13.01.2016

Yeni Başlayanlar İçin Arıcılık Bilgileri

Global Bilgiler  /  at  10:21  /  No comments

ARI NEDİR ?
Bir Böcek Türüdür. Fakat Diğer Böceklerden Farklı Olarak Sosyaldirler Ve Koloni Olarak Yaşam Sürdürürler.
Koloni İçerisinde Koloninin Geleceği İçin Balmumu, Bal, Arı Sütü, Propolis Üretirler.
Koloninin Devamlılığı İçin Kraliçe Arının Çok Sayıda Yumurtlamasıyla Çoğalırlar.
Bitki Floralarının Polenleşme Ve Döllenmesinde Rol Oynarlar.
Zararlılarla Biyolojik Mücadelede Kullanılır.
Tıbbi Olarak Apiterapi (Arı Ürünleri) Uygulanmaktadır.
NEDEN ARICILIK?
Arıcılık Bilgileri
Büyük Alanlara İhtiyaç Duymaksızın,
Ekipmanları Basit, Maliyeti Az,
Katma Değeri Yüksek,
Çok Emek Sarf Etmeden Yüksek Kazançlı,
T.C. Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı Türkiye Deki Arıcılığın, Dünyada Hak Ettiği Yere Ulaşabilmesi İçin Verdiği Desteklemeler.
• 20yy da Artık Bilinçli Tarımın Yaygınlaşmasıyla Avrupa’da Ki Meyve Ve Çiçekli Bitki Üreten İşletmeler, Kendi İşletmelerinin Yakınında Arıcıların Konaklaması İçin Ücret Ödemektedirler.
Avrupada Ki Sanayi Devrimi Sonrası Gelişen ( Asit Yağmurları) Ve İleri Tarım Uygulamaları İçin Kullanılan Ağır Kimyasal İçerikli İnsectisitler (Böcek Öldürücüler), Pestisit (Tarım Veya Zirai İlaçlar) Ve Herbisitler ( Ot Öldürücüler) Kullanılması Sonucu, Bitki Ve Böcek Familyalarının Azalmasına Sebep Olmuştur.
Bitkilerdeki Döllenmelerin Yetersiz Kalması Çiçekli Bitki Yetiştiricilerinin Arıcılığa Olan İhtiyacı Doğurmuştur.Çiçeklerde Ki Döllenmelerin Sağlanması Ve Farklı Türler Arası Kan Katma Olayının (Melezleme) Gerçekleşmesi İhtiyaç Haline Gelmiştir.
ARICILIĞIN TARİHÇESİ
Arıların Dünyada Görülmesi Milyonlarca Yıl Öncesine Dayanmaktadır. Bu Tarih Bitki Örtüsünün Geliştiği Üçüncü Jeolojik Döneme Kadar Uzamaktadır.
Son Yıllarda Yapılan Arkeolojik Araştırmalar Arıcılığın İnsanlığın İlk Dönemlerine Kadar Uzandığı Gerçeğini Ortaya Koymuştur.
Bal Arısı Irkları Ve Özellikleri
Arıcılığın Gelişimi
• Yağmacı Bal Avcılığı
• Yabani Kovanlara Yönelme
• Yabani Kovanları Taşıma
• Kovan Yapma İhtiyacı
– Kütük Kovuklarına
– Çömlek Kaptan Yapılan Kovan
– Sepet Kovanı
– Tahta Kovan
• Modern Fenni Kovanlar
MODERN ARICILIĞIN GELİŞMESİ
Arıcılığa Hizmet Eden Kişiler Arasında Modern Arıcılığın Babası Sayılan L.L. Langstroth, Ticari Arıcılığın Kurucularından Moses Guinby, Amerikan Arıcılığına Yön Veren C.C. Miller, Arıcılık Malzemelerini Ticari Maksatla Üreten A.I. Root Ve Charles Datant Gibi İsimlerde Vardır.
• 1586 Yılında, Luis Mendez De Torres Ilk Olarak Kraliçe Arının Yumurtlayabilen Tek Dişi Olarak Tarif Etmiştir.
• 1609 Da Charles Butler Yönetici Düzende Bir Kraliçe Ve Erkek Dronları Tespit Etmiş Ve Balmumunun Arının Vücudundan Pulcuklar Halinde Meydana Geldiğini Bildirmiştir.
• 1637 De, Richard Remnant Işçi Arılar Dişi Olduğunu Açıklamıştır.
• 1814 Yılında Peter Prokopovyrch (Ukrayna) Çerçeveli Fenni Kovanı Geliştirmiştir.
• 1857’de Alman Mehring İlk Defa Temel Petek Yapımında Kullanılan Kalıbı Keşfetmiştir.
• Francis Huber 1789
