4.02.2016

Deniz Kızı Efsanesi

Global Bilgiler  /  at  02:45  /  No comments

Deniz kızları, belinden yukarısı dişi bir insan görünümünde olan, ama aynı zamanda bir balık kuyruğuna sahip olan efsaneleşmiş düşsel inanışlardır.

Dünya üzerinde birçok kültürde deniz kızları farklı, ama birbirine çok yakın şekillerde betimlenmiştir. Sirenler gibi bazı deniz kızları denizcilere şarkılar söyleyip onları büyülerler, işlerinden alıkoyarlar ve güverteden denize yuvarlanmalarına ya da daha kötüsü geminin batmasına neden olurlar. Diğer hikâyelerde ise deniz kızları boğulma tehlikesi geçiren erkekleri kurtaran iyi kalpli deniz canlıları olarak betimlenmişlerdir. Aynı zamanda bu erkekleri su altındaki krallıklarında yaşamaya da davet ederler. Hans Christian Andersen'in Küçük Deniz Kızı'ında ise deniz kızlarından bazılarının erkekleri denizin altına doğru çekerken insanların su altında nefes alamadıklarını unuttukları ya da bilmedikleri söylenir.

Yunan Mitolojisi'ndeki Sirenler ise daha sonraları deniz kızlarıyla bir tutulmuş, hatta bazı dillerde iki yaratık için de aynı sözcük kullanılmıştır. Deniz kızlarına benzeyen diğer mitolojik ve efsanevî deniz yaratıkları ise su perileri (Nemfler gibi) ve başka formlara (Başka hayvanlara ya da diğer efsanevî hayvanlara) bürünebilen hayvanlardır.

Bu yarı insan yarı balık vücutlu insansıların efsaneleri M.Ö. 5,000 yılına kadar dayanır. Genel bir kanı ise, bu efsanelerin oluşumunda, deniz ineklerinin büyük etkisi olduğudur. Bu teoriyi destekleyecek bir örnek olarak,Christopher Columbus'un yeni dünyaya olan yolculuğu sırasında deniz kızları gördüğünü, ama çok çirkin olduklarını ve daha cazip olmalarını beklediğini söylemesi verilebilir. Deniz inekleri gibi büyük vücutlu deniz memelilerinin kolları, yavrularını bir beşikte gibi taşıyabilmeleri için evrim geçirmiş ve insan kollarına benzemiştir. Denizcilerin bu deniz memelilerini görüp doğa üstü yaratıklar olduklarını düşünmeleri oldukça mümkündür. Geleneksel deniz kızı betimlemelerindeki, akan uzun saçların ise, deniz ineklerinin okyanus yüzeyine yakın yerlerde yüzerlerken kafalarına dolanan yosunların verdiği uzun saçlı görüntüsünden kaynaklandığı düşünülmektedir. Deniz kızı gördüğünü iddia edenlerin verdiği ortak bilgiler de yosun renkleriyle ve deniz ineklerinin özellikleriyle oldukça uygundur. Deniz kızlarını konuşmayan, yeşil, siyah, kahve rengi veya sarı saçlı, balık kuyruklu, genelde okyanuslarda ve bazen de nehirlerde yüzen doğa üstü insansılar olarak tanımlarlar.

Deniz kızı efsanesi neredeyse asırlar boyu evrensel bir inanıştır. Özellikle Denizciler tarafından süregelen Efsaneye göre, üstü kadın vücudun altı ise balık kuyruğu şeklinde betimlenen deniz kızları Gemiciler için felaket anlamına gelmektedir.

Deniz kızları neredeyse tüm dünyada farklı inançlara sahip Efsanedir. Milattan Önce 1000 yılında ilk defa Asurlularda rastlanılan denizkızı belgelerine göre deniz kızları tanrıçalar olarak betimlenmiş, resmedilmiştir.

Yaygın denizci inanışına göre deniz kızları denizde gemicilere kendilerini göstererek onların gemilerden düşüp ölmesıne, onları suya çekerek boğulmaları, Hatta daha korkuncu gemileri batır maları gibi kötü efsanelerde yer bulmuştur.

Gerçek Pencereden bakılırsa Aslında Efsanenin asıl kaynağının Deniz inekleri olduğunu anlayabiliriz. Deniz ineği adı verilen canlı, yaklaşık insan boylarında olup bebeklerini beşik tarzı taşımaları sebebiyle insan koluna benzer kolları olması, ayrıca denizde yaşayan bir memeli olmaları nedeniyle çoğunlukla Deniz kızlarına benzetilmiş ve efsane türetilmiştir.

Özellikle Kristof Kolomb'un keşif notlarında Deniz Kızları'nı gördüğünü, çok çirkin olduklarını söylediğine rastlanır. Detaylı incelenirse Aslında onun gördüğü Deniz ineği canlısının olduğu ortaya çıkmaktadır. Deniz ineklerini gören Denizciler bunları deniz kızı olarak lanse etmiş ve gemilerin batacağına, anakaraya bir daha çıkamayacaklarını söyleyerek isyana kalkışmışlardır.

Pek çok kültürde deniz kızları geçmektedir. Afrika kültürlerinden tutun, Japon efsaneleri Ayrıca İngiliz efsaneleri ne kadar çok kaynakta Deniz kızlarına rastlamak mümkündür. Ayrıca İngiliz kaynaklarında Deniz erkeklerinden de bahsedilir.

Deniz kızları sadece denizde yaşamaz efsanelere göre. Göller ve nehirlerdede yaşayabilen bu canlılar, Anderson masallarında denizcileri Aslında nefes denizde nefes almayı unuttukları nedeniyle aşağı çeken tatlı canlılar olarak betimler.

Deniz kızları yaygın inanışa göre etkiledikleri denizcileri suya çeker ve boğulmalarını sağlar. Ayrıca onlaraşarkı söyleyerek kandırıp suya düşmelerini yollarından çıkmalarını sağlarlar. Bu nedenle kötü canlılardır.

Japon inancına göre ise deniz kızının etinden yiyen insan ölümsüz olur.

Pek çok kaynakta çeşitli efsaneler üretilse de deniz kızlarının evrensel bir millet olarak pek çok film, Roman ve Eser'e konu olmuştur.

Share
Posted in: , , Posted on: 4.02.2016

0 yorum:

ZIRAI DON DOLU EROZYON ÇIĞ DÜŞMESİ SU TAŞKINLARI KURAKLIK HORTUMLAR SİS KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA ORMAN YANGINLARI HEYELAN SEL BASKINI YANARDAĞ PATLAMASI DEPREMLER TSUNAMİ TRUF MANTARI KUŞ CENNETİ NEMRUT KRATER GÖLÜ COMBATING DESERTIFICATION

Copyright © 2013 Global Bilgiler. WP Theme-junkie converted by Bloggertheme9
Blogger templates. Proudly Powered by Blogger.