2.02.2016

ZEMZEM SUYU

Global Bilgiler  /  at  01:45  /  No comments

Global Bilgiler
İlk Zemzem Kuyusu

Zemzem Nedir? 

Ka'be'nin yanında bulunan kuyu ve bu kuyunun mukaddes suyunun adı.

İslamda Zemzem Kavramı

Zemzem Arapça bir kelime olup "alçak sesle konuşmak" demektir. Aslında atların çıkardığı alçak sese zemzem denir. Herhangi bir şeyi muhafaza etmek için de kullanılır (İbn Manzûr, Lisanu'l-Arab, Beyrut 1956, XII, 237 vd).

Kitap-ı Mukaddes ve Ahd-i Atikte yer alan, gören insanlarda hayretler uyandıran ve tam 4000 senedir durmadan akmaya devam eden bu su, bilim adamlarını ve kerametini okuyan insanları hayretler içinde bırakmaktadır. Koca bir ülkeyi besleyen bu suyun kaynağı hala bulunamamıştır. İslam inancına göre zemzem suyu mübarek bir su olup birçok hastalığın da ilacı olmuştur. Bilim adamları yaptıkları son araştırmalar neticesinde bu suyun gerçekten birçok hastalığa iyi geldiğini, dünyadaki bakterisiz ve mikroorganizma barındırmayan ender temiz su kaynaklarından biri olduğunu onaylamışlardır.

Hemze, Tayyibe, Tahire, Şarabü’l-ebbar olarak da bilinen zemzem suyu Mekke’de, Harem-i Şerif’te bulunur. Hac görevini yerine getiren hacılar “veda tavafı” ve iki rekât namazdan sonra zemzem suyunu, Kâbe’ye doğru dönüp, besmele ile başlayarak ayakta üç yudumda içerler. Ayrıca zemzem suyunu içerken üzerine dökmekte sünnettir. Birçok bilim adamı araştırmalar yapmak için Mekke’ye gitse de Kâbe alanına sadece Müslümanlar girebildiği için araştırma yapamamışlardır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) bu suyun dünyanın en sağlıklı suyu olduğunu onaylamıştır.

Zemzem Suyu ve Hz. İsmail’e İlk İkram

Hz. İbrahim (A.S) ilk eşi olan Sare’nin zulmünden kurtarmak için eşi Hacer’i ve emzikteki oğlu Hz. İsmail’i Cenab-ı Hakkın emri üzerine şu an ki zemzem kuyusunun bulunduğu “Beytü-l Haram’a” bırakmıştır. O tarihlerde Mekke’de hiç kimse yaşamamakta ve ne yiyecek yemek ne de içecek su dahi bulunamamaktadır. Hz. İbrahim eşine biraz su ve hurma bırakarak oradan uzaklaşmıştır. Bir müddet sonra su ve hurma bitince oğlunun ağlamalarına dayanamayan Hâcer “Safa tepesine” çıkıp yardım isteyecek birilerini bulmaya çalışmıştır. Kimseyi göremeyen Hâcer korkuyla Safa ve Merve tepelerinin arasında yedi defa gidip gelmiştir. Tam yedincide Hz. Cebrail’i görmüştür. Bir kuyunun yanında duran Cebrail yeri kazarak su çıkarmıştır. Hacer sevinçle koşarak “durdur” anlamına gelen “zemzem” demiş ve suyun etrafını çevirmiştir. Sonrasında oğluna suyu içirip bebeğini emzirmiştir. Testisini dolduran Hacer’e Hz. Cebrail seslenmiştir; “ Sakın, helak oluruz, zarara uğrarız diye korkmayın. İşte şurası Beytullah’ın (Kâbe) yeridir. O beyti şu çocukla babası yapacaktır. Muhakkak ki, Cenab-ı Hak o işin ehlini zayi etmez” demiştir. “Allah, İsmail’in annesi Hacer’e rahmet etsin. O, zemzemi kendi haline bıraksaydı veya avuçlamasaydı; muhakkak zemzem akar, ırmak olurdu” demiştir. İsra ve Miraç gecesinde Allah katından en değerli varlık olan Hz. Peygamber’in kalbi bu temiz su ile yıkanmıştır. İşte zemzemin hikâyesi böyle anlatılır ve bu gizemli su günümüzde bile sırrını hala korumaktadır.

