13.02.2016

Dünya’da Sel

Global Bilgiler  /  at  12:19  /  No comments

Sel; özellikle gelişmekte olan ülkelerde, arazilerin yanlış kullanımı, ormanların çeşitli sebeplerle tahribi, yerleşme ve sanayi alanlarının seçiminde yapılan yanlışlıklar, alt yapı yetersizliği, hızlı nüfus artışı, toprak-su-bitki arasındaki tabii dengenin bozulmuş olması yüzünden, birçok ülkede tabii afetlerde ilk sırayı almaktadır.

1800’lü yıllarda 1 milyar civarında olan Dünya nüfusu 7 kat artarak 7 milyara ulaşmıştır. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun tahminlerine göre 2020 yılında Dün'ya nüfusu 8,5 milyara ulaşacağı öngörülmektedir. Yüzyılın ortasından bu yana kullanılan su miktarı üç katına çıkmış, bu vaziyet havzalardaki su bütçesini bozmuştur.

Dünya nüfusundaki artışa paralel olarak hayvancılık, orman ve ziraat ürünlerine olan talep de artmakta, neticede marjinal alanlarda ziraat yapılmakta, meralar bozulmakta ve orman alanları daralmaktadır.

Bu vaziyet toprak erozyonunun artmasına, toprak kalitesinin bozulmasına ve verimliliğin düşmesine sebep olmaktadır. Ekosistemdeki bozulmalar insanoğlunu kuraklık, açlık, susuzluk, erozyon, sel, taşkın gibi birçok meselelerle karşı karşıya getirmektedir.

Dünyanın birçok ülkesinde hangi iklim kuşağında olursa olsun sel ve taşkın hadiseleri yaşanmaktadır. Dünyada en sık görülen tabii afet seldir. Bütün “tabii afetlere” bağlı ekonomik kayıpların % 40’ı sel yüzündendir. Dünya’da afetlere bağlı ölümlerin yarısından fazlası sellerle olmaktadır.

Dünya genelindeki tabii afetler ele alınınca, 31 çeşit tabii afetin 28 tanesini meteorolojik afetler oluşturmaktadır. Sel ve taşkınlar, Avrupa’da görülen en yaygın tabii felaket türüdür.

Share
Posted in: , , , , , Posted on: 13.02.2016

0 yorum:

ZIRAI DON DOLU EROZYON ÇIĞ DÜŞMESİ SU TAŞKINLARI KURAKLIK HORTUMLAR SİS KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA ORMAN YANGINLARI HEYELAN SEL BASKINI YANARDAĞ PATLAMASI DEPREMLER TSUNAMİ TRUF MANTARI KUŞ CENNETİ NEMRUT KRATER GÖLÜ COMBATING DESERTIFICATION

Copyright © 2013 Global Bilgiler. WP Theme-junkie converted by Bloggertheme9
Blogger templates. Proudly Powered by Blogger.