22.02.2016

HOMEOPATİ NE DEMEKTİR?

Global Bilgiler  /  at  09:45  /  No comments

Global Bilgiler


Homeopati Belirtileri Bastıran Değil Tedavi Eden Bir Yöntemdir.
Grekçe’de “homeos” -“benzer”, “pathos”- “hastalık” demektir.  Homeopati, “benzeri benzer ile tedavi etme” (similia  similibus currentur) prensibine dayanır. Hastalık belirtileri aslında, hastalık ile savaşan vücutta meydana gelen değişikliklerdir. Klasik tıp bu belirtileri ortadan kaldırmaya çalışır; öksürüğü keser, ateşi düşürür, ağrıyı dindirir.. Homeopati ise belirtileri olduğu gibi ele alır, vücudun savunma sistemine dair işaretler olarak görür, bastırmaya çalışmaz ve hastalığın başka bir düzlemde olduğunu savunur. Örneğin, yüksek tansiyon hastaları hayatları boyunca tansiyonlarını dengede tutacak ilaçlar kullansalar bile, genellikle kalp enfarktüsü, beyin kanaması gibi komplikasyonlar neticesinde hayatlarını yitirmektedirler. Bu ve benzeri durumlar, belirtileri ortadan kaldırmanın hastalığı iyileştirmediğini, hatta başka düzlemlerde daha fazla komplikasyona yol açabildiğini göstermektedir.
Homeopati Kişiye Özel ve Bütüncül Bir Tedavi Şeklidir
Herkesin DNA sarmalı kendine özgüdür ve bu sarmal o kişinin fiziksel ve psişik özelliklerini belirler. Homeopatide her hasta için tamamıyla doğal maddelerden (bitkiler, mineraller, organik ürünler, doku ekstreleri..) tek bir karışım (remedi) hazırlanır. Homeopatik remediler sağlıklı kişilerde hastalığa özgü belirtiler oluştururken, hastalarda iyileşme aracı olur. Her remedi, bireye özgü belirtiler bütününe etki eder, çünkü her insanın vücudu ve hastalığı kendisine özgü belirtiler gösterir. Remediler maddelerin enerji verici özelliklerinden faydalanarak vücuttaki uyum ve dengeyi tekrar sağlar, savunma ve iyileşme sistemlerini güçlendirir; bir başka deyişle kişinin “yaşama gücünü” harekete geçirir. Remediler hastanın kendi gücüyle çalıştığı için yan etkisizdir; bebeklerde, hamilelerde ve yaşlılarda güvenle kullanılabilir.
Doğal Hastalık – Doğal İyileşme
Homeopatide kullanılan arnica, veratrum, lycopodium gibi bazı bitkiler Fitoterapi’de ; belladona, kinin gibi bazı ilaç hammaddeleri klasik tıpta kullanılır. Homeopatik ilaçlar bu maddelerin enerjilerini açığa çıkaran “potansiyalizasyon” yöntemiyle hazırlanır. Bu ilaçlar ileri derecede sulandırılır ve mekanik enerjiye tabi tutulur.

Homeopatik ilaçların iyileştirme süreci, hastalıkların kendiliğinden iyileşme sürecine benzer. Önce kişide hastalığın bütün belirtileri görülür. Örneğin bir kişiye astım ve sedef hastalığı için “sülfür” remedisi  verildiğinde astımı artmasa bile tıbbi ilaçlar ile baskılanmış sedef hastalığı alevlenecektir. Sonrasında zamanla hastanın hem astımı hem sedefi iyileşecek, yeterli dozda remedi alınmışsa hasta ömrü boyunca aynı şekilde hastalanmayacaktır. Homeopatideki kalıcı etki genellikle tek doz ilaç kullanımıyla sağlanır. Homeopatiden her türlü fiziksel rahatsızlıkta, ciddi kronik hastalıklarda, ruhsal bozukluklarda faydalanılabilir. http://homeopatidernegi.org/?page_id=63


Homeopati (Şifa Sanatı)

Atomların parçalanmasıyla ortaya çıkan enerjinin büyüklüğünü artık hepimiz biliyoruz. Doğada bulunan her maddenin içinde gizli bir güç saklı. Atomların, moleküllerin içindeki parçacıklar ışık hızına yakın bir hızda hareket ediyorlar. Eğer maddeyi ‘doğru’ şekilde işleyebilirsek bu enerjiyi harekete geçirebiliriz; çünkü madde aslında enerjidir ve bu enerji ortaya çıkarılabilir ve kullanılabilir.

Global Bilgiler

Homeopatik ilaçlar da, içlerinde var olan bu gizli enerji harekete geçtiği için şifa veriyor.

Homeopatinin mucidi Samuel Hahnemann yaptığı denemelerle pek çok maddenin sağlıklı insanlarda hangi değişikliklere yol açtığını bulmuş ve bu bulgulara sahip hastalara ilaç olarak vermişti. Hahnemann, belli dozlarda zehirli olan maddelerin de içindeki şifa verici gücü kullanmak istiyordu ama sağlıklı insanlarda yaptığı denemelerin onların hayatını tehlikeye atmaması gerekiyordu. Bunun üzerine ilacın dozunu düşürmeyi, yani seyreltmeyi düşündü. Bu şekilde hazırladığı ilaçlarda zehirlenme tehlikesi yoktu, ancak bu kez iyileştirme gücü de hafifliyordu. Seyreltme işlemleri arasında ilacı bir dizi kuvvetli çalkalama işlemine tabi tuttuğunda ise ilaçların hem daha az zehirli, hem de şifa gücünün çok daha fazla olduğunu gördü.