• Tamamı Hareketli Yaprak Çerçeveli Kovan
• Arılarda Gözlemlemeler
• Queen Mating Practices Ve Erkeklerin Rolü
İsviçre’li Yazar Huber (1750-1831), Modern Arıcılıkta Geçerli Olan;
• Kovanların Havalandırılması Arıların Yelpazeleriyle Yapılmaktadır,
• Kraliçe Arılar, İşçi Arı Yumurta Ve Larvalarından Yetiştirilebilir,
• Ana Arı Yalnız Havada Çiftleşir,
• Çiçek Tozu Arı Yavrularının Asıl Besinidir,
• Yavru Yetiştirme Sıcaklığı 30˚C Civarında Olmalıdır,
• Arıların Antenleri Dokunma Organı Olduğu,
• Temel Petek Uygulaması
V.S. Gibi Tespitleri Yapmıştır.
Johann Dzierzon
• 1845 Yılında Kraliçe Arının Partenogeneziz (Erkeksiz Üreme) Yoluyla Da Çoğaldıklarının Keşfi
• 1854 Yılında Arı Sütünün Keşfi Ve Kraliçe Gelişiminde Rolünden Bahsetmiştir.
• Dzierzon Çerçeveli Langstroth Kovanını Geliştirmiş.
• Balarısının İki Çeşit Yavru Hastalığının Bulunduğunu Belirtmiştir.
• Çalışma Kolaylaştırıcı Buluşlar
• Birbirini Tetikleyen Buluşlar
• Tekrardan Oluşturulan Temel Petek Uygulaması: 1857
• Bal Süzme: 1865 Francesco De Hruschka
• Körük : 1873 Moses Quimby
• Kraliçe Dışlayıcı Geliştirilmiş
20. Yüzyıl
• Damızlık Bal Arıları:
• Brother Adam
• 1950’lerde Amerikadaki Afrikanize Arılar
• Brezilya Suni Tohumlama İstasyonu
• İstenilmeyen Tür
• Daha Fazla Melez Irk
• Daha Fazla Bilimsel Çalışma
• Arıcılığa Olan Merak Ve İlgilinin Artmasına Neden Olmuştur.
• 1925
Brother Adam
Buckfast Bee
• İyi Mizaçlı
• Hastalıklara Dirençli
• Üretken
• Ağır İş Gerektirmeyen
• Oğul Halinde Kovandan Ayrılma Niyetinde Olmama
21 Yüzyıl
Ekosistemdeki Gıda Ürünlerinin Tozlaşmasında Balarılarının Oynadığı Kritik Rolün Toplum Bilincindeki
Arı Yetiştiriciliği Ve Arıların Gizli Özel Yaşamları Gibi Konularda Başarısı Kanıtlanmış, Arı Ve Arıcılıkla İlgili Literatür Bilgisindeki Artış
ARICILIĞIN ÜLKE EKONOMİSİ AÇISINDAN ÖNEMİ
Arıcılığın Tarım İçindeki Yeri Ve Önemi:
Arıcılık Müstakil Olarak Yapılmakta Olup Aileninn Başlıca Geçimini Sağladığı Gibi Diğer Zirai Faaliyetlerin Yapıldığı Çiftliklerde İkinci Bir Uğraşı Olmasıyla Da Yan Gelir Sağlamaktadır. İster Yan Gelir, İster Ana Gelir Olarak Yapılsın, Arıcılık Tarım İşletmeleri Arasında Büyük Bir Üretim Kolunu Oluşturmaktadır.
Tarım İşletmelerini Tarla Ziraati, Bağ-Bahçe Ve Hayvancılık Olmak Üzere Üç Bölüme Ayırdığımızda, Arıcılığın Bu Üç Tarım Koluna Da Uyum Sağladığı Ve Beraberce Yürütülmesinin Kolay Olduğu Fark Edilir.
Arısı Bulunan İşletme İki Yönlü Kazanç Sağlayabilir. Tabiidir Ki Bu Durumun Sağlanabilmesi İçin Dışarıdan Yapılan Bazı Müdahelelerle Bu Dengenin Bozulmaması Şarttır.
Örneğin, Zirai İlaçlamalarla Bu Denge Kolaylıkla Bozulmaktadır. Bu Nedenle Tarla Ve Bağ-Bahçe Ziraatinin Yapıldığı Sahalarda Arı Bulunduranların Zirai Mücadele Yöntemleri Ve İlaçlar Konusunda Bilgilendirilmesi Gerekmektedir.
Çiftlik İçerisinde Uygun Bir Yere Arılık Kurulabilir. Arılık, Kovanların Toplu Halde Barındırıldığı Yerdir. Arılık İçin Seçilen Yerin Arılar İçin Uygun Olması Gerekmektedir. Bazı Kovanlar Yılın 12 Ayında Aynı Yerde Tutulurlar.
