12.03.2016

Yemekle İlgili Ayetler

Global Bilgiler  /  at  02:17  /  No comments

Ey insanlar bütün yeryüzündeki nimetlerimden helal ve temiz olmak şartıyla yiyin. (Bakara 168)

Ey iman edenler, size kısmet ettiğimiz rızıkların hoşlarından yiyin ve Allah?a şükredin. (Bakara 172)

O? size, hayvan ölüsü, kan, domuz eti ve Allah?tan başkasının adına kesilenin yenmesini yasakladı. (Bakara 173)

Size şunlar haram kılındı; Ölü, kan, domuz eti, Allah?tan başkasının adına kesilen, boğulmuş, vurulmuş, yuvarlanmış, süsülmüş, yırtıcı hayvanlar tarafından yenmiş olup da henüz canlı iken kesmedikleriniz, dikili taşlar üzerinde boğazlananlar ve zarlarla kısmet paylaşmanız. Bunlar birer yoldan çıkıştır. Bu gün kafirler, dininizi söndürebilmekten ümitlerini kestiler; onlardan korkmayın, yalnız benden korkun! İşte bu gün dininizi kemale erdirdim, üzerimizdeki nimetimi tamamladım ve size din olarak Müslümanlığa razı oldum. Her kim aşırı açlık durumunda çaresiz kalır da günaha eğilim maksadı olmaksızın, onlardan yemek zorunda olursa, elbette Allah bağışlayandır, merhamet sahibidir. (Maide 3)

Sana kendilerine neyin helal edildiğini soruyorlar. De ki: Size bütün temiz nimetler helal edildi. Allah?ın size öğrettiği şekilde eğiterek yetiştirdiğiniz avcı hayvanların, size tutuverdiklerinden yiyin ve üzerine besmele çekin. Allah?tan korkun; Çünkü Allah, hesabı çabuk görendir. (Maide 4)

Bu gün temiz nimetler size helal edildi. (Maide 5)

Ey iman edenler, Allah?ın size helal kıldığı hoş nimetlerini, kendinize haram kılmayın (Maide 87)

Allah?ın size verdiği rızklardan helal ve temiz olarak yiyin. (Maide Suresi 88)

Hem Allah?ın size rızk olarak verdiği nimetlerden helal ve temiz olarak yiyin, hem de kendisine inanmış olduğunuz Allah?tan korkun. (Maide 88)

Deniz avı ve onu yemek, size ve yolculukta olanlarınıza yiyecek olmak üzere helal kılındı. (Maide 96)

Size Kuran?da okunup bildirilenlerin dışındaki bütün hayvanların etinden yemekhelal kılınmıştır. (Hac 30)

(Sizin için) Tur-i Sina?da yetişen bir ağaç meydana getirdik ki, bu ağaç hem yağ (zeytinyağı) ve hem de yiyenlerin ekmeğine katık edecekleri (zeytini) verir. (Müminun Suresi 20)

Allah?ın size verdiği rızklardan, helal ve hoş olarak yiyin de Allah?ın nimetine şükredin. (Nahl 114)

Gerçekten size sağmal hayvanlarda da bir ibret vardır. Biz, size onların karınlarındaki fışkı ile kan arasından, lezzetli ve içenlerin boğazlarından kolayca kayıp giden halis bir süt içiriyoruz. (Nahl 66)

Rabbin bal arısına da şöyle vahyetti: Dağlardan, ağaçlardan ve insanların kuracakları kovanlardan göz göz evler edin. Sonra bütün meyvelerden ye ve Rabbinin kolay kıldığı yollara koy. İçlerinden çeşitli renklerde bir içecek çıkar ki onda insanlar için şifa vardır. Şüphesiz ki bunda düşünen bir topluluk için büyük bir ibret vardır. (Nahl 68 ? 69 )

Hurma ve üzüm ağaçlarının meyvelerinden de hem içecek, hem de güzel bir yiyecek çıkarırsınız. Şüphesiz ki bunda aklını kullanan bir topluluk için kesin bir ibret vardır. (Nahl 67)

Yiyiniz, içiniz fakat ısraf etmeyiniz, çünkü Allah ısraf edenleri sevmez. (Araf 31)

"Rabbin bal arısına, dağlardan, ağaçlardan, ve (insanlardan senin için yapacakları) çardaklardan evler (kovanlar) edin, sonra meyve (ve çiçek) lerin her birinden ye de Rab'binin - bal imâlinde öğrettiği ve - kolaylıklar gösterdiği yaylım yollarına git" diye ilham etti. Onların karınlarından (ağızlarında)) çeşitli renklerde şerbet (Bal) çıkar ki, ondan insanlar için şifâ vardır. îşte bunda da tefekkür edecek bir zümre için elbette bir âyet vardır. (En - Nahl suresi ayet: 68 - 69)

"Deki: Suyunuz yere batarsa, söyleyin size kim lemiz bir su kaynağı getirebilir" (Sure - i Mülk, Âyet: 30)

"... Yahut suyunu çeker bir daha bulamazsın." (Sure - i Kehf, Âyet: 32-42

"Ey insanlar, yeryüzünde bulunan helâl ve temiz şeylerden yeyin, şeytanın adımlarına uymayın. Şüphesiz ki o, sizin için apaçık bir düşmandır." ("A'raf Sûresi Âyet: 168)

"Ey imân edenler, size rızık olarak verdiğimiz şeylerin temiz olanından yiyin. Allah'a şükredin, eğer ona kulluk ediyorsanız. ("A'raf Sûresi Âyet: 93)

"O, size ölüyü, kam, domuz etini, Allah'tan başkası için kesileni, haram kılmıştır." ("A'raf Sûresi Âyet: 173)

