4.02.2016

Toprak, Toprak Nedir?

Global Bilgiler  /  at  22:10  /  No commentsErozyon, Türkiye'de Erozyon, Havza ve Erozyon Risk Haritaları alt başlıkları Toprak bölümü altında bulunmaktadır. “Sediment Modelinin Geliştirilmesi ile Ege, Akdeniz ve Batı Karadeniz Bölgelerinden Seçilen 17 Nehir’ in Erozyon Risk Haritalarının Oluşturulması” projesi kapsamında söz konusu havzalarda hesaplanan sediment değerleri ve oluşturulan Erozyon Risk Haritaları bulunmaktadır. Toprak bölümüne ait alt başlıkların içeriklerine solda bulunan menüden erişilebilir. Projenin Ülke çapında tamamlanması ile birlikte proje kapsamı dışında kalan 9 havzanın da hesaplanan Sediment Değerleri ve Türkiye Erozyon Risk Haritaları bu bölümde yayınlanacaktır.

1970' li yıllarda üretilmiş olan tüm Türkiye' ye ait toprak haritalarına da Türkiye Toprak Haritası bölümünden erişilebilecektir. 1/25.000 ölçekli coğrafi toprak veritabanı Büyük Toprak grupları (BTG), Toprak Özellikleri Kombinasyonu (TOK), Erozyon Dereceleri (ERZ), Şimdiki Arazi Kullanım Şekli (SAK), Arazi Tipleri (AZT) ve Arazi Kullanım Kabiliyet Sınıflaması (AKK) bilgilerini içermektedir.http://aris.cob.gov.tr/toprak/ linkinden yayınlanan Türkiye Toprak Haritası Lejantına buradanulaşabilirsiniz.

Örnek toprak profili

Toprak Nedir?

Toprak, kayaların ve organik maddelerin, iklim, organizmalar ve topografyanın çok uzun süreli etkileri altında, çeşitli derecelerdeki fiziksel parçalanma, kimyasal ve biyolojik ayrışma ürünlerinden meydana gelen, içinde geniş bir canlılar topluluğu barındıran, bitkilere durak yeri ve besin kaynağı görevi yapan, belli oranda su ve hava içeren, farklı özellikte katmanlardan kurulu, dinamik, üç boyutlu, doğal, canlı bir maddedir.

Toprak, atmosfer, hidrosfer ve biyosfer ile temas halinde olup yeryüzüne çıkmış, kayalar, mineraller ve organik maddelerden oluşmuş toprak ana materyalinin fiziksel parçalanma ve kimyasal ayrışması sonucunda oluşmaktadır.
Fiziksel parçalanma olaylarının başında, sıcaklık değişmeleri, ıslanma, kuruma, donma-çözülme, bitki köklerinin ve diğer canlıların mekanik etkileri olmak üzere, materyal üzerindeki basıncın azalması, tuz bırakması ve tuzların hidrasyonu, akarsu, buzul ve rüzgârların etkileri sayılabilir.

Toprağın kimyasal ayrışmasını da, oksidasyon, redüksiyon, hidroliz, hidrasyon-dehidrasyon, kompleksleşme, karbonatlaşma ve çözünme şeklinde sıralamak mümkündür. Biyolojik olaylar ise etkinliklerini parçalanma ve ayrışmaya katkıda bulunarak gösterirler. Fiziksel parçalanma ve kimyasal ayrışma, belli koşullara sahip doğal bir çevrede uzun bir zaman süresi içerisinde, belli topografyaya sahip olan bir ana materyal üzerinde gerçekleşmektedir.

Bu ana materyal üzerinde toprağın oluştuğu gevşemiş kaya veya az çok jeolojik ayrışmaya uğramış tortul ya da kümüloz (birikmiş organik) materyalden oluşmuştur. Topraklar doğada her zaman yerinde parçalanmış ana kaya üzerinde oluşmazlar. Akarsular, rüzgârlar ve buzulların etkisiyle bazı yerlere taşınıp birikirler. Bu şekilde birikmiş alanlarda da toprak oluşumu başlayabilir. Bu durumda toprağı oluşturan madde taşınmış materyalden ibarettir ve doğada toprak oluşumu:Ana kaya → Ayrışmış kaya → Ham toprak → Olgun toprak sırasını izler. 

Örnek toprak profili
Ana materyal toprak oluşumuna etki eden etmenlerden sadece biridir. Bu oluşuma etki iklim, topografya, canlı varlığı (organizma) faktörleri de dâhil olmaktadır. Buna ek olarak ana materyalden her zaman aynı topraklar oluşmamaktadır. Dünya’ nın farklı yerlerinde benzer ana materyalden oldukça farklı toprak oluşumları gözlemlenmektedir. Toprak, oluşumuna göre aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır.

Toprak yapısı itibariyle dört farklı oluşum barındırmaktadır. İnorganik (%45) ve az miktarda organik maddenin (%2-5) bulunduğu katı kısım ile birbirlerinin durumuna göre değişkenlik gösteren su ve hava içeren kısım bulunmaktadır. Yani toprak, katı, sıvı ve gazın bulunduğu üç fazlı bir sistem özelliği taşımaktadır. Katı kısım yaklaşık olarak toprak yapısının yarısını oluşturmaktadır geriye kalan boşluklar ise hava ve suyun olduğu kısımlardır.

Aslında toprak, tekstür, strüktür, organik madde, kanopi (bitki örtüsü), iklim, toprak işleme gibi özelliklere göre değişiklik göstermektedir. Dolayısıyla bu etkenlere bağlı olarak en fazla değişkenliğe uğrayan kısmı toprağın porozitesi yani gözenek miktarı ve tipidir.

Share
Posted in: , Posted on: 4.02.2016

0 yorum:

ZIRAI DON DOLU EROZYON ÇIĞ DÜŞMESİ SU TAŞKINLARI KURAKLIK HORTUMLAR SİS KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA ORMAN YANGINLARI HEYELAN SEL BASKINI YANARDAĞ PATLAMASI DEPREMLER TSUNAMİ TRUF MANTARI KUŞ CENNETİ NEMRUT KRATER GÖLÜ COMBATING DESERTIFICATION

Copyright © 2013 Global Bilgiler. WP Theme-junkie converted by Bloggertheme9
Blogger templates. Proudly Powered by Blogger.