10.02.2016

Türkiye'de Madencilik Durumu

Global Bilgiler  /  at  13:32  /  No comments

Ülkemiz maden çeşitliliği ve rezervleri açısından, dünyada madencilikte adı geçen 132 ülke arasında toplam maden üretimi itibarı ile 28’inci, üretilen maden çeşitliliği açısından da 10’uncu sırada yer almaktadır.

Türkiye, bor ve linyite ilave olarak; mermer, trona, barit, krom, manyezit gibi madenler açısından dikkate değer rezervlere sahiptir. Buna karşın; petrol, doğal gaz ve taşkömürü başta olmak üzere, özellikle enerji hammaddeleri alanında kendine yeterli olmaktan uzaktır. Ayrıca mevcut demir cevherlerinin büyük çoğunluğunun düşük tenörlü oluşu ve bu nedenle değerlendirilememesi, bu tip madenler yönünden dışa bağımlılığı artırmaktadır.

Dünya bor rezervinin %72’si, dünya feldispat rezervinin %23’ü, bentonit rezervinin %20’si ülkemizde bulunmaktadır. Dünya da ikinci büyük soda külü rezervi olan Beypazarı Trona yatağını işletmek üzere kurulan tesis, yılda 1 milyon ton soda külü, 100 bin ton sodyum karbonat üretimi ile dünya tüketiminin %2,5’ini karşılamaktadır.

Ülkemizde yapılan araştırmalarda, 650'ye varan renk ve dokuda mermer çeşidinin bulunduğu belirlenmiştir. Bu günkü verilere göre ülkemizde 3,8 milyar m3 işletilebilir mermer, 2,7 milyar m3 işletilebilir traverten ve 995 milyon m3 işletilebilir granit rezervi olmak üzere toplam 7,495 milyon m3 doğal taş rezervi bulunmaktadır.
  
                         Çizelge:  Türkiye’de bazı madenlere ait rezerv miktarları
Maden Adı
Rezerv (ton)
Krom
510.000.000
Bentonit
250.000.000
Bakır
123.000.000
Demir
5.380.000.000
Çinko
600.000.000
Kömür
12.400.000.000
Feldispat
250.000.000
Kaolen
200.000.000
Kil
1.000.000.000
Alüminyum
104.000.000
Nikel
56.000.000
Trona
850.000.000
  
Dünyadaki altın oluşum modellerine dayanılarak yapılan hesaplamalara göre Türkiye altın potansiyelinin toplam 267 adet altın yatağı içinde 6.500 ton olduğu tahmin edilmektedir. Genel Müdürlüğümüzce verilmiş ruhsat sahalarında yapılan incelemeler sonucunda 800 ton görünür altın rezervi ve 1.926 ton gümüş rezervi tespit edilmiştir. Ancak arama ve ön işletme ruhsatlı sahalardaki arama faaliyetleri sonucu tespit edilen rezervler ve ülkemizdeki Cu+Pb+Zn kompleks cevherleşmeleri içindeki rezervler de dikkate alındığında 1.340 ton görünür+muhtemel altın rezervinin bulunduğu belirlenmiştir.

Share
Posted in: , , , , Posted on: 10.02.2016

0 yorum:

ZIRAI DON DOLU EROZYON ÇIĞ DÜŞMESİ SU TAŞKINLARI KURAKLIK HORTUMLAR SİS KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA ORMAN YANGINLARI HEYELAN SEL BASKINI YANARDAĞ PATLAMASI DEPREMLER TSUNAMİ TRUF MANTARI KUŞ CENNETİ NEMRUT KRATER GÖLÜ COMBATING DESERTIFICATION

Copyright © 2013 Global Bilgiler. WP Theme-junkie converted by Bloggertheme9
Blogger templates. Proudly Powered by Blogger.