofra büyüğün 
 188. Su susamışa verilir 
 189. Şapla şeker bir değil 
 190. Şaraptan bozma sirke keskin olur 
 191. Tatlıya yakışmaz soğan, dayısını beğenmez yeğen 
 192. Tatsız çorbaya tuz, akılsız kafaya söz kar etmez 
 193. Taş atana sen ekmek at 
 194. Tuz ekmek hakkı bilmeyen akıbet gözden çıkar 
 195. Toku gönüllemek zor olur 
 196. Tok ne bilir açın halinden, aç ne bilir tokun halinden 
 197. Tıngır elek tıngır saç elim hamur karnım aç 
 198. Tekkeyi bekleyen çorbayı içer 
 199. Ucuz etin yahnisi kara olur 
 200. Unun yoksa bazlamaya yağın yoksa gözlemeye 
 201. Unumu eledim eleğimi astım 
 202. Unu var ünü yok 
 203. Var evi kerem evi yok evi elem evi 
 204. Ver yesin ört yatsın bekle canı çıksın 
 205. Ver ekmekçiye buğdayı yerse de helâl olsun 
 206. Yazın ayransız kışın yorgansız olmaz 
 207. Yağsız peynir de tuzsuz yenmez 
 208. Yağ ile yavşan yenir 
 209. Yavan etin yavan çorbası olur 
 210. Yemek emek ister 
 211. Yoğurdu yumruğuyla yer 
 212. Zahirenin ambarı sabanın ucundadır 
 213. Zemheride yoğurt yiyen cebinde ineğini taşır 
 214. Zengin helvasını balla pişirir, züğürt derman için pekmez bulamaz 
 215. Zeytin ekmek hazır yemek 
 216. Zurnacının karşısında limon yenilmez 
 217. Züğürtlük demir leblebidir yenilmez, ateşten gömlektir giyilmez

Share

0 yorum:

ZIRAI DON DOLU EROZYON ÇIĞ DÜŞMESİ SU TAŞKINLARI KURAKLIK HORTUMLAR SİS KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA ORMAN YANGINLARI HEYELAN SEL BASKINI YANARDAĞ PATLAMASI DEPREMLER TSUNAMİ TRUF MANTARI KUŞ CENNETİ NEMRUT KRATER GÖLÜ COMBATING DESERTIFICATION

Copyright © 2013 Global Bilgiler. WP Theme-junkie converted by Bloggertheme9
Blogger templates. Proudly Powered by Blogger.