"Sana, kendilerine neyin helâl kılındığım soruyorlar. De ki (size bütün iyi ve temizler helâl kılındı. Allah'ın size öğrettiği ile alıştırıp öğrettiğiniz avcı hayvanların sizin için tuttuklarını yiyin ve üzerine Allah'ın adım amn. Ve Allah'tan sakının, muhakkak ki, Allah hesabı çabuk görendir." ("A'raf Sûresi Âyet: 5)

"Ey iman edenler, Allah'ın size helâl ettiği iyi ve temiz şeyleri kendinize haram kılmayın ve haddi aşmayın. Çünkü Allah haddi aşanları sevmez." (A'raf Sûresi Âyet: 87)

"Allah'ın size verdiği rızıktan helâl ve temiz olarak yeyin. Sizin kendisine iman etmiş olduğunuz Allah'tan korkun." (A'raf Sûresi ayet: 88)

"Üzerine Allah ın adı anılmış olanlardan yiyin; tabii, onun Âyetlerine inananlardan iseniz. (A'raf Sûresi ayet: 118)

"Üzerine Allah'ın adı anılmayanlardan yemeyin. Çünkü bu bir fısktır. Doğrusu şeytanlar sizinle mücadele etmeleri içir kendi dostlarına telkinde bulunurlar. Şayet onlara itaat ederseniz şüphesiz ki, siz de müşrikler olursunuz." (A'raf Sûresi ayet: 121)

"Artık Allah'ın size rızık olarak verdiği şeylerden helâl ve temiz olarak yiyin. Eğer ona kulluk edecekseniz Allah'ın ni'metine şükredin. (A'raf Sûresi ayet: 114)

"Sizin için hayvanlarda da Âyetler vardır. Size, onların karınlarındaki fışkı ile kan arasından; içenlerin boğazından kolaylıkla geçen dupduru süt içiririz." (A'raf Sûresi ayet: 66)

"Hurma ağaçlarının meyvelerinden ve üzümlerden şerbet, şira ve güzel rızık elde edersiniz. Aklı eren topluluklar için bunda âyet vardır." (A'raf Sûresi ayet: 67)

"O, size ancak ölüyü, kanı, domuz etini, bir de Allah'tan başkası için kesilmiş olam haram kıldı. Darda kalan, aşırı gitmemek ve başkasımn hakkına el uzatmamak şartıyla bunun dışındadır. Şüphesiz ki Allah, gafur'dur, rahim'dir." (A'raf Sûresi ayet: 115)

"Tâ ki kendi menfaatlarını bilsinler ve Allah'ın onlara nzık olarak verdiği hayvanları belli günlerde kurban ederken O'nun adını ansınlar. Siz de bunlardan yiyin, çaresiz kalmış yoksulu da doyurun." (A'raf Sûresi ayet: 88)

"İşte böyle! Kim Allah'ın yasaklarına saygı gösterirse Rabbi katında bu onun iyiliğine-dir. Size bildirilegelenlerden başka tüm hayvanlar helâl kılınmıştır. O halde murdardan, putlardan kaçının ve yalan sözden çekinin. (A'raf Sûresi ayet: 30)

"Yiyiniz, içiniz, fakat israf etmeyiniz. Çünkü Allah israf edenleri sevmez." (A'raf Sûresi ayet: 31)

"Ey imân edenler, içki, kumar, putlar ve fal okları ancak şeytan işi pisliklerdir. Bunlardan kaçınınız ki,felâha eresiniz." (A'raf Sûresi ayet: 90)

"Şeytan ancak içki ve kumar yüzünden aranıza düşmanlık ve kin sokmak ve sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçersiniz değil mi?" (A'raf Sûresi ayet: 91)

"Müttakilere va'dolunan cerınet böyledir. Orada temiz su ırmakları, tadı bozulmayan süt ırmakları, içenlere zevk veren şarab ırmakları ve süzme bal ırmakları vardır. Orada meyvelerin her çeşidi onlarındır. Ve Rablarından mağfiret vardır. Hiç bunlar; ateşte temelli kalan ve bağırsaklarını parça parça edecek kaynar su içirilen kimseler gibi midir?" (A'raf Sûresi ayet: 15)

("İçinizden birinizi şu parayla kasabaya gönderin") (Ve gönderdiğiniz kimse nazar etsin, baksın kasaba ahalisinden hangisinin taâmı temiz, helâl, tatlı ve ucuzdur.) (Kasabaya giden kimse taâmların hangisi tâhir olduğunu gördükten sonra ondan alsın size bir miktar rızıkla gelsin ve gördüğü kimselerle gayet tatlı ve mülayim görüşsün ve sizin halinizi, mekânınızı hiç bir kimseye bildirmesin.) (Kehf Suresi âyet: 18 - 20)

"Arzı da (bütün) mahlûkat için alçaltıp döşeti. Orada meyva çeşitleri, tomürcuklu hurma ağaçları, Samanlı hububat, hoş kokulu nebatlar var. O halde (ey cinler ve insanlar) Rabbinizin hangi nimetlerini edersiniz inkâr?" (Er - Rahman sûresi, Âyet: 10-11-12-13)

Share
Posted in: , Posted on: 12.03.2016

0 yorum:

ZIRAI DON DOLU EROZYON ÇIĞ DÜŞMESİ SU TAŞKINLARI KURAKLIK HORTUMLAR SİS KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA ORMAN YANGINLARI HEYELAN SEL BASKINI YANARDAĞ PATLAMASI DEPREMLER TSUNAMİ TRUF MANTARI KUŞ CENNETİ NEMRUT KRATER GÖLÜ COMBATING DESERTIFICATION

Copyright © 2013 Global Bilgiler. WP Theme-junkie converted by Bloggertheme9
Blogger templates. Proudly Powered by Blogger.