4.02.2016

Kurtadam Efsanesi

Global Bilgiler  /  at  02:37  /  No comments

Bir insanın bir hayvan, özellikle de kurt biçimine girebilmeye yetenekli olması, kurt adam söylencesinin çıkış kaynağı hakkında yeterli bir açıklama değildir. Genelikle bir kurt tarafından ısırılma ya da belirli ayda doğma olayı diye bilinir. Çok eskiden beri çeşitli kaynaklarda ve toplumlarda kurt adam öykülerine rastlanmaktadır. Farklı coğrafyalarda yaşayan insan topluluklarında sadece kurt adamlık değil çeşitli insan hayvan karışımı yaratıklara da rastlanmaktadır. İskandinavların ayı adamları, Kızılderililerin bizon adamları, Afrikalıların sırtlan adamları, Türklerin itbarakları, ve İstanbul’un kedi kadınları bunlara örnektir. 

Kurt adamlık Türkçe adındaki gibi Kurt kısmı doğrudur ancak kurtadamlar sadece erkek olmak zorunda değildir, kadın'da olabilirler. Bir inanışa göre; Yıl 170'de ilk defa Orta Asyada gerçekliği kanıtlanmıştır. Bir mektupta Kurt adam lanetinden bahsedilir. Kurt adamlar doğuştan olanlar MART ayında olduğu söylenir. Mart ayında olması gerekenden 2 fazla kere dolunay vardır. 3 ile 18 günleri arasında da olay belirtilmiştir ama tazı çok net olamadığı için anlaşılamamıştır. Yazıya göre bunun bir lanet değil güç olarak bildirir. Kurt adamların, Gözlerinde renk değişikliği ,köpek dişlerinde büyüklük ve sivrilik,Doğaüstü güçler olarak tanımlanır. Kurt adamlıkla ilgili herhangi bir kanıt bulunmamıştır.

Kurt adamlar popüler tarihte ve efsaneler de çokça geçmiş hala üzerine filmler çekilip kitaplar yazılan bir efsane olmuştur. Kurtadam Efsanesi vampir efsanesine göre çok daha gerilere dayanmaktadır. Kurtadam Efsanesi nin ilk kaynaklarını ünlü tarihçi Herodot'un yazılarında rastlanır. Heredot'a göre M.ö. 5. Yüzyılda bugünkü Karadeniz kıyılarında o zaman yaşamış olan İskitler arasında kurtadam efsanesi ünlüydü. İskitlerin arasında var olan büyücülerin çeşitli büyülerle Dolunay zamanında kendilerini kurda dönüştürüp Daha sonradan tekrar İnsan formuna döndükleri şeklinde yazmıştır.
Kurtadamlık ya da insandan kurta dönüşme Yunan mitolojisinde de sıkça geçmektedir. Mitolojiye göre tanrıJüpiter Arkadya kralı Lycaon'ı cezalandırmış ve onu Kurda dönüştürmüş, o da çevresine dehşet saçarak yaşamıştır. Türk mitolojisinde ise kurtadamlık geçmektedir kurt adamları erbörü ismi verilmiştir. Aynı şekilde insanların kurta dönüşme olarak tanımlanan olay mitolojimizde yer almaktadır. Kurtadamlık özellikle Ortaçağda pek çok kişiyi suçlamak, engizisyon mahkemelerinde yargılayıp öldürmek için Kulp olarak kullanılmıştır. Aynı Cadılık gibi. Bu dönemde pek çok kurtadam Efsanesi üretilmiştir. 1500 lü yıllarda Fransa'da köylüler bir cesedin başında üç adet kurdu onu yerken görür. Kurtlar köylüleri görünce kaçar. Köylüler dehşet içinde kurtları takip ederler. Çalılıkların içinde yarı çıplak tırnaklarını kılları uzun, ellerinde tırnaklarında et parçaları ve Üzerinde kan olan bir kişiye yakalarlar. Bu kişi tutuklanıp mahkemeye çıkarılır ve kendisinin kurt adam olduğunu diğer kaçan 2 kurdunda kurtadam arkadaşları olduğunu iddia eder. Mahkeme onu idam cezasına çarptırılır. Ancak daha sonra bu ceza akıl Hastalıkları Hastanesi'ne sevk ile son bulur.

