9.03.2016

BİTKİ PASAPORTU HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Global Bilgiler  /  at  11:02  /  No comments


Söz konusu Yönetmelik zararlı organizma taşıyıcısı olabilecek bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeleri üreten, ithal eden, ticaretini ve depolanmasını yapanların kayıt altına alınması, bu materyallerin üretim yerlerinde kontrollerin yapılması yurt içindeki hareketlerinin izlenmesi, herhangi bir zararlı organizmaya rastlanması durumunda kaynağını bulunarak gerekli tedbirleri zamanında almayı amaçlamıştır.

Soru: Bitki Pasaportu Sisteminde yer alan Nihai Tüketici tanımının açıklaması nedir?

Cevap: “Bitki Pasaportu sistemi ve Operatörlerin Kayıt altına alınması hakkında Yönetmelikte geçen nihai tüketiciden kasıt; aldığı üretim materyalini çoğaltmamak amacıyla sadece kendi ihtiyacı için kullanmak üzere satın alanları ifade eder. 

Soru: Orman fidanlıkları ile ilgili Bitki Pasaportu Sisteminin uygulanması nasıl yapılır?

Cevap: Orman fidanlıklarının Bitki Pasaportu Sistemine kaydı konusundaki uygulamalar; 5553 Sayılı Tohumculuk Kanunun 40’ıncı maddesi kapsamında 25/07/2007 tarihli Çevre ve Orman Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında imzalanan protokolde dikkate alınarak yürütülecektir. Bu protokolün 5. maddesinin “a” bendine göre Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği gereğince tohumluk üreticilerinden istenen belgeler orman fidanlıklarından istenmez. Bu durumda adı gecen orman fidanlıkları gerekli bitki sağlığı kontrolleri yapıldıktan sonra Bitki Pasaportu Sistemine kaydedilir. Kayıt Sertifikası Orman Müdürlükleri/Fidanlıkları adına düzenlenir. Yıllık denetimler sonucu Bitki Pasaportu basma yetkisi Orman Müdürlüklerine/Fidanlıklarına verilir.” denilmektedir. İl Orman Müdürlüğü yeniden yapılandırılmada orman fidanlığı şeklinde yapılandırılmış ise, orman fidanlıkları adına işlemler yürütülür.

Orman fidanlıkları için yapılacak müracaatlar alındıktan sonra üretim yerleri ile diğer bitki sağlığı kontrolleri yapılır, uygun bulunması durumunda ise sisteme kaydı gerçekleştirilip kayıt sertifikası düzenlenir.

Soru: Orman fidanlıklarına kayıt sertifikasını diğerlerinden farklı özelliği var mıdır?

Cevap: Kayıt Sertifikasının düzenlenmesi Bakanlığımızın görev alanları içerisinde yer almakta olup orman fidanlıkları için özel bir kayıt sertifikası bulunmamaktadır. Bitki pasaportu kayıt sisteminde kullanılan yazılım programı yurt genelinde aynı olup sistem orman fidanlıkları içinde aynı kayıt sertifikasını vermektedir.

Soru: Orman fidanlıklarının bitki pasaportlarını kimler basacaktır?

Cevap: Kayıt Sertifikası düzenlenen orman fidanlığının bitki pasaportu basma yetkisi talep etmesi halinde üretim parsellerinin bulunduğu orman fidanlığına yetki verilir. Ayrıca müdürlüklerimizde de basılabilir. 

Soru: Orman fidanlıklarından istenen belgeler nelerdir? Muayeneler nasıl yapılır?

Cevap: Çevre ve Orman Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında imzalanan protokolün 5. maddesinin “a” bendine istinaden Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği gereğince tohumluk üreticilerinden istenen belgeler orman fidanlıklarından istenmeyecektir.

Orman fidanlıkları, Orman Genel Müdürlüğü adına sözleşmeli fidan üretimi yapanlar ile projeli fidan üretimi yapanların Bitki Pasaportu Sistemine Kayıt olması, Orman fidanlıklarındaki fidan muayeneleri Müdürlüklerimiz gözetiminde Orman ve Su İşleri Bakanlığının uzmanları tarafından yapılarak muayenelerin tutanakla kayıt altına alınması, Bitki Pasaportuna tabi olan fidanların Orman Müdürlükleri tarafından Bitki Pasaportu basılarak dolaşıma girmesine izin verilmesi gerekmektedir.

Soru: Bitki pasaportu basma işlemleri ne zaman ve üretim materyallerinin ne kadarına basılır?

Cevap: Bitki Pasaportu Kayıt Sistemi üretime başlanılmadan önce operatörün beyanı ve operatörün üretim yerinde yapılacak denetimler sonucunda ortaya çıkan ve neticesinde uygun bulunan üretim materyallerinin onayı ile kayıt sistemi gerçekleşmektedir. Operatörün üretim yılı içerisinde tüm üretim miktarı dikkate alınarak kayıt yapılmalı ve bu üretim materyalinin satışa sunulması aşamasında satılacak kadarına Bitki pasaportu düzenlenmelidir.

Soru: Üretim yerinde veya üretim materyalinde karantinaya tabi bir etmene rastlanılması durumunda neler yapılmalıdır?

Cevap: Üretim yerinde karantinaya tabi bitki hastalık ve zararlıların bulunması durumunda Bitki Pasaportu Kayıt Sistemine dâhil edilmeyerek, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına alınması Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince hareket edilmelidir. Aynı parselde tüplü ya da açık köklü üretimlerde nematod analizi yönünden bulaşıklık durumlarında bitki sağlığı riskleri dikkate alınarak uygulama yapılmalıdır. Sisteme kayıtta parsel çok büyük ve üretimler arasında nematod bulaşma riskini elemine edecek yeterli izolasyon mesafesi bulunması durumunda parsel A-B-C diye bölümlendirilebilir.

Soru: Bitki pasaportu kayıt siteminde ilçe müdürlüklerinin yetkilendirilmesi durumunda müracaatlar nasıl değerlendirilmelidir?

Cevap: Operatörün arazi kontrolleri ve kayıtları il müdürlükleri tarafından da yürütülebileceği gibi yetkilendirilen ilçe müdürlükleri, kendi ilçesi için yapılmış müracaatları değerlendirebilecektir. Aynı operatörün farklı ilçelerde üretim parselleri mevcutsa; üretim parselinin fazla olduğu ilçeye müracaat ederek kayıtlarını yaptırmalı diğer ilçede bulunan parselleri için ise o ilçeden yazılı olarak üretim yerinin ve diğer bitki sağlığı kontrollerinin yapıldığına ve uygun bulunduğuna dair bir yazının alınmasından sonra ilgili parselin sisteme işlenmesi gerekmektedir.

Share

0 yorum:

ZIRAI DON DOLU EROZYON ÇIĞ DÜŞMESİ SU TAŞKINLARI KURAKLIK HORTUMLAR SİS KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA ORMAN YANGINLARI HEYELAN SEL BASKINI YANARDAĞ PATLAMASI DEPREMLER TSUNAMİ TRUF MANTARI KUŞ CENNETİ NEMRUT KRATER GÖLÜ COMBATING DESERTIFICATION

Copyright © 2013 Global Bilgiler. WP Theme-junkie converted by Bloggertheme9
Blogger templates. Proudly Powered by Blogger.