10.02.2016

Türkiye'nin Petrol Durumu

Global Bilgiler  /  at  12:41  /  No comments


Dünyadaki mevcut enerji kaynaklarına, ispatlanmış rezervler ve yıllık üretim miktarları açısından bakıldığında, rezerv ömrünün sınırlı olduğu görülmekte olup, 2014 yılı sonu itibariyle 53 yıl olarak hesaplanmıştır. Tüm dünyada en temel enerji kaynağı durumunda olan petrol, 2014 yılı itibari ile küresel enerji ihtiyacının %32,6’sını karşılamıştır. Dünya üretilebilir petrol ve doğal gaz rezervlerinin yaklaşık %57’lik bölümü, ülkemizin yakın coğrafyası olan Avrasya ve Orta-Doğu Bölgelerinde yer almaktadır. Türkiye, jeopolitik konumu itibariyle dünyada ispatlanmış petrol ve doğal gaz rezervlerinin dörtte üçüne sahip bölge ülkeleriyle komşu olup, enerji zengini Hazar, Orta Asya, Orta Doğu ülkeleri ile Avrupa’daki tüketici pazarları arasında doğal bir “Enerji Koridoru” olmak üzere pek çok önemli projede yer almakta ve söz konusu projelere destek vermektedir. 2030 yılına kadar %40 oranında artması beklenen dünya birincil enerji talebinin önemli bir bölümünün içinde bulunduğumuz bölgenin kaynaklarından karşılanması öngörülmektedir.

2014 yılı sonu itibariyle; Türkiye kalan üretilebilir petrol rezervi 45,5 milyon ton, Türkiye ham petrol üretimi 2,5 milyon ton, ham petrol tüketimi 23,3 milyon tondur. 

Ülkemizde petrol arama faaliyetlerinin başladığı tarihten 2014 yılı sonuna kadar Türkiye Petrollerinin (TP) ham petrol üretimi ise 144,6 milyon tondur. 

2014 yılında TP’nin yurtiçi ham petrol üretimi 12,3 milyon varil olmuştur. Bu rakam, Türkiye toplam petrol üretiminin % 72`sine karşılık gelmektedir. Bu üretimin, % 72’i Batman, % 26’i Adıyaman ve % 2’i Trakya Bölgesinden elde edilmiştir.

Share
Posted in: , , , Posted on: 10.02.2016

0 yorum:

ZIRAI DON DOLU EROZYON ÇIĞ DÜŞMESİ SU TAŞKINLARI KURAKLIK HORTUMLAR SİS KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA ORMAN YANGINLARI HEYELAN SEL BASKINI YANARDAĞ PATLAMASI DEPREMLER TSUNAMİ TRUF MANTARI KUŞ CENNETİ NEMRUT KRATER GÖLÜ COMBATING DESERTIFICATION

Copyright © 2013 Global Bilgiler. WP Theme-junkie converted by Bloggertheme9
Blogger templates. Proudly Powered by Blogger.