Aynı şekilde Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda 3 adet Kurt Adamın yakalandığı İddaa edilmiş, Fransa'da on yedinci yüzyılda ve farklı bir yüzyılda yaşamış iki kişinin kurt adam olduğunu iddia edilmiş ve ikisinin de aynı tip insan yeme yamyamlık ve ceset parçalanma şeklinde Beşer cinayet işlediği tespit edilmiştir. Yakın yüzyıla gelindiğinde Singapur'da bir kız 1960 larda kendisine kurt adam saldırdığını iddia etmiş, doğruluğu kanıtlanmamıştır. 1970 te ise 17 yaşında ki bir çocuk kurt adam olduğunu ve dolunayda şekil değiştirdiğini, telefonda Arkadaşına anlatmış en sonunda çocuk kalbine Hançer saplayarak intihar etmiştir. Roma'da Dolunay zamanında 1960 larda iki polis farklı davranışlariçerisinde olan kurt gibi uluyan bir kişinin takibine düşmüş ve Bu kayıtlara geçmiştir. Kurtadam Efsanesi her ne kadar efsane olarak görünse de Kanıtlarda Anlaşılacağı gibi aslında psikolojik rahatsızlığı olan ve aşırı derecede şizofrenik ve psikolojik rahatsızlık durumu olduğu düşünülmektedir.
Tıpta kurtadamlığın adı Lycantrophy'dir ve modern bilim İnsanın bu kadar kısa bir süreçte formunu değiştirecek ve eski haline dönecek bir yapıda olmadığını söylemiştir. Özellikle Ortaçağda kurtadamlık maskesi altında pek çok kişi bu suçtan öldürülmüş, Bir nevi kılıf bulunmuştur. Ayrıca kurtadamlık olaylarında tespit eden kişilerin hepsi kurt adam olduklarını kendileri iddia etmiştir. Yani bu durum bir psikolojikRahatsızlığın eseri olduğu söylenebilir. Her ne kadar Gerçek olmasa da kurtadamlık çok popüler bir malzeme ve efsane olmuş pek çok yerde kullanılmaktadır.

Yaygın inanışa göre kurt adamlar Gümüş Hançer veya Gümüş silah haricinde hiçbir şeyde öldürülemez. Bu tip pek çok Efsaneler üretilmiş ancak günümüzde kurtadamlık olayları yaşanmamaktadır. En son yukarıda belirtildiği gibi 17 yaşında bir çocuğun iddiası şeklinde kalmıştır. Ayrıca dolunayda insanların etkilendiği doğrudur. Ancak bu etkilenme psikolojik etkilenmedir. Bilindiği gibi insanın dörtte üçü su olduğu için dolunayda aynı okyanuslardaki gelgit olayı gibi insanlarda da etkileşim olur su yüzünden. Ancak bu etkilenme Sinir ve gerginlik şeklinde olabilir.

KURTADAMLARIN ÖZELLİKLERİ :

Avrupa’da, 1520-1630 yılları arasında kayıtlara geçmiş 30.000 kurt adam vakası vardır. İnanışa göre kuduz bir kurt ya da kurt adam tarafından ısırılan bir insan, kurt adam olmaktadır. Dolunay altında açıkta uyumak, kurtların içtiği sulardan içmek de tehlikeliydi. İsviçreli filozof doktor Paracelsus’a göre kurt adamlar, öteki dünyada ruhu huzura kavuşamayan kimselerdi. Geceleri şiddet duygularını doyurmak isteyen kişilerin de büyü ile kurt adam olabileceğine inanılıyordu. İnanışa göre kurt adamlar kıllı postlarını, insan biçiminde iken derilerinin altına gizlerler. Dolunaylı gecelerde kurda dönüşür ve insanları gırtlaklarından ısırarak öldürürler.

Başka bir inanca göre de kurt adam tesadüfi olarak ya da kendi isteği ile kurda dönüşür. Kurt biçimine giren bir kişi yalnızca gözlerinden ve sesinden tanınabilir. Çünkü sadece bu özellikleri değişime uğramaz. Kurt adamı yakalamak için giysileri saklanır; çünkü o zaman kurt adam insana dönüşemez. Bir kurt adam olağan silahlarla ölmez; kurt adamı öldürebilmek için gümüş kurşun ya da gümüş kılıç gerekir. Yaralanan ya da ölen kurt adam, hemen insana dönüşür. İnsan şekline döndüğünde, eğer yaralı ise, yaraları da iyileşir. Kurt adama 3 kez adı ile seslenmek de onu insana çevirebilir.

Share
Posted in: , , Posted on: 4.02.2016

0 yorum:

ZIRAI DON DOLU EROZYON ÇIĞ DÜŞMESİ SU TAŞKINLARI KURAKLIK HORTUMLAR SİS KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA ORMAN YANGINLARI HEYELAN SEL BASKINI YANARDAĞ PATLAMASI DEPREMLER TSUNAMİ TRUF MANTARI KUŞ CENNETİ NEMRUT KRATER GÖLÜ COMBATING DESERTIFICATION

Copyright © 2013 Global Bilgiler. WP Theme-junkie converted by Bloggertheme9
Blogger templates. Proudly Powered by Blogger.