10.02.2016

Türkiye'nin Jeotermal Durumu

Global Bilgiler  /  at  13:24  /  No comments

Jeotermal enerji yerin derinliklerindeki kayaçlar içinde birikmiş olan ısının akışkanlarca taşınarak rezervuarlarda depolanması ile oluşmuş sıcak su, buhar ve kuru buhar ile kızgın kuru kayalardan yapay yollarla elde edilen ısı enerjisidir. Jeotermal kaynaklar yoğun olarak aktif kırık sistemleri ile volkanik ve magmatik birimlerin etrafında oluşmaktadır.

Jeotermal enerjiye dayalı modern jeotermal elektrik santrallerinde CO2, NOx, SOx gazlarının salımı çok düşük olduğundan yenilenebilir enerji kaynağı olarak değerlendirilmektedir. Jeotermal enerji, jeotermal kaynaklardan doğrudan veya dolaylı her türlü faydalanmayı kapsamaktadır.

Düşük sıcaklıklı (20-70°C) sahalar başta ısınma ve ısıtma olmak üzere, endüstride, kimyasal madde üretiminde kullanılmaktadır. Orta sıcaklıklı (70-150°C) ve yüksek sıcaklıklı (150°C’den yüksek) sahalar ise elektrik üretiminin yanı sıra re-enjeksiyon koşullarına bağlı olarak entegre şekilde ısıtma uygulamalarında da kullanılabilmektedir.

Türkiye, Alp-Himalaya kuşağı üzerinde yer aldığından yüksek jeotermal potansiyele sahip olan bir ülkedir. Ülkemizin jeotermal potansiyeli 31.500 MW’tır. Ülkemizde potansiyel oluşturan alanlar, Batı Anadolu’da (%77,9) yoğunlaşmıştır. Bu güne kadar potansiyelin %16’sı (5.000 MWt) Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü tarafından kullanıma hazır hale getirilmiştir.

Türkiye’deki jeotermal alanların %55’i ısıtma uygulamalarına uygundur. Ülkemizde, jeotermal enerji kullanılarak 3130 dönüm sera ısıtması yapılmakta ve 19 yerleşim biriminde 90.000 konut jeotermal enerji ile ısıtılmaktadır.


Jeotermal enerji arama çalışmaları 2004 yılından itibaren hızlandırılmış 2004 sonu itibari ile 3.100 MWt olan kullanılabilir ısı kapasitesi 2015 yılı Haziran sonu itibari ile 1.900 MWt ısı enerjisi açığa çıkarılarak 5.000 MWt’e yükseltilmiştir. Ülkemizde jeotermal elektrik üretimi, 2002 yılında 15 MWe iken 2015 yılı Haziran ayı sonu itibari ile 476,43 MWe elektriğe çıkmış, % 3.176 artış olmuştur. Sahaların geliştirme çalışmaları tamamlandığında bu kapasite 750 MWe çıkarılacaktır. Ülkemiz elektrik potansiyeli görünür teknik kapasite olarak 750 MWe olup, tüm sahaların ilave geliştirme çalışmaları neticesinde 1.000 MWe ulaşacaktır. Ülkemizin teorik elektrik potansiyeli ise 2.000 MWe civarındadır. 

Share
Posted in: , , Posted on: 10.02.2016

0 yorum:

ZIRAI DON DOLU EROZYON ÇIĞ DÜŞMESİ SU TAŞKINLARI KURAKLIK HORTUMLAR SİS KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA ORMAN YANGINLARI HEYELAN SEL BASKINI YANARDAĞ PATLAMASI DEPREMLER TSUNAMİ TRUF MANTARI KUŞ CENNETİ NEMRUT KRATER GÖLÜ COMBATING DESERTIFICATION

Copyright © 2013 Global Bilgiler. WP Theme-junkie converted by Bloggertheme9
Blogger templates. Proudly Powered by Blogger.