28.02.2016

NEDEN DOĞAL DENGE

Global Bilgiler  /  at  00:50  /  No comments

Hızlı kentleşme, sanayileşme ve nüfus artışı canlı yaşamının kaynağı olan doğanın ve doğal kaynakların bozulması ve hızla tükenmesi sonucunu doğurmuştur.
Yoğun insan faaliyetleri sonucu oluşan hava kirliliği, atık ve artık deşarjlarıyla yaşanan su kirliliği, bilinçsiz ve aşırı gübre, zirai ilaç ve hormon kullanımı ve verimli toprakların yanlış kullanımı, giderek insan sağlığını ve doğal kaynakların sürdürülebilirliğini daha fazla tehdit eder hale gelmiştir.
Yoğun insan faaliyetleri sonucu oluşan hava kirliliği, yerlatı ve yerüstü sularının suları ve toprakların atık ve tarım ilaçları ile kirlenmesi, tarımsal üretimde yoğun kimyasal(gübre, ilaç,vs.) kullanımı sonucunda tarım topraklarının uzun vadede niteliklerini kaybetmeye başlaması giderek insan sağlığını ve doğal kaynakların sürdürülebilirliğini tehdit eder hale gelmiştir.

Bu ise doğal kaynakların rasyonel ve sürdürülebilir kullanımın sağlamanın ve bu yönde bilinçli adımlar atmanın gerekliliğini ortaya koymuştur.
İnsanlık geç de olsa doğal kaynakların sınırsız olmadığını ve bilinçsiz tüketimin kendi geleceğini de yok etmek olduğunu görmüştür.
Küresel ölçekte doğal dengenin sağlanması amacıyla sürdürülebilir kalkınma hedeflenerek, ekolojik yaşam biçimlerine yönelik eğilimler yüzyılımızda hız kazanmıştır. Bu konuda tedbirler öngören uluslar arası sözleşmeler hazırlanmıştır.
Doğal Denge Derneği, tüm canlı yaşamının devamlılığı için doğanın hassas dengesinin korunması yönünde daha bilinçli adımların atılması ve çabaların gerekliliği inancıyla kurulmuştur. Derneğimiz mevcut uygulamaların yerini, doğa ile barışık ve doğa ile iç içe yürütülen projelerin alması gerektiği görüşündedir.

Derneğimiz, doğanın dengesinin bozulmaması için sorunun değil, çözümün bir parçası olma anlayışıyla, tüm toplum kesimlerinin bilinçlendirilerek, kendi üzerlerine düşen görevi yerine getirmesini sağlamak üzere faaliyetlerde bulunmak ve projeler geliştirmek amacıyla kurulmuştur.
Doğal Denge Derneği, doğal dengenin bozulması konusunda endişe duyan tek tek bireyleri ve farklı kesimleri aynı amaç etrafında bir araya getirerek, birlikte uygulanabilir projeler geliştirmek ve uygulanmaları konusunda öncülük, rehberlik etmeyi hedeflemektedir.
Derneğimiz, ortak sorunlara ortak çözüm arayışlarında örgütlü bir yaklaşımın hayata geçirilmesini sağlamayı amaçlamaktadır.
Derneğimiz doğal dengenin korunmasını yalnızca günümüzü insanı için değil, gelecek nesillerin refahı ve mutluluğu için de kaçınılmaz görmektedir.

Bu çerçevede derneğimizin kuruluş amacı; doğal dengeyi korumak; bu doğrultuda eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak; sürdürülebilir yaşam biçimini, üretim ve tüketim anlayışını, yerel ve ulusal ölçekte, bireysel ve toplumsal düzeyde tanıtmak, benimsetmek ve korumayı sağlayacak gelir getirici faaliyetleri teşvik etmektir.
http://www.dogaldengedernegi.com/?p=1

Share

0 yorum:

ZIRAI DON DOLU EROZYON ÇIĞ DÜŞMESİ SU TAŞKINLARI KURAKLIK HORTUMLAR SİS KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA ORMAN YANGINLARI HEYELAN SEL BASKINI YANARDAĞ PATLAMASI DEPREMLER TSUNAMİ TRUF MANTARI KUŞ CENNETİ NEMRUT KRATER GÖLÜ COMBATING DESERTIFICATION

Copyright © 2013 Global Bilgiler. WP Theme-junkie converted by Bloggertheme9
Blogger templates. Proudly Powered by Blogger.