10.02.2016

Türkiye'nin Kömür Durumu

Global Bilgiler  /  at  12:51  /  No comments


Kömür, elektrik üretimi amacıyla kullanılan yakıtlar arasında en yaygın olanıdır.  Kömürün elektrik üretiminde en yüksek oranda kullanılan yakıt olma niteliğinin öngörülebilir bir gelecekte de değişmeyeceği tahmin edilmektedir.

Linyit, ısıl değeri düşük, barındırdığı kül ve nem miktarı fazla olduğu için genellikle termik santrallerde yakıt olarak kullanılan bir kömür çeşididir. Bununla birlikte, yerkabuğunda çok miktarda bulunduğu için sıklıkla kullanılan bir enerji hammaddesidir. Taşkömürü ise yüksek kalorili kömürler grubundadır. Yerli kaynak potansiyelimizin 12,4 milyar tonunu linyit, 1,33 milyar tonunu taşkömürü oluşturmaktadır. 2010 yılında taşkömürü üretimi; Türkiye Taş Kömürü Kurumu tarafından 1.708.844 ton, özel sektör tarafından 883.074 ton olmak üzere toplam 2.591.918 ton’dur. 

Türkiye rezerv ve üretim miktarları açısından linyitte dünya ölçeğinde orta düzeyde, taşkömüründe ise alt düzeyde değerlendirilebilir. Toplam dünya linyit rezervinin yaklaşık %1,6'sı ülkemizde bulunmaktadır. Türkiye'nin toplam linyit rezervi 12,4 milyar ton seviyesinde olup, işletilebilir rezerv miktarı ise 3,9 milyar ton düzeyinde bulunmaktadır.

Linyit sahaları Türkiye’de bütün bölgelere yayılmış olup, bu sahalardaki linyit kömürünün ısıl değerleri 1.000-5.000 kcal/kg arasında değişmektedir. Türkiye’de taşkömürü tüketiminin büyük bölümü sanayi sektöründe (çimento fabrikaları, şeker fabrikaları ve diğer sanayi tesisleri) ve kok fabrikalarında (demir-çelik tesislerinde) gerçekleşmektedir.

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu tarafından her yıl 30-35 milyon ton kömür üretilmekte iken; özelleştirmeler nedeniyle 2014 yılında yaklaşık 22 milyon ton üretim gerçekleştirilmiştir. Üretilen tüvenan kömürlerin tamamı eleme-ayıklama/lavvar tesislerinden geçirildikten sonra, kalitesi iyileştirilmiş satılabilir nitelikte kömürler olarak tüketime sunulmaktadır.

       Çizelge 2011-2014 yılları tüvenan kömür üretim miktarları (ton), (TKİ)

TUVENAN ÜRETİM ( ton)
AÇIK OCAK
YER ALTI
TOPLAM
2011
32.469.590
11.227.110
43.700.000
2012
31.695.494
11.068.815
42.750.000
2013
17.561.406
12.975.198
30.500.000
2014
11.900.000
9.800.000
21.700.000
2015  
         Çizelge  Türkiye’de linyit satış yerleri (1.000 ton)
YILLAR
Termik Santraller
Isınma
Sanayi
2011
27.693
3.801
3.820
2012
26.005
3.976
3.676
201320142015
 Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü, günümüzün değişen ve gelişen şartları açısından linyit üretimi ve sonraki aramalarında çevre mevzuatlarına ve AB’ne uyum politikalarına uygun olarak ekonomiklik, verimlilik ve yenilikçilik esaslarına bağlı olmak kaydıyla, kömür kalitesinin yükseltilebilmesi ve çevre dostu olarak kullanılabilmesi yönünde gelişmiş kömür hazırlama, zenginleştirme ve diğer temiz kömür teknolojilerine büyük önem vermektedir. Buna yönelik olarak; muhtelif üniversite ve araştırmacı kuruluşlarla Ar-Ge projeleri yürütülmektedir. Bu faaliyetler aşağıdaki konuları kapsamaktadır:

-          Kömürün Gazlaştırılması
-          Biyokütle ve Kömür Karışımlarından Sıvı Yakıt Üretimi
-          Kömür Karakterizasyonunun ve Yanma Davranışlarının İncelenmesi
-          Lavvar Şlam Atıklarının Zenginleştirilmesi ve Geri Kazanımı
-          Lavvar Performanslarının Arttırılması

-          Kömür Zenginleştirme Çalışmaları.

Share
Posted in: , , , Posted on: 10.02.2016

0 yorum:

ZIRAI DON DOLU EROZYON ÇIĞ DÜŞMESİ SU TAŞKINLARI KURAKLIK HORTUMLAR SİS KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA ORMAN YANGINLARI HEYELAN SEL BASKINI YANARDAĞ PATLAMASI DEPREMLER TSUNAMİ TRUF MANTARI KUŞ CENNETİ NEMRUT KRATER GÖLÜ COMBATING DESERTIFICATION

Copyright © 2013 Global Bilgiler. WP Theme-junkie converted by Bloggertheme9
Blogger templates. Proudly Powered by Blogger.