Homeopatik ilaç yapımı için maddeler damıtılmış su veya alkol ile seyreltilir ve şiddetle çalkalanır. Örneğin 1 ölçü madde, 99 ölçü su ile karıştırılıp 10 kez şiddetle çalkalandığında “1 C potens” değerinde bir ilaç elde edilir. Bu seyreltiden 1 ölçü alınıp 99 ölçü su ile seyreltilip 10 kez çalkalandığında 2 C’ye ulaşılır ve bu böyle devam eder… Doz kullanımıyla ilgili farklı ekoller bulunur. Örneğin 1 ölçü maddenin 9 ölçü damıtılmış su ile seyreltildiği sistemde potensler 1D, 2D, 3D… diye devam eder.

Global Bilgiler

Seyreltildikçe şifa verme özelliği derinleşen, etki süresi uzayan bir ilaç fikri, konvansiyonel tıbbın maddesel ilaçlarının etki mekanizması ile açıklanamaz elbette. Bu yüzden de homeopati, sıklıkla plasebo (tedavi gücünü hastanın ilacın "işe yarayacağını" düşünmesinden alması) etkisinden ibaret olduğu iddiasıyla karşılaşmıştır. Ancak sadece bilinçli yetişkinlerde değil, bebeklerde, hayvanlarda ve inanmayanlarda da şifa verdiğini görenler, homeopatinin plasebodan ibaret olmadığını algılayabiliyorlar.

Homeopatik ilacın yaptığı etkiyi, kişinin “yaşam gücünü harekete geçirmek” olarak tarif edebiliriz. Yaşayan bir insanla bir ölü arasındaki farkı oluşturan dinamik güce Hahnemann “yaşam gücü” adını verdi. Organon adlı kitabında yaşam gücünü şöyle tarif eder:

Sağlıklı durumdayken, maddi bedene can veren mutlak yaşam gücü ve dinamizm, sınırsız bir egemenlikle hüküm sürer ve organizmanın bütün parçalarını, hayranlık veren, ahenkli ve yaşamsal bir işleyiş içinde bir arada tutar. Böylece hem sezgilerimiz ve hem de fonksiyonlarımız söz konusu olduğunda, doğuştan yetenekli zihnimiz, bu canlı ve sağlıklı enstrumanı, varoluşumuzun daha yüksek amaçları için özgürce kullanabilir.

Yaşam gücü organizmanın çalışmasından sorumludur ve zayıfladığında kişinin sağlık sorunları ortaya çıkar. Bir konuda aşırı zorlanma, iş değişikliği, zor bir sınava hazırlık, bir yakının kaybı, ayrılık, taşınma gibi günlük hayatımızı etkileyen stresli durumlarda yeni koşullara uyum sağlamamızı sağlayan işte bu yaşam gücüdür.

Global Bilgiler

İnsanı bir organlar bütünü, hastalıkları da belli bir organın kötü çalışması ya da bir virüse/bakteriye maruz kalmanın sonucu olarak gören konvansiyonel tıbbın, Hipokrat’ın sözünü hatırlaması gerekiyor: Hastalık yoktur, hasta vardır. Bu ilkeyi hayata geçiren homeopatide ilaç, yani bu özel yöntemle defalarca seyreltilmiş madde, konsültasyon sırasında hastanın şikayetleri, ne zaman ortaya çıktığı, neyin iyi, neyin kötü geldiği, duyguları, kişilik özellikleri gibi konuları irdeleyen çok geniş ve detaylı bir görüşme sonrasında belirlenir. Bu tablonun özüne ya da başka bir deyişle ruhuna karşılık gelen madde, homeopatik dozda verildiğinde, hastanın yaşam gücüne, neye karşı savaşması gerektiğine dair bilgi verir. 2000’den fazla homeopatik ilaç olduğu düşünülürse, homeopatiye neden “şifa sanatı” dendiğini anlayabiliriz. Homeopatın hastayla konuşarak ve gözlemleyerek aldığı bilgiler, birbirleriyle ilgisiz görünse de aslında bir yapbozun parçaları gibi resmi tamamlarlar. Homeopat ancak resmin ne olduğunu doğru anladığında yaşam gücünü harekete geçirecek homeopatik ilacı verebilir. Doğru ilaç bulunduğunda ise, yaşam gücünün yapabilecekleri insanı hayrete düşürecek kadar fazla ve hızlıdır.

Global Bilgiler

http://apelasyon.com/Yazi/112-sifa-sanati-homeopati-

Share

0 yorum:

ZIRAI DON DOLU EROZYON ÇIĞ DÜŞMESİ SU TAŞKINLARI KURAKLIK HORTUMLAR SİS KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA ORMAN YANGINLARI HEYELAN SEL BASKINI YANARDAĞ PATLAMASI DEPREMLER TSUNAMİ TRUF MANTARI KUŞ CENNETİ NEMRUT KRATER GÖLÜ COMBATING DESERTIFICATION

Copyright © 2013 Global Bilgiler. WP Theme-junkie converted by Bloggertheme9
Blogger templates. Proudly Powered by Blogger.