Zemzem Suyunun Kuruması ve Tekrar Akmaya Başlaması

Hz. İsmail’in Mekke de anlattığı Allah’ın emir ve buyruklarına uymayan ve anayurtları Yemen olan “Cürhümlüler” Mekke’yi terk ederken zemzem kuyusunu kapatmışlardır. Bu kabile Ad ve Semud kabileleri gibi yüzyıllar önce çıkan bir afetle tarih sahnesinden silinmişlerdir. Cürhümlülerin yenilgiye uğratılmasından sonra Mekke ve Kâbe’nin yönetimi Huzaalılara geçmiş ve bu kabile Hz. İsmail’in onlara ilettiği Cenab-ı Hakk’ın emri olan tevhid inancını bırakarak putperestliğe başlamışlardır. Daha sonra putperestlikle birlikte, Mekke’de Allah’ın emir ve yasakları yaşanmaz olmuş ve zemzem kuyusu bu devirde kurumuştur. Kuruyan zemzem kuyusu birçok kaynakta belirtildiği üzere Hz. Peygamber’in dedesi Abdülmuttalib’in gördüğü bir rüya ile yeniden açılmış, Mekke ve Kâbe’nin hizmetine sunulmuştur. Zemzem kuyusunun, etrafındaki kuyuların sularına mineral olarak benzememesi, zemzem kuyusunun birçok kaynaktan beslendiğini düşündürmüştür.


Zemzem İçerken Okunan Dua 

اللهم اني اسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم

Allahümme inni es'elüke ılmen nefian ve rizgan vesian ve şifeen min külli dein vesegamin

Allahım! Senden faydalı ilim, bol rızık ve her türlü dert ve hastalığa karşı şifa niyaz ediyorum.

Zemzem Suyu Nasıl İçilir

İslâm dinine göre suyu ayakta içmek mekruhtur, oturarak içmek sünnettir. Fakat İbn Abbas'tan nakledildiğine göre, Hz. Muhammed (s.a.s) Zemzem suyunu ayakta içmiştir (ez-Zebîdî, a.g.e., XII, 54)

Zemzem Suyu'nun Özellikleri 

1. Zemzem’deki tat başka hiçbir suda yoktur
2. Az miktarda tuzludur.
3. Bulanık değildir tamamen saf haldedir
4. Mikropsuzdur.
5. Sağlığa zararlı olan hiçbir şeyi içerisinde mevcut etmez.
6. Vücut besinlerini karşılayabilme özelliği vardır.
7. İnsanı tok tutmaktadır.
8. Zemzem suyu idrar yollarıyla değil sadece terle dışarı atılır.
9. Kokusuzudur.

ZEMZEM'İN DİĞER ÖZELLİKLERİ
- Zemzem Cennet pınarlarındandır.
- Cenab-ı Hakkın İbrahim´e (a.s.) ikram ettiği bir nimettir.
- Harem-i Şerif´deki Ayat-ı Beyyinat´dandır.
- Hacıların muşahede ettikleri en büyük nimet ve menfaatlerdendir.
- Yeryüzündeki en hayırlı sudur.
- Cibril-i Emin vasıtasıyla zuhur etmiştir.
- Yeryüzünde en mukaddes topraktan kaynayan sudur.
- Peygamber Efendimiz´in (s.a.v.) kalb-i şerifinin defalarca yıkandığı sudur.
- Rasulullah Efendimizin mübarek tükürüğü ile bereketlenen sudur.
- Açları doyuran sudur.
- Dünya devam ettiği müddetçe bu vasfı devam edecektir.
- Her derde devadır.
- Hususiyle humma'ya (sıtma) şifadır.
- Baş ağrısını giderir.
- Gözün görmesini ziyadeleştirir.
- Ne niyetle içilirse ona devadır.
- Ona bakmak ibadettir.
-Ondan içmek günahlara keffarettir.
- Kaburgalarını gerdirinceye kadar içmek iman alameti ve nifaktan kurtulmaktır.
- Misafirlere ikram edilecek en güzel hediyedir.
- Mekke'yi Mükerreme´den diğer beldelere taşınması sünnettir.
- Ebrar´ın içeceğidir.
- İçilmesi sünnettir.
- Misafire önce ikram edilir.
- Onunla abdest almak sünnettir.
- Kücük çocukların ağzına vermek sünnettir.
- İçmekte büyük sevap vardır.
- Ne kadar içilir ve ne kadar taşınırsa taşınsın bitmez.
- Bedene kuvvet verir.

Share

0 yorum:

ZIRAI DON DOLU EROZYON ÇIĞ DÜŞMESİ SU TAŞKINLARI KURAKLIK HORTUMLAR SİS KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA ORMAN YANGINLARI HEYELAN SEL BASKINI YANARDAĞ PATLAMASI DEPREMLER TSUNAMİ TRUF MANTARI KUŞ CENNETİ NEMRUT KRATER GÖLÜ COMBATING DESERTIFICATION

Copyright © 2013 Global Bilgiler. WP Theme-junkie converted by Bloggertheme9
Blogger templates. Proudly Powered by Blogger.