Bazen Kovanlar Kışın İçeri Alınır, Diğer Mevsimlerde İse Dışarıda Tutulurlar. Bazen De Kovanlar İlkbahar, Yaz Ve Sonbaharda Değişik Yöre Ve Bölgelere Nakledilirler Ki Buna Gezginci Veya Seyyar Arıcılık Denir.
Arıların Meydana Getirdiği Faydalı Hizmetlerden Bir Tanesi Ve Belki De En Önemlisi Çiçekli Bitkilerde Ve Meyve Ağaçlarında Tozlaşmaya Dolayısıyla Da Bitki Popülasyonunda Artışa Neden Olmalarıdır.
Tozlaşma Özellikle Meyveli Bitkilerin Meyve Vermesine Sebep Olur.
Döllenme Olmazsa Meyvede Olmaz.
Bu Olay Rüzgar, Su Veya Böcekler Vasıtasıyla Gerçekleştirilmektedir. Böceklerin İçinde İse Bu Olayı En İyi Gerçekleştiren Balarılarıdır. Çünkü Balarıları Diğer Böceklerin Aksine Bu İşi Bitkiye Zarar Vermeden Ve Daha Fazla Oranda Meydana Getirmektedirler.
Çayır, Mera Ve Ormanlarda Da Arıların Tozlaşmada Oynadıkları Rolleri Büyüktür. Örneğin Baklagiller Köklerindeki Nodoziteler Vasıtasıyla Hava Ve Toprakta Bulunan Serbest Azotu Tutmakta Ve Depo Ederek Toprağı Nitrojence Zenginleştirmektedirler. Baklagillerden Ziyadesiyle Hoşlanan Balarıları, Bunları Dolaşarak Büyük Oranda Üremelerine Yol Açmaktadır.
Bu Yüzden Kültür Sahalarında Olduğu Gibi Çayır Ve Meralarda Arıların Dolaştığı Bütün Baklagil Familyasına Ait Bitkiler Daha Fazla Çoğalmakta Ve Toprağı Da Nitrojence Zengin Hale Getirmektedir. Arılar Bu Şekilde Hem Bitki Faunasını Korumakta Ve Bir Yerde De Erozyonu Önlemiş Olmaktadırlar.
Çünkü Arılar Uçarak Keçi Gibi Bitki Faunasına Zarar Verebilen Hayvanların Dahi Gidemeyeceği Dik Ve Yamaç Yerlerdeki Bitkilerin Çoğalmasını Sağlamaktadırlar. Aynı Durum Ormanlık Bölgeler İçin De Geçerlidir.
• Bu Şekilde Balarıları Yeryüzünde Bulunan Bitkilerin % 80’inin Tozlaşmasında Rol Oynamaktadırlar.
• Arıların Tozlanma Yoluyla Sağladıkları Ürünün Değeri Bal Ve Diğer Balarısı Ürünlerinden Sağladıkları Değerin Yaklaşık 50 Katından Daha Fazladır.
• Balarılarının Herhangi Bir Sebeple Yaşamadıkları Bölgelerde, Balarılarının Yaşadıkları Bölgelere Göre Bitkilerden Elde Edilen Verim Yaklaşık % 30 Kadar Düşük Olmaktadır.
• Özellikle Seracılıkta Verimi Artırabilmek İçin Balarıları Kullanılmaktadır. Güncel Olarak Seralarda Balarılarından 8 Kat Daha Fazla Döllenme Sağlayan Bombus Arısı Kullanılmaktadır.
• İnsan Gıdasının % 30’unun Arı Tozlaşmasına İhtiyaç Duyan Bitkilerden Oluştuğu Bilinmektedir.
• Dünya Genelinde Arı Tozlaşması İle Elde Edilen Ürünün O Yıl Üretilen Yıllık Balın Değerinin 50 Katını Geçtiği Kaydedilmektedir.
• ABD’de 1980 Yılında Arı Tozlaşması Sonucu Meydana Gelen Ürünün O Yılki Bal Ve Balmumu Değerinin Yaklaşık 143 Katı Olduğu Ve Bunun Da 19 Milyar Dolar Değerine Ulaştığı Tespit Edilmiştir.
• ABD’de 130, Eski Sovyetler Birliğinde 80 Kadar Bitkinin Arı Tozlaşmasına İhtiyaç Duyduğu Belirlenmiştir.
• Yine Dünya Genelinde İnsan Gıdasının % 90’ının 82 Bitki Türünden Elde Edildiği Belirtilmekte Ve Bunlardan 63 (% 77) Türün Tozlayıcılarının Arılar Olduğu Kaydedilmiştir.
• Balarısının Bitkilerin % 80’inde Tozlaşmayı Gerçekleştirdiği Ve ABD Tarımına Yılda 9 Milyar Dolarlık Katkı Sağladığı Vurgulanmıştır. Bu Değerin ABD’de 2000 Yılında 15 Milyar Dolar, Kanada’da İse 443 Milyon Kanada Doları Olduğu Kaydedilmiştir.
