4.02.2016

Biyoçeşitlilik

Global Bilgiler  /  at  22:11  /  No comments


Türkiye; İran-Turan, Avrupa-Sibirya ve Akdeniz Biyo-coğrafyaları ile bu coğrafyaların geçiş lokasyonlarında ve üç kıtanın birleşme noktasında yer alması, farklı iklimsel ve topografik özellikleri gibi nedenlerden dolayı biyolojik çeşitlilik açısından son derece önemli bir konumdadır. Ülkemiz, biyolojik çeşitlilik zenginliği bakımından tek başına bütün Avrupa Kıtası ile kıyaslanabilir bir ülkedir. Conservational International 2006 yılında küresel ölçekte yürüttüğü bir çalışmada, Dünyada sadece Türkiye ve Güney Afrika’nın 35 sıcak noktadan üç tanesini aynı anda bir arada bulundurduğunu ortaya koymuştur. Bazı bilim adamlarınca ülkemizin en önemli doğal kaynaklarından birisi sayılan bu zenginliğimizin son yüzyıllarda bazı memeli ve bitki türleri yok olurken bazılarının ise nesli tehlike altına girmiştir.

Son yıllarda birçok gelişmiş ülke bitki ve hayvan tür tespitlerini tamamlamış ve coğrafi bilgi teknolojilerinden yararlanarak türlere ait ilişkisel veri tabanlarını oluşturmuştur. Doğal değerlere ait verilerin sektörler arası kullanılmasını sağlamış ve karar destek sistemlerini oluşturmuşlardır. Bu ülkeler ayrıca, doğal değerlerin belirlenmesi, kayıt altına alınması ve korunması konularında etkin alan yönetimini gerçekleştirmişler ve ulusal kalkınma stratejilerini belirlemişlerdir.Buna karşın, Türkiye’de flora ve fauna türlerinin tespiti ve kayıt altına alınması çalışmaları oldukça yenidir. Ancak günümüzde Türkiye’de biyolojik çeşitliliğin izlenmesi ve gerektiğinde acil önlemler alınması amacıyla bir izleme sisteminin ve veritabanının oluşturulması gerekliliği bu konuda çalışan tüm kişi ve kuruluşlarca anlaşılmış durumdadır.

Biyolojik Çeşitlilik İzleme Birimi tarafından bu koşullarda geliştirilen Nuh’un Gemisi Biyolojik Çeşitlilik Veritabanı; internet tabanlı, kamuoyuna açık, üyelerin kendilerine özgü sınırlı haklarla verilere erişebildiği, biyolojik çeşitliliğin izlenmesine yönelik bir veritabanıdır. Söz konusu Veritabanında “türler”, “habitatlar” ve “alanlar” özelinde sorgulama yapılabilmektedir. Bu veritabanı ile Türkiye biyolojik çeşitliliğinin izlenmesi ile ilgili veriler, ilk kez bir araya getirilmiştir. Veri tabanına sınırsız sayıda biyolojik çeşitlilik verisi girilebilmektedir. Sistemdeki biyolojik çeşitlilik verileri; incelenmek istenilen alan, bölge, habitat tipi ya da korunan alanlardan süzülebilmektedir. Türlerin dağılım haritalarına ulaşılabilmekte, türlerin kırmızı liste statülerindeki zaman içerisindeki değişimleri izlenebilmektedir. Veritabanında yer alan ülkenin bütün türlerinin popülâsyonlarının zaman içerisindeki değişimleri ve korunan alanların zaman içerisindeki değişimleri gözlemlenebilmektedir. Bitki ve hayvan türlerine yönelik popülasyon ve kırmızı liste katalogları oluşturulmuş durumdadır.

Veritabanı; ulusal çapta ülkemiz biyolojik çeşitliliğine ait verilerin bir araya getirildiği, izlendiği ve sorgulandığı en büyük ve gov uzantılı tek veritabanıdır. Günümüz itibariyle veritabanında 350.000 satır biyolojik çeşitlilik verisi yer almaktadır. Nuhun Gemisi Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Veritabanı Uygulamasına http://www.nuhungemisi.gov.tr/ linkinden ulaşılabilmektedir.

Böylece; oldukça zengin bitki ve hayvan tür kaynaklarına sahip olan Türkiye, küreselleşme sürecinde yükselen değer olan çevre koruma ve alan yönetimi için gerekli karar destek mekanizmasını sağlayarak, biyolojik çeşitliliğin devamını sağlayacaktır. Bitki ve hayvan türlerine ait öznitelik ve mekânsal verilerin yer aldığı Nuh’un Gemisi Biyolojik Çeşitlilik Veritabanı ile doğal kaynaklara ilişkin yönetim kararlarının, tek elden yürütülmesi, doğru ve zamanında gerçekleşmesi çevre koruma ve izleme faaliyetlerinin hız kazanması sağlanacaktır.

Share
Posted in: Posted on: 4.02.2016

0 yorum:

ZIRAI DON DOLU EROZYON ÇIĞ DÜŞMESİ SU TAŞKINLARI KURAKLIK HORTUMLAR SİS KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA ORMAN YANGINLARI HEYELAN SEL BASKINI YANARDAĞ PATLAMASI DEPREMLER TSUNAMİ TRUF MANTARI KUŞ CENNETİ NEMRUT KRATER GÖLÜ COMBATING DESERTIFICATION

Copyright © 2013 Global Bilgiler. WP Theme-junkie converted by Bloggertheme9
Blogger templates. Proudly Powered by Blogger.