10.02.2016

Su Kaynakları

Global Bilgiler  /  at  20:00  /  No comments


Türkiye’de yıllık ortalama yağış yaklaşık 643 mm olup,bu değer yılda ortalama 501 milyar m3  su anlamına gelmektedir. Bu suyun 274 milyar m3 ’ ü toprak ve su yüzeyleri ile bitkilerden olan buharlaşmalar yoluyla atmosfere geri dönmekte, 69 milyar m3 ’lük kısmı yeraltı suyunu beslemekte, 158 milyar m3 ’lük kısmı ise akışa geçerek çeşitli büyüklükteki akarsular vasıtasıyla denizlere ve kapalı havzalardaki göllere boşalmaktadır.
Türkiye ortalama yükseltisi (1.132 m) fazla olan bir ülkedir. Türkiye’de dağlarda bulunan küçük göllerle birlikte 120’den fazla tabii göl; Tabii göller dışında ise 656 adet baraj gölü bulunmaktadır. Türkiye’de  göllerin yanı sıra akarsular açısından da zengin bir ülkedir. Kaynağı Türkiye’de olup sınıraşan akarsulara da sahiptir. Türkiye içinde 25 akarsu havzası bulunmaktadır. Kullanılabilir yeraltı suyunun yaklaşık 6 milyar m3 ’ü kullanılmaktadır.
En büyük ve en derin gölü olan ve yükseltisi 1.646 m olan Van Gölü’nün alanı 3.712 km2 ’dir. İkinci büyük gölü, İç Anadolu’daki Tuz Gölü’dür. Derin bir göl olmayan Tuz Gölü’nün denizden yüksekliği 925 m, alanı ise 1.500 km2 ‘dir. Türkiye’de göllerin toplandığı başlıca dört bölge vardır: Göller Yöresi (Eğirdir, Burdur, Beyşehir ve Acıgöl), Güney Marmara (Sapanca, İznik, Ulubat, Kuş Gölleri), Van Gölü ve çevresi, Tuz Gölü ve çevresi. Ülke topraklarında bulunan akarsular 6 değişik denize dökülür. Çoruh, Filyos, Kızılırmak, Yeşilırmak, Sakarya ırmakları Karadeniz’e; Asi, Dalaman Çayı, Ceyhan, Seyhan, Tarsus ırmakları Akdeniz’e; Ergene, Küçük ve Büyük Menderes, Gediz ve Meriç ırmakları Ege Denizi’ne; Biga Çayı, Gönen Çayı, Susurluk/Simav Çayı, Marmara Denizi’ne, Aras, Hazar Denizi’ne, Dicle ve Fırat Basra Körfezi’ne dökülür. Kızılırmak 1.355 km, Ceyhan 509 km, Büyük Menderes 307 km, Susurluk 321 km, Suriye sınırına kadar Fırat 1.263 km, Ermenistan sınırına kadar Aras 548 km uzunluğundadır.
Yeraltı suyunu besleyen 69 milyar m3 ’ lük suyun 28 milyar m3 ’ü pınarlar vasıtasıyla yerüstü suyuna tekrar katılmaktadır. Ayrıca, komşu ülkelerden Türkiye’ye gelen yılda ortalama 7 milyar m3  su bulunmaktadır.
Böylece ülkenin brüt yerüstü suyu potansiyeli 193 (158+28+7) milyar m3  olmaktadır. Yeraltı suyunu besleyen 41 milyar m3 ‘de dikkate alındığında, Türkiye’nin toplam yenilenebilir su potansiyeli brüt 234 milyar m3  olarak hesaplanmıştır. Ancak, günümüz teknik ve ekonomik şartları çerçevesinde, çeşitli amaçlara yönelik olarak tüketilebilecek yerüstü suyu potansiyeli yurt içindeki akarsulardan 95 milyar m3 komşu ülkelerden Türkiye’ye gelen akarsulardan 3 milyar m3  olmak üzere yılda ortalama toplam 98 milyar m3’dür. Bu değer 14 milyar m3  olarak belirlenen yeraltı suyu potansiyeli ile birlikte Türkiye’nin tüketilebilir yerüstü ve yeraltı su potansiyeli yılda ortalama toplam 112 milyar m3  olmaktadır.
Hidrolik Enerji Potansiyeli Türkiye topografyası jeolojik ve morfolojik yapısına bağlı olarak önemli bir hidrolik potansiyele sahiptir. Türkiye’nin brüt teorik hidroelektrik potansiyeli 433 Milyar kWh olup, dünyadaki toplam teorik hidroelektrik potansiyelin yaklaşık % 1’ine, Avrupa’daki potansiyelin ise yaklaşık % 14’üne tekabül etmektedir.
Teknik yapılabilirliği bulunan potansiyel ise, brüt potansiyelin % 50 seviyesinde (216 Milyar kWh) kalmaktadır. Ancak havza su potansiyelinin farklı sektörlerdeki su tüketimleri dikkate alındığında ülkemizin net teknik hidroelektrik potansiyeli 180 Milyar kWh civarında olacağı tahmin edilmektedir.

Türkiye’nin ekonomik olarak kullanılabilir hidroelektrik enerji potansiyeli yaklaşık 130.000 GWh/yıl olarak tahmin edilmektedir. Bu değerin henüz %36’sı değerlendirilmiştir. Hidroelektrik enerji santralı kurulu güç kapasitesinin 2020 yılında 35000 MW değerine ulaşması beklenmektedir.

Share
Posted in: , , , Posted on: 10.02.2016

0 yorum:

ZIRAI DON DOLU EROZYON ÇIĞ DÜŞMESİ SU TAŞKINLARI KURAKLIK HORTUMLAR SİS KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA ORMAN YANGINLARI HEYELAN SEL BASKINI YANARDAĞ PATLAMASI DEPREMLER TSUNAMİ TRUF MANTARI KUŞ CENNETİ NEMRUT KRATER GÖLÜ COMBATING DESERTIFICATION

Copyright © 2013 Global Bilgiler. WP Theme-junkie converted by Bloggertheme9
Blogger templates. Proudly Powered by Blogger.