7.02.2016

LALE (Tulipa)

Global Bilgiler  /  at  02:08  /  No comments


Genel Özellikleri:

Kesme çiçek olarak lale yetiştiriciliği son yıllarda artmaktadır. Ekonomik oluşu ve çiçeklenme süresinin ayarlanabilmesi laleye ilgiyi artırmıştır. Lale soğanlı bir bitkidir. Anadolu’nun dağlık bölgelerinde, Kafkasya ve Himalayalar’ın 4000 m‘ye kadar olan yüksekliklerinde doğal olarak yetişebilir. Yazın kuru ve sıcak, kışın soğuk ve nemli geçen bölgelerde doğal olarak yaşayabilir.

Foto%C4%9Fraf+1.1+%C3%87e%C5%9Fitli+renkte+laleler
Fotoğraf: Çeşitli renkte laleler

Doğal laleler melezlenerek çok çeşitli laleler elde edilmiştir. Günümüzde 5544 çeşit lale türü mevcuttur. Bunlardan ancak ticari değeri olan 20 çeşittir. Laleler çiçek açma dönemlerine göre sınıflandırılır. 

Dört gruba ayırmak mümkündür:1-Bu grup laleler erkencidir. Ekonomik değerleri yoktur.
Ducvantoll laleleri
Basit erkenci laleler
Katmerli laleler2-Bu grup kesme çiçek için kullanılan orta erkenci türlerdir.
Mendel laleleri
Triumph laleleri3-Lillium formlu laleler
Darwin laleleri
Darwin hibrit laleleri
Breeder laleleri4-Bu grup geç laleler olarak tanımlanır.
Cottaqe laleleri
Bizarre laleleri

Toplam sekiz tür içeren bu grup botanik laleleri olarak adlandırılır. 

Lale bitkisinin yetiştiriciliğini iki bölümde incelemek gerekir. Bunlar lale soğanı üretimi ve çiçek üretimidir.

Lale soğanı üretimi:

Lale soğanı taşsız, geçirgen, kumlu-tınlı, kireçsiz topraklarda üretilmelidir. Toprağın pH sı ortalama 7 olmalıdır. Toprak iyi işlenmeli ve üst üste aynı alana dikim yapılmamalıdır. Soğan üretimi yapılacak yerlerin rakımı yüksek olmalı, kışın soğuk ve karlı geçen yerler üretim için önerilmektedir. Toprak analizi yapılarak, bitkinin gereksinim duyduğu gübreler toprağa verilmelidir.

Lale soğanı elde etmek için yapılan üretimde ekim - kasım aylarında, sıra usulü dikim uygulanır. Dikim derinliği toprağın yapısına göre ayarlanmalıdır. Ortalama derinlik 8-10 cm. olmalıdır.

Foto%C4%9Fraf+1.2+Lale+so%C4%9Fan%C4%B1+yeti%C5%9Ftirilmesi
Lale soğanı yetiştirilmesi

Soğanların hastalık ve zararlılardan korunması için ilaçlama yapılmalıdır. Hastalıklı bitkiler sökülerek ortamdan uzaklaştırılmalıdır. Lale soğanlarının bakımı muntazam yapılmalıdır. Yabancı otlar ve farklı türler kökleriyle beraber sökülüp ortamdan uzaklaştırılmalı ve imha edilmelidir. Soğanların içindeki besin maddelerinin bitkinin çiçek ve tohum oluşumunda kullanılmaması için, goncalar koparılmalı ve ortamdan uzaklaştırılmalıdır. Ayrıca söküme yakın son dönemde bitkinin toprak üstü kısımları silindire benzer araçlarla bastırılır. Böylece soğanların irileşmesi sağlanır.