Arıcılığın Ülke Ekonomisindeki Yeri Ve Önemi:
İçindeki Şekerli, Vitaminli Ve Diğer Besleyici Maddeler İle
• Beslenme Ve Sağlığımız Yönünden Çok Faydalı Olan Bal, Sanayide Ve Çeşitli Yerlerde Kullanılan Balmumu,
• Günümüzde İlaç Olarak Ta Kullanılan Ve Her Geçen Gün Önemi Artan Arı Sütü,
• Arı Ve İnsan Beslenmesinde Yararlanılan Çiçektozu,
• Nihayet Tıpta Ve İlaç Sanayisinde Kullanılan Arı Zehiri İle Propolis Sadece Arılar Sayesinde Elde Edilebilen Maddelerdir.
Ana Arı Yetiştirilmesi Ve Ticaretiyle De Uğraşanlar Büyük Kazançlar Sağlamaktadır.
Arıcılığın Ülke Ekonomisindeki Yeri Ve Önemi:
İçindeki Şekerli, Vitaminli Ve Diğer Besleyici Maddeler İle
• Beslenme Ve Sağlığımız Yönünden Çok Faydalı Olan Bal, Sanayide Ve Çeşitli Yerlerde Kullanılan Balmumu,
• Günümüzde İlaç Olarak Ta Kullanılan Ve Her Geçen Gün Önemi Artan Arı Sütü,
• Arı Ve İnsan Beslenmesinde Yararlanılan Çiçektozu,
• Nihayet Tıpta Ve İlaç Sanayisinde Kullanılan Arı Zehiri İle Propolis Sadece Arılar Sayesinde Elde Edilebilen Maddelerdir.
Ana Arı Yetiştirilmesi Ve Ticaretiyle De Uğraşanlar Büyük Kazançlar Sağlamaktadır.
Arı, Ürünlerinin Üretilmesinden Pazarlanmasına Kadar Her Kademede Vatandaşa Bir İş Kolu Ve Geçim Yolu Sağlamaktadır. Bu Tarım Kolunun Geliştirilmiş Olduğu Ülkelerde Arıcılık Alet Ve Makinaları Sanayiside Geliştirilmiştir.
• Balın Besin Değeri Anlaşıldıkça Tüketiminde De Kayda Değer Artışlar Olmuştur.
• Balmumuna Dayalı Temel Petek İmalı Başlı Başına Bir Endüstri Halini Almıştır.
• Bu Durum Fenni Kovan Artışı Ve Fenni Arıcılığın Gelişmesi Ve Yapılmasıyla Da Yakından Alakalıdır.
Arıcılık Sektöründeki Gelişmeler, Bugün Sadece Bal Ve Balmumundan Elde Edilen Gelirlerle İbaret Kalmayıp Diğer Ürünlerinde Üretim Ve Ticaretinde Kayda Değer İlerlemelere Sebep Olmuştur.
DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE ARICILIK
• Son Verilere Göre Dünyada Yaklaşık 80 Milyon Arı Kolonisi Bulunmaktadır. Bu Kolonilerin Yaklaşık 11 Milyonu Hindistan Da, 9 Milyonu Çin De , 6 Milyonu Türkiye De Bulunmaktadır. Bu Verilere Göre, Ülkemiz Koloni Sayısı Bakımından Dünyada 3. Sırada Yer Almaktadır.
• Yine Dünyada Mevcut Bu 80 Milyon Koloniden Yıllık Olarak Yaklaşık 20 Milyon Ton Bal Üretilmektedir. Toplam Bal Üretiminde En Fazla Sırasıyla Çin, Türkiye Arjantin, Ukrayna, ABD Gelmektedir. (Fao 2008)
• Bir Başka İfade İle Türkiye, Dünyadaki Arı Varlığının % 8’i, Bal Üretiminde % 0.56 Büyüklüktedir.
http://www.aricilikblog.com/yeni-baslayanlar-icin-aricilik-bilgileri/

Share

0 yorum:

ZIRAI DON DOLU EROZYON ÇIĞ DÜŞMESİ SU TAŞKINLARI KURAKLIK HORTUMLAR SİS KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA ORMAN YANGINLARI HEYELAN SEL BASKINI YANARDAĞ PATLAMASI DEPREMLER TSUNAMİ TRUF MANTARI KUŞ CENNETİ NEMRUT KRATER GÖLÜ COMBATING DESERTIFICATION

Copyright © 2013 Global Bilgiler. WP Theme-junkie converted by Bloggertheme9
Blogger templates. Proudly Powered by Blogger.