Foto%C4%9Fraf+1.3+Goncalar%C4%B1+kopar%C4%B1lm%C4%B1%C5%9F+lale+so%C4%9Fanlar%C4%B1
Goncaları koparılmış lale soğanları

Soğanların sökümü bitki yapraklarının sararıp kahverengileşmesiyle başlar. Soğan kök uçlarının kuruması ve soğan dış yüzünün kahverengileşmesi de söküm zamanının geldiğini gösterir.Lale soğanlarının sökümü makinelerle yapılabilir. Sökülen soğanlar sandıklara konulup depolara sevk edilir.
Foto%C4%9Fraf+1.4+S%C3%B6k%C3%BCm%C3%BC+yap%C4%B1lm%C4%B1%C5%9F+lale+so%C4%9Fanlar%C4%B1
Sökümü yapılmış lale soğanları

Toprak ve Gübre İsteği:
Lale bitkisi yetiştiriciliğinde taşsız, kumlu-tınlı, kireçsiz ve pH sı ortalama 7 olan topraklar tercih  edilir. Toprak, dikim öncesi iyi bir şekilde hazırlanmalı, keseksiz ve düz olması sağlanmalıdır. Diğer önemli bir nokta da lalenin her yıl değişik bir alanda üretime alınması yani toprak değiştirme gerekliliğidir. Bu özellikle lale ateş hastalığına karşı alınan bir önlemdir. Literatürlerde lale dikilmiş bir alana tekrar lale dikmek için, ortalama 5 yıl geçmesi gerektiği vurgulanmaktadır.
Foto%C4%9Fraf+1.5+Lale+so%C4%9Fanlar%C4%B1n%C4%B1+dikmek+i%C3%A7in+haz%C4%B1rlanm%C4%B1%C5%9F+toprak
Lale soğanlarını dikmek için hazırlanmış toprak

Gerekli toprak analizleri yapıldıktan ve bitkinin gereksinim duyduğu besin madde miktarları saptandıktan sonra gübreleme yapmak önerilmektedir. Genelde dikimden 2-3 hafta evvel 40 k. kompoze gübre hesabıyla amonyum sülfat ile gübreleme yapılır.

Lale kökleri tuzluluğa hassas olduklarından dikimden önce toprak yıkanmalıdır.

Dikim Şekli ve Mesafesi
Lale bitkisi kesme çiçek olarak yetiştirilecekse, soğan büyüklüğü 12 cm. olmalıdır. Dikim sıklığı bitki çeşidi ve yaprak gelişimine göre ayarlanmalıdır. Küçük yapraklı çeşitler sık dikilebilir. Bir metre kareye 200 civarında soğan dikilir. İri yaprak yapan çeşitlerde seyrek dikim yapılmalıdır.

Foto%C4%9Fraf+1.6+Lalede+dikim+mesafesi
Lalede dikim mesafesi

EKOLOJİK İSTEKLERİ

SıcaklıkLale yetiştiriciliğinde sıcaklık, çiçeklenme zamanına göre değişir. Erken yetiştiricilikte toprak sıcaklığı 16 0C’ yi, bitkiler arasındaki havanın sıcaklığı da 18 0C’ yi geçmemelidir. Geç dikimlerde ise, ilk 4-5 gün toprak sıcaklığı 9-10 0C olmalıdır. Aralık ayı dikimlerinde toprak sıcaklığı 13 0C, hava sıcaklığı ise 15 0C olmalıdır.

Foto%C4%9Fraf+2.1+S%C4%B1cakl%C4%B1k+%C3%B6l%C3%A7er
Sıcaklık ölçer

Işık:
Lale bitkisi ışık değişimlerine karşı hassas değildir. Değişimlere tepki göstermez.Ancak ışık yoğunluğunun yaprak formlarını etkilediği saptanmıştır. Işık yoğunluğunun fazla olması çiçek sapının uzamasını ve soğanın büyümesini artırır. Bu nedenle ek ışıklandırma faydalı olabilir.

Nem:
Lale bitkisinin optimal nem isteği % 70-80 arasıdır. Fazla nem botrytis salgınına
neden olabilir. Bu nedenle nemin arttığı durumlarda, havalandırma yapılmalıdır.

Havalandırma:
Lale bitkisi fazla nemi ve sıcaklığı sevmez. Sera içinde nemin yükseldiği ve sıcaklığın
arttığı durumlarda havalandırma yapılmalıdır.
Foto%C4%9Fraf+2.+Seran%C4%B1n+havaland%C4%B1r%C4%B1lmas%C4%B1
Seranın havalandırılması

KÜLTÜREL İŞLEMLER

Sulama:
Lale bitkisi yetiştirilen toprakların sulanması önemlidir. Toprağın devamlı nemli kalması sağlanmalıdır. Ancak klorlu su kullanılmamalıdır. Klor, bitkinin bodur kalmasına sebep olur. Laleler, damlama sulama yöntemiyle sulanır.

Gübreleme:
Gerekli toprak analizleri yapıldıktan ve bitkinin gereksinim duyduğu besin madde miktarları saptandıktan sonra gübreleme yapmak önerilmektedir. Genelde dikimden 2-3 hafta evvel 40 k. kompoze gübre hesabıyla amonyum sülfat ile gübreleme yapılır.

Hastalık ve Zararlılar:
Lale soğanları toprağa dikilmeden önce çeşitli hastalık etmenlerine karşı ilaçlanmalıdır. Hazırlanan ilaç içinde soğanlar bir süre bekletilmelidir. Lalede görülen en önemli hastalıklar şunlardır:

Kök yanıklığı: 
Pythium adlı mantarın neden olduğu bir hastalıktır. Dikimden iki hafta sonra zararı ortaya çıkmaya başlar. Hastalık, sıcaklığın 16 0C’ nin üstüne çıktığında hızla gelişir. Sıcaklık, 100 veya daha düşük ısıda ise hastalık ortaya çıkmaz. Hastalık etmeni topraktan geldiği için, dikimden önce toprak dezenfeksiyonu yapılmalıdır.

Foto%C4%9Fraf+3.1+Pythium+%28K%C3%B6k+yan%C4%B1kl%C4%B1%C4%9F%C4%B1%29+hastal%C4%B1%C4%9F%C4%B1
Pythium (Kök yanıklığı) hastalığı

Rhizoctonia solani: 
Lalelerde diğer bir hastalık etkeni rhizoctonia adlı mantardır. Bu da yapraklarda hastalık oluşturur. Özellikle filizlenme esnasında yapraklarda kahverengi lekeler veya çizgiler oluşturur. Bu hastalığın olmaması için derin dikim yapılmamalıdır.

Hastalık görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır.
Foto%C4%9Fraf+3.2+Rhizoctonia+solani+hastal%C4%B1%C4%9F%C4%B1
Rhizoctonia solani hastalığı

Botrytis cinerea: 
Diğer bir mantar hastalığı da “botrytis cinerea” nın neden olduğu hastalıktır. Bu hastalık, lale yetiştirilen topraklarda daha önce domates, biber, kasımpatı gibi bitkiler yetiştirilmişse görülmektedir. Hastalık etmeni yaprakların sararmasına ve soğanların çürümesine neden olur. Bu hastalıktan korunmak için, dikimden önce toprak dezenfeksiyonu gereklidir.
oto%C4%9Fraf+3.3++Botrytis+cinerea+hastal%C4%B1%C4%9F%C4%B1
Botrytis cinerea hastalığı

Sap kırılması: Bu hastalıkta sap üzerinde noktacıklar oluşur. Bu noktalardan saplar kolaylıkla kırılır. Hastalığın sebebi yüksek nemdir. Hastalıktan korunmak için, sera içi nemin % 90’ın üzerine çıkmaması sağlanmalıdır.

Rhizoctonia tuliparum:
Lale soğanları ve sap üzerinde kirli beyazdan, kızıl kahverengine kadar 1mm - 1 cm büyüklüğündü yumrucuklar oluşturur. Soğanlar enine kesildiğinde kahverengi halkalar görülür. Saplar ise çürüyerek devrilir. Bu hastalıkla mücadele için, dikimden önce toprak sterilizazyonu yapmak gerekir.

Foto%C4%9Fraf+3.4+Rhizoctonia+tuliparum+hastal%C4%B1%C4%9F%C4%B1
Rhizoctonia tuliparum hastalığı

Botrytis tulipea:
Bu hastalıkta filizler çıkmaz. Çıkan filizler de hemen ölür. Kurşuni küf olarak da bilinen bu hastalık, sporlara toprakta uzun süre kalabilir. Bu hastalıkla mücadele için toprak steril edilmelidir.

Foto%C4%9Fraf+3.5+Botrytis+tulipea+hastal%C4%B1%C4%9F%C4%B1
Botrytis tulipea hastalığı

Fusarium oxysporum (soğan kuru çürüklüğü): 
Bu hastalıkta bitkinin gelişmesi yavaşlar. Yaprak uçları sararır ve çiçek tomurcuğu kurur. Bu hastalıktan korunmak için dikimden önce soğanların ilaçlanması gerekir.
Foto%C4%9Fraf+3.6+%E2%80%9CFusarium+oxysporum%E2%80%9Dlu+%28solda+ikisi%29+ve+sa%C4%9Fl%C4%B1kl%C4%B1+l%C3%A2le+bitkisi+%28sa%C4%9Fdaki+bitki
“Fusarium oxysporum”lu (solda ikisi) ve sağlıklı lâle bitkisi (sağdaki bitki)

Hamurumsu çürüklük: Soğuklatılmış lale soğanlarının ısıtılmış serada, sera sıcaklığının 13 0C üzerine çıktığında görülür. Dikimden birkaç hafta sonra soğanlar yumuşayarak hamurumsu hale gelir.

Pythium (Kök çürüklüğü):
Köklerde yumuşak ve sulu kısımlar oluşur. Bu durum
bitki gelişmesine mani olur.
Foto%C4%9Fraf+3.7+Pythium+%28k%C3%B6k+%C3%A7%C3%BCr%C3%BCkl%C3%BC%C4%9F%C3%BC%29+hastal%C4%B1%C4%9F%C4%B1
Pythium (kök çürüklüğü) hastalığı

Yabancı Ot Mücadelesi:
Bütün bitkilerde olduğu gibi lale yetiştiriciliğinde yabancı ot sorunu olmaktadır. Yabancı ot sorunu elle temizleme yaparak giderilebilir.

HASAT İŞLEMLERİ

Hasat
Lale hasadı, lale çiçekleri kapalıyken ve lale rengini hafifçe gösterdiğinde yapılır. Hasat yapılırken, lale çiçeği soğanın tam dibinden kırılır veya soğanıyla birlikte sökülür.
Soğanıyla sökülen lalenin soğanı çiçek sapından ayrılarak atılır.

Foto%C4%9Fraf+4.1+Hasat+zaman%C4%B1+gelmi%C5%9F+laleler
Hasat zamanı gelmiş laleler

Tasnif:
Hasat sonrası laleler serin odaya alır. Sap uzunluklarına göre 10’ lu demetler halinde tasnif edilir. Su çektirme işlemine tabi tutulur.

Pazara HazırlamaSu çektirme işleminden sonra kutulara yerleştirilen laleler mezata gönderilir

Depolama
Çiçeklerde DepolamaKesilmiş lale çiçekleri 0-2 0C sıcaklığında 45 güne kadar depolanabilir. Lale çiçekleri birkaç gün depolanacaksa, çiçekler dik olarak 1.7 0C sıcaklıkta tutulur. Çiçekler uzun süreli depolanacaksa, soğanlarıyla birlikte sökülerek hasat edilir. Bu şekilde depolanırlar.

Soğanlarda Depolama
Lale soğanları zamanı geldiğinde sökülmelidir. Söküm işlemi elle ya da makinelerle yapılabilir. Soğanlar hemen depolara götürülmelidir. Depolarda altı telli kasalarda kurutulup temizlenmelidir. Temizleme esnasında soğanların zarar görmemesine dikkat edilmelidir. Temizleme işlemi yapıldıktan sonra soğanlar büyüklüklerine göre ayrılır. Kesme çiçek üretiminde kullanılacak soğanlar, kullanım amaçlarına göre farklı muameleye tabi tutulur. Bunlar şu şekilde açıklanabilir:

Çok erken çiçekçilik için:
Söküm sonrası soğanlar temizlenmeden, bir hafta süreyle 34 0C sıcak ortamda bekletilirler. Bu esnada % 80-100 nem gerekir. Ayrıca sürekli olarak havalandırmada yapılmalıdır. G durumuna gelene kadar 20 0C sıcaklıkta tutulurlar. Bu süre 5 haftadır. Bu süre içinde soğanlar temizlenebilir. Ayrıca soğanların ilaçlaması da yapılmalıdır.
Daha sonra 2-3 hafta 17 0C’ de bekletilir.Darvin lalelerinde 12 hafta, diğerlerinde 9-10 hafta 5 0C’ de bekletilir.Hemen dikime geçilmelidir.

Erken çiçekçilik için:
Söküm sonrası bir hafta 34 0C sıcaklıkta bekletilir.
İki hafta kadar 20 0C bekletilir.
İki hafta 17 0C bekletilir.
Dokuz hafta 5 0C bekletilir.
Hemen dikim yapılır.

Geç çiçekçilik için:
Soğanlar sökümden sonra temizlenir.
Otuz dört derece işlemi yapılmaz.
1 eylüle kadar 23 0C bekletilir.
10-12 Hafta süreyle 20 0C’ de bekletilir.
10-12 hafta 5 0C’ de bekletilir.
Hemen dikim yapılır.

Lale soğanları yavru yapma durumlarına göre de depolarda farklı işleme tabi
tutulurlar.

Yavru yapmalarına göre üçe ayrılırlar.

Çok yavru yapan türler:
İlk 3-4 hafta 25 0C ,
Sonraki iki hafta 20 0C,
Sonraki 6 hafta 17 0C,
Dikime kadar 15 0C,

Normal yavru yapan türler:
İlk 3-4 hafta 25 0C ,
Sonraki 8 hafta 20 0C,
Dikime kadar 17 0C,

Az yavru yapan türler:
İlk 6-7 hafta 23 0C,
Sonraki iki hafta 25 0C,
Sonraki 4 hafta 27 0C,
2-3 Hafta 20 0C,
Dikime kadar 17 0C

Sıcaklık artışıyla lale soğanı parçalanması sağlanır. Depo sıcaklığı düşürüldükçe,yavru yapma azalır.
Lale çiçeği üretiminde en önemli etken, soğanların depolanması ve depo sıcaklığıdır.Sökülen soğanların iç yapısındaki değişmeler ve gelişmeler devam ettiği için depo sıcaklıkları, soğanın iç yapısındaki fizyolojik gelişmelerini, çiçek taslaklarının oluşumu ve olgunlaşmasını dolayısıyla çiçek açma zamanlarını önemli ölçüde etkiler.
so%C4%9Fanlardaki

Soğanlardaki gelişmenin kademeleri incelenerek uygulanacak işlemler saptanır.Yukarıdaki şemada soğan içi gelişimin basamakları gösterilmiştir.Soğanların sökülmesinden sonra soğan içindeki çiçeğin olgunlaşıp organlarını tamamlaması, iklimin gidişine, soğanın iriliğine ve çeşidine bağlı olmakla beraber genellikle ağustos ayında tamamlanır.

Lale bitkisinin istenen zamanda çiçek açmasını sağlamak için, soğuklatma işlemi yapılmalıdır. Böylece kesme çiçeğin az olduğu zamanlarda lale çiçeğinin pazara sürülmesi sağlanır. Lale soğanları G dönemine gelir gelmez soğuklatma işlemi yapılmalıdır. Bu işlemde soğanlar 5 – 9 derece sıcaklıkta belli bir süre tutulur. Bu süre içinde herhangi bir aksilik olursa çiçeklenme olumsuz etkilenir. Kör çiçekler oluşur ya da çiçek bozuklukları görülür. Aynı olumsuzluklar G dönemine gelmemiş soğanlara soğutma uygulanırsa da olabilir. Hatta aynı depoda saklanan bazı sebze ve meyvelerin çıkardığı etilen gazı da çiçeklenme üzerine olumsuz etki yapabilir.


Lale Figürü


"Zambakgiller" (Liliaceae) ailesinden ve bilimsel adı "Tulipa" olan bu, çok yıllık ve soğanlı bitki, aynı zamanda Zambak, Çiğdem ve Sümbül gibi bitkilerin de yakın akrabası...

Normalde doğal yetişme ortamı olarak, özellikle yüksek rakımlarda yaşayan laleler, kışı, karın artında geçirerek aşırı soğuklardan kendilerini koruyorlarmış. Ancak Hollanda'da yapılan melezleme çalışmaları sonucunda bugün sayıları, 5500'ü aşan Lalelerin kültür varyeteleri artık hemen her türlü ortamda yetişebiliyormuş.


Kelime olarak ele alındığında Arapça "Allah" lafzına ait harfleri taşıyan "Lale", tasavvufta Allah'ın birliğini temsil ediyor. Harfi manası da Osmanlı bayrak ve sancağının sembolü olan 'hilal'e de ulaşıyor.

Türkler’in en fazla sevdiği çiçeklerden biri olan 'Lale', sadece yetiştirilmekle kalmamış, mimariden, edebiyata, çiniden, kumaşa kadar birçok ürün, lale desenleriyle bezenmiş. 

Lale bahçeleri anlamına gelen "Lalezarlar", saray ve konakların en itinalı ve en gözde yerleri olurken, lale için yazılan şiir ve nesirler "Lalename" denilen risalelerde toplanarak, Türk Edebiyatı'nda da pek çok yönüyle işlenmiş. 

12.yüzyıllardan itibaren Anadolu’da yapılan mimari eserlerde ve ebru, çini, hat gibi el sanatlarında süsleme motifi olarak değişik renklerde ve yoğun olarak kullanmaya başlanan Lale, Osmanlı Dönemi’nde gerek şekli, gerekse anlamı sebebiyle özel ilgi görmüş...


Rengi ve şekli açısından sevgilinin yüzüne, yanağına, dudağına benzetilen 'Lale', yine rengi dolayısıyla aşığın yanağına ve içindeki tomurcuklarıyla da aşığın gönlündeki yaralara teşbih ediliyor. 

Renk ve şekil olarak ise daha ziyade kadeh, şarap, kan, taç, sümbül gibi kavramlarla beraber anılıyor.


Tasavvuf düşüncesinde ise; Lale'nin renkli yapraklarının yukarıya doğru olması halinin, bir dervişin dua edişindeki edayı andırdığı kabul ediliyor. 

Lalenin içi kömür gibi... Ancak dıştan görünmez. Dışı ise içinin tam tersine parlak, canlı ve ruha sükunet verici bir görünüme sahip... Tasavvufta onun bu hali, bağrı yanık bir dervişin, tebessüm eden nur haleli yüzüne benzetiliyor. 

Anadolu'da laleyi şiirlerinde kullanan ilk şair de, ünlü düşünür Mevlânâ olur ve 1200'lü yılların ortalarında: "Ey lale, gel de şen yanağımdan renk al" demiş, sonrasında da laleye şiirlerinde sıklıkla yer veren şairlerden olmuş...

Fetih ile İstanbul’a gelen Lale çok sevilerek,kısa sürede özellikle İstanbul’un sembolü olmuş ve şehrin en değerli bitkisi sayılmış... 

‘Avni’ mahlasıyla şiirler yazan Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet, bir şiirinde laleden bahsettiği mısralarında diyor ki:

"Sakiya mey sun ki bir gün lalezar elden gider.
Erişir fasl-ı hazan bağ-u bahar elden gider..."


Türkçesi şöyleymiş:


"Ey içki dağıtan güzel,(henüz vaktiyken) şarap ver. Bir gün bu lale bahçelerinden yoksun kalıveririz. Çünkü, güz mevsimi gelir birden, bahçe de, bahar mevsimi de elden gider..."

Kanuni Sultan Süleyman Döneminde, lale bahçelerinin güzelliğinden etkilenen Avusturya elçisi Busbecq ile Lale'nin Anadolu’dan ilk yolculuğu Viyana’ya olmuş ve Avrupalılar, yeni tanıştıkları bu bitkiye, Osmanlıların başlarına sardıkları tülbente atıf yaparak ,‘sarık biçimindeki çiçek’ anlamında “Tulipe” adını vermişler.

Oradan Hollanda’ya ve ardından Kanada’nın başkenti Ottowa’ya geçmesiyle Lale, tüm dünyada tanınır hale gelmiştir.

Anadolu topraklarından 100 yıl önce Avrupa'ya götürülen lale, bugün en çok Hollanda'da yetişiyor. 

Hatta rüzgar değirmenleri ve tahta ayakkabılardan sonra Hollanda'nın üçüncü simgesi haline gelen laleler, ülke topraklarının yaklaşık dörtte birinde ve yılda 6 milyar adet lale soğanı üretilerek bütün dünyaya satıyor ve en önemli ihraç ürünü olan bu çiçekle, ülkenin ekonomik gelişmesine büyük katkı sağlanıyormuş.
20. yüzyıldaki tarihçiler, Sultan III. Ahmed ve Sadrazam Damat İbrahim Paşa’nın idaresindeki Osmanlı İmparatorluğu’nun dönemine, 'Lale Devri' ismini vermişler... 

Lalelerle bezenmiş bahçelerde, gündüzleri 'hayattan zevk aranılıp, sefalar sürülmüş; geceleri de sırtlarında taşıdıkları fanuslarda mumlar yanan kaplumbağaların dolaşarak aydınlattığı laleler arasında, şiir ve musiki saatleri yaşanmış ve bu yıllar arasında İstanbul’da yaygın olarak lale yetiştirilmesi, dönemin lale çiçeğiyle anılmasına neden olmuş...

Ülkemizin tanıtımında yer alan tüm çalışmalarda oldukça sık şekilde yer verilen lale figürüne, şimdilerde Türkiye'nin EURO 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylık logosu olarak seçilen tasarımda da yer verilmiş. Logo, maçların yapılması planlanan sekiz kenti simgeleyen sekiz ayrı renkten oluşan lale figürünün içindeki futbol topundan oluşuyor. ttp://blog.radikal.com.tr/yasam/lale-figurunun-bu-cok-ozel-anlamini-biliyor-muydunuz-26041

Share

0 yorum:

ZIRAI DON DOLU EROZYON ÇIĞ DÜŞMESİ SU TAŞKINLARI KURAKLIK HORTUMLAR SİS KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA ORMAN YANGINLARI HEYELAN SEL BASKINI YANARDAĞ PATLAMASI DEPREMLER TSUNAMİ TRUF MANTARI KUŞ CENNETİ NEMRUT KRATER GÖLÜ COMBATING DESERTIFICATION

Copyright © 2013 Global Bilgiler. WP Theme-junkie converted by Bloggertheme9
Blogger templates. Proudly Powered